Verkopen via de Duokoop-regeling

U wilt uw woning verkopen. Door de huidige crisis wordt uw woning niet verkocht, u krijgt zelfs niet eens reacties op uw woning. Door het aanbieden van uw woning met de Duokoop-regeling zal de koopsom beduidend lager liggen dan uw huidige vraagprijs. Dit komt doordat uw huidige vraagprijs wordt verlaagd met de (getaxeerde) waarde van uw grond. Het voordeel van het aanbieden van uw woning met de Duokoop-regeling is dat een eventuele koper deze lagere koopsom vaak wel kan financieren.

Wij kunnen de Duokoop-regeling ook voor uw woning inzetten. Met de wetenschap van de getaxeerde waarde van de grond kunnen wij uw woning tegen een lagere koopsom aanbieden. Indien wij een koper hebben gevonden die de woning met de Duokoop-regeling wenst te kopen, dan volgt op de dag van levering een gesplitste verkoop. U ontvangt als verkoper de volledige koopsom, gesplitst in een deel van de koopsom voor de opstal en een deel van de koopsom voor de grond. Beide bedragen opgeteld is de volledige koopsom. Uiteraard kan de woning ook zonder de Duokoop-regeling worden verkocht. De uiteindelijke keus is aan de koper. Als verkoper hoeft dus niets te doen, behalve ons de opdracht geven om de woning met de Duokoop-regeling aan te bieden.

Voordelen:- De woning wordt voor een lager bedrag aangeboden: grotere doelgroep;- In de meeste situatie is er een snellere verkooptijd;- U behoudt altijd het recht om uw woning in volle eigendom te verkopen.

Wilt u weten of uw woning hiervoor in aanmerking komt of wilt u meer informatie over deze regeling en de aanmeldkosten hiervan? Neem dan contact op met Bart Hendriks of Rens Jeursen, zij zijn erkend Duokoop-adviseur.

Kopen via de Duokoop-regeling

Als koper herkent u het vast wel: u heeft uw droomhuis gezien - het huis waar u graag zou willen wonen - alleen is het eigenlijk net iets te duur voor u. De toetsingscriteria van banken bij het verstrekken van een hypotheek zijn zeer streng. Als u niet aan alle regels voldoet wordt er geen hypothecaire lening verstrekt en kunt u uw droomhuis niet kopen.

De Duokoop regeling brengt het kopen van uw droomhuis misschien wel binnen uw bereik. Indien u koopt met gebruikmaking van de Duokoop regeling hoeft u alleen het huis te kopen en niet de grond. Bij de Duokoop regeling wordt de grond in erfpacht uitgegeven en 'huurt' u derhalve de grond.

De financiële gevolgen van het kopen van een eigen woningAan het kopen van een eigen woning zijn lasten verbonden welke periodiek terug komen. U moet daarbij denken aan de volgende lasten:- de maandelijkse rente voor de hypothecaire lening;- eigenaarsbelasting van de woning;- verzekeringspremie voor de opstalverzekering;- onderhoudskosten.

Bij dit overzicht hoort eigenlijk ook de aflossing van de hypotheek. De aflossing wordt echter apart genoemd, omdat aflossen van de hypotheek eigenlijk een vorm van sparen is. Iedere maand neemt de hypothecaire schuld een klein beetje af. Welke lasten verbonden zijn aan de hypotheek hangt af van de gekozen hypotheekvorm.

Bij kopen met de Duokoop-regeling krijgt u behalve bovenstaande kosten ook nog maandelijks een canon te betalen. De hoogte van de canon komt ongeveer overeen met de rente welke op een hypothecaire lening wordt betaald.

Kosten koperEenmalig betaalt u bij de aankoop van de woning de kosten om eigenaar te worden. Dit zijn eenmalige kosten en betreft onder meer de overdrachtsbelasting, notariskosten en de kadastrale rechten.

De financiering van de eigen woning - Nationale Hypotheek GarantieDe meeste huizenkopers hebben voor het betalen van de koopprijs een hypothecaire lening nodig. Ook voor het kopen van een woning op basis van de Duokoop regeling kan een hypothecaire lening worden verkregen. Niet alle banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken op basis van de Duokoop regeling. Sommige banken zijn bereid om een hypothecaire lening te verstrekken alleen in combinatie met NHG en andere banken zijn bereid om een hypothecaire lening te vertrekken met of zonder NHG garantie.

De Duokoop regeling is voorgelegd aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de NHG verstrekt. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft te kennen gegeven dat voorwaarden van de NHG geen beperkingen kennen ten aanzien van de grondeigenaar, zodat ook op een hypotheek op grond van de Duokoop NHG kan worden verkregen.

Geeft de Duokoop-regeling u beperkingen?De Duokoop regeling geeft u geen beperkingen. U bent volledig vrij in het doen en laten met uw woning. U mag alle aanpassingen in uw woning aanbrengen die u wenst. Wilt u uw woning verkopen, dan bent u vrij om dit te doen. U heeft geen aanbiedingsplicht aan het fonds en u hoeft een eventuele winst op de woning niet te delen met het fonds. Wenst uw koper liever de volledige eigendom van de woning hebben, in plaats van een woning met de Duokoop-regeling? Dat kan, want gelijktijdig met de verkoop van uw woning kunt u de grond bijkopen en deze vervolgens meteen doorverkopen aan uw koper.

Fiscale consequentiesBij de Duokoop-regeling wordt verondersteld dat de woning (volledig) kwalificeert als "eigen woning” in de zin van artikel 3:111 Wet inkomstenbelasting 2001. Daarvan is echter geen sprake indien uw woning vrij van hypotheek is en u verkoopt vervolgens uw grond. Bij de aankoop van een woning op erfpacht kwalificeert de canon die u moet betalen op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in beginsel in Box 1 als aftrekbare kosten van de eigen woning. Zowel de hypotheekrente als de canon kunnen dus worden verrekend in box 1.

Duokoop
Copyright © 2017, Bjornd | Disclaimer