Tijdelijke verhuur via de leegstandwet

Staat uw woning te koop en wordt het maar niet verkocht? Het is mogelijk om uw woning te verhuren via de leegstandwet. In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld via het Burgerlijk Wetboek. Dit kan inhouden dat het voor de verhuurder ingewikkeld kan zijn om de huurovereenkomst op te zeggen. De leegstandwet maakt het mogelijk om uw woning tijdelijk te verhuren waarbij de huurbeschermingsbepalingen uit het burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn. Wel zijn er een aantal eisen verbonden aan het verhuren via de leegstandwet.

Voor verhuren op grond van de leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waar de woning ligt. Deze vergunning heeft een geldigheid van maximaal 5 jaar.

De huurovereenkomst moet worden aangegaan voor minimaal zes maanden. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor de huurder geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

De huurovereenkomst stopt automatisch wanneer de vergunning is verlopen.

De huurovereenkomst moet altijd schriftelijk zijn en daar moet duidelijk uit blijken dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de leegstandwet.

De eigenaar van de woning moet kunnen aantonen , er tenminste de laatste 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning leeg is komen te staan, zelf te hebben gewoond. De woning is in de 10 jaren voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, niet meer dan drie jaren, al dan niet aaneengesloten, geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd geweest .

Zo worden er meer eisen gesteld aan de huurovereenkomst en het verhuren op grond van de leegstandwet waar wij u uitgebreid over kunnen informeren. Wanneer niet aan de eisen van het verhuren op grond van de leegstandwet worden voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de huurbeschermingsbepalingen.

Wij kunnen de vergunning voor u regelen

Wij kunnen de vergunning aanvragen bij de gemeente.

Daarnaast hebben de meeste gemeentes een formulier wat ingevuld dient te worden. Indien wij de aanvraag doen dient u een volmacht te tekenen dat wij namens u mogen optreden. De procedure duurt meestal tussen 4 en 8 weken.


Uw huis tijdelijk verhuren? Maak een afspraak met Björnd!

Ja, neem contact met mij voor verhuur en meer informatie over de leegstandswet Björnd.
Naam * Telefoon *
Adres E-mail *
Plaats 
Hoeveel is ? * Verzenden
* Verplichte velden
Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet
Copyright © 2017, Bjornd | Disclaimer