Opzeggen en verhuizen

Voor een verhuizing moet er heel wat geregeld worden.

Uw huur moet schriftelijk worden opgezegd bij ons kantoor, bij voorkeur aangetekend, per brief voorzien van uw handtekening. Houdt u hierbij de opzegtermijn goed in de gaten!!

Wij vragen u contact op te nemen voor de eindinspectie. In sommige gevallen doen wij ook nog een voor inspectie.

Schriftelijk opzeggen

Uw huuropzegging moet altijd schriftelijk gebeuren, per brief (bij voorkeur aangetekend) voorzien van uw handtekening. Uw opzegging is pas rechtsgeldig nadat wij uw opzegging schriftelijk (per mail of brief) hebben bevestigd.

Voor de opzegging van een woning geldt een opzegtermijn, welke vermeld staat in uw huurovereenkomst. De opzegtermijn ligt tussen 1 en 3 maanden over het algemeen. Voor eventuele uitzonderingen verwijzen wij naar uw huurcontract.

Opzeggen kan per de 1e van de maand. Meld in uw opzegbrief ook alle telefoonnummers en e-mailadressen waarop u bereikbaar bent en uw nieuwe adres.

Let op: uw brief moet voor de datum van de opzegging bij ons binnen zijn.

     
Voorbeeld opzegbrief


caroline
Copyright © 2017, Bjornd | Disclaimer