U wilt meer weten over de wijken in Delft en omgeving ?

Bekijk hier de wijkinformatie en ons aanbod per wijk, door het klikken op de kaart of een wijk te kiezen uit de lijst.

Wij werken graag in dit gebied en kennen het als geen ander, dit willen we met u delen.
Zo kunt u Delft en omgeving beter leren kennen en wordt het makkelijker uw juiste plek te vinden.

Tips over wijken en leuke plekjes zijn van harte welkom !

    image/svg+xml
    [{"id":1,"title":"Tanthof west","area":[[51.986783077306,4.3528175354004],[51.976844623984,4.3564224243164],[51.973883807384,4.3383979797363],[51.980968292478,4.332389831543],[51.983505745963,4.3330764770508]],"data":{"wijkID":"1","text_nl":"Tanthof is gebouwd vanaf eind jaren \u201970 als ruim opgezette wijk met veel laagbouw en groen. De wijk is door de weg Abtswoude gesplitst in oost en west. Tanthof is te omschrijven als \u2018witte gezinswijk\u2019. Er wonen veel jonge gezinnen met kinderen. De voorzieningen zijn hierop ingericht. De meeste kinderen gaan in hun eigen wijk naar school en bewoners vinden het de meest kindvriendelijke wijk van Delft. In totaal wonen er rond de 15.000 mensen in de wijk. De prognose voor de toekomst is een lichte daling in aantal aangezien de kinderen het ouderlijk huis zullen verlaten. Tanthof is de meest autochtone wijk van Delft, meer dan 80% van de bewoners heeft een Nederlandse nationaliteit. \r\n\r\nIn de wijk zijn ongeveer 6.900 woonruimten te vinden. Karakteristiek voor Tanthof is het hoge percentage koopwoningen: bijna de helft. Tanthof is via de Kruithuisweg, die een directe verbinding vormt met de snelwegen A13 en A4, extern goed bereikbaar voor het autoverkeer. Als gevolg van de ruimtelijke opzet van Tanthof, zijn er slechts twee wijkontsluitingswegen. In Tanthof-West rijden tramlijnen 1 en 19, die de wijk verbindt met het centrum, Den Haag, Scheveningen en Leidschendam. In Tanthof-Oost bevindt zich treinstation Delft Zuid, aan het drukke traject tussen Den Haag en Rotterdam. Tevens rijden er bussen door beiden wijken. Tanthof is een woonwijk met weinig doorgaand verkeer en veel voet- en fietspaden.\r\n\r\nTanthof is de wijk van Delft met het minste aantal aangiften per bewoner. Vernieling is het meest voorkomende delict in Tanthof, op ruime afstand gevolgd door fietsendiefstal. Baldadigheid is in deze wijk wat prominenter aanwezig. Het relatief grote aantal jongeren heeft hier zeker mee te maken. Daar staat tegenover dat andere typen incidenten \u2013 rond horeca, openbaar vervoer, lastige personen, zwervers, dronkenschap \u2013 zich niet of nauwelijks voordoen in deze gezinswijk. Bijna 90 % van de bewoners van de wijk voelt zich veilig. \r\n","text_en":"The Tanthof district was built in the late 1970s as a spacious neighbourhood with lots of greenery and very few high-rise buildings. The district is split into east and west by the Abtswoude Road. Tanthof is a family neighbourhood; many young families live here and services are geared toward them. Most children go to school in their own neighbourhood and residents consider it the most children-friendly district in Delft. Around 15,000 people live in Tanthof. In future there will be a slight decrease in the population as children grow up and move away. Tanthof is the most homogeneous neighbourhood in Delft; more than 80% of the residents are of Dutch origin. \r\n\r\nThere are approximately 6,900 homes, almost half of which are owner-occupied. Tanthof is easily accessible by car and is close to the motorway. Tanthof West is served by a tram line and Tanthof East is close to the Delft South railway station. There is bus service in both neighbourhoods. There is little through traffic but many pedestrian and cycle paths.\r\n\r\nTanthof has the least amount of reported crime per resident in all of Delft. Vandalism is the most common offence, with bicycle theft a distant second. Rowdiness is more common in this district, a result of the relatively large number of young people. There are very few other problems. Almost 90% of residents feel safe here.\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"1_14154620720246_2409.jpg\",\"1_14154620308522_6570.jpg\",\"1_14154620314185_6132.jpg\",\"1_14154620316333_3932.jpg\",\"1_14154620318135_9262.jpg\",\"1_14154620719022_9350.jpg\",\"1_14154620306801_4209.jpg\",\"1_14154620733196_7748.jpg\",\"1_14154620744556_1721.jpg\",\"1_14154621277254_8835.jpg\"]"}},{"id":2,"title":"Tanthof oost","area":[[51.986677360683,4.3531608581543],[51.975152752743,4.3571090698242],[51.977902011066,4.3711853027344],[51.98995445995,4.365348815918],[51.988633077809,4.3589115142822]],"data":{"wijkID":"2","text_nl":"Tanthof is gebouwd vanaf eind jaren \u201970 als ruim opgezette wijk met veel laagbouw en groen. De wijk is door de weg Abtswoude gesplitst in oost en west. Tanthof is te omschrijven als \u2018witte gezinswijk\u2019. Er wonen veel jonge gezinnen met kinderen. De voorzieningen zijn hierop ingericht. De meeste kinderen gaan in hun eigen wijk naar school en bewoners vinden het de meest kindvriendelijke wijk van Delft. In totaal wonen er rond de 15.000 mensen in de wijk. De prognose voor de toekomst is een lichte daling in aantal aangezien de kinderen het ouderlijk huis zullen verlaten. Tanthof is de meest autochtone wijk van Delft, meer dan 80% van de bewoners heeft een Nederlandse nationaliteit. \r\n\r\nIn de wijk zijn ongeveer 6.900 woonruimten te vinden. Karakteristiek voor Tanthof is het hoge percentage koopwoningen: bijna de helft. Tanthof is via de Kruithuisweg, die een directe verbinding vormt met de snelwegen A13 en A4, extern goed bereikbaar voor het autoverkeer. Als gevolg van de ruimtelijke opzet van Tanthof, zijn er slechts twee wijkontsluitingswegen. In Tanthof-West rijden tramlijnen 1 en 19, die de wijk verbindt met het centrum, Den Haag, Scheveningen en Leidschendam. In Tanthof-Oost bevindt zich treinstation Delft Zuid, aan het drukke traject tussen Den Haag en Rotterdam. Tevens rijden er bussen door beiden wijken. Tanthof is een woonwijk met weinig doorgaand verkeer en veel voet- en fietspaden.\r\n\r\nTanthof is de wijk van Delft met het minste aantal aangiften per bewoner. Vernieling is het meest voorkomende delict in Tanthof, op ruime afstand gevolgd door fietsendiefstal. Baldadigheid is in deze wijk wat prominenter aanwezig. Het relatief grote aantal jongeren heeft hier zeker mee te maken. Daar staat tegenover dat andere typen incidenten \u2013 rond horeca, openbaar vervoer, lastige personen, zwervers, dronkenschap \u2013 zich niet of nauwelijks voordoen in deze gezinswijk. Bijna 90 % van de bewoners van de wijk voelt zich veilig. \r\n","text_en":"Tanthof is built from the late 70s as a spacious area with many low-rise buildings and greenery. The district is split by the road Abtswoude in east and west. Tanthof is described as \"white family neighborhood. It is home to many young families with children. The facilities have been arranged. Most children go to school in their own neighborhood and residents find it the most child-friendly neighborhood of Delft. In total there are around 15,000 people in the district. The prognosis for the future is a slight decrease in number as the children leave home. Tanthof is the most native district of Delft, over 80% of the residents have Dutch nationality.\r\n\r\nApproximately 6,900 units located in the district. Characteristic of Tanthof is the high percentage of owner-occupied housing: almost half. Tanthof is via Kruithuisweg, which is a direct connection to the A13 and A4 motorways easily accessible for external traffic. As a result of the spatial structure of Tanthof, there are only two district roads. In Tanthof-West tram lines 1 and 19, which connects the district with the city center, The Hague, Scheveningen and Leidschendam. Drive In Tanthof East is located Delft South Train Station, on the busy route between The Hague and Rotterdam. Also there are buses depart by both. Tanthof is a residential area with little traffic and lots of pedestrian and cycle paths.\r\n\r\nTanthof is the district of Delft with the least number of reports per occupant. Destruction is the most common offense in Tanthof, followed at a distance by bicycle theft. Malice is what prominent. In this district The relatively large number of young people certainly has to do with this. In contrast, other types of incidents - around catering, transport, annoying people, wanderers, drunkenness - will hardly occur in this family neighborhood. Almost 90% of the residents of the neighborhood feels safe.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"2_14154619337045_8458.jpg\",\"2_14154619338394_8057.jpg\",\"2_1415461933884_5032.jpg\",\"2_14154619345146_8798.jpg\",\"2_14154619758398_2570.jpg\",\"2_14154619759463_5772.jpg\",\"2_14154619764489_6845.jpg\",\"2_14154619775308_2202.jpg\"]"}},{"id":3,"title":"Midden delfland","area":[[51.978007748402,4.3718719482422],[51.975364240142,4.3574523925781],[51.976950363815,4.3565940856934],[51.971874570401,4.3243217468262],[51.970182511481,4.3251800537109],[51.967327017172,4.3116188049316],[51.969759486768,4.3050956726074],[51.969230700261,4.288272857666],[51.956220587412,4.2560005187988],[51.944793960073,4.2741966247559],[51.931565061629,4.29762840271],[51.946301806811,4.323399066925],[51.939959250002,4.3310862779617],[51.954356024116,4.399026632309],[51.97235045046,4.3855619430542],[51.979382311055,4.379940032959]],"data":{"wijkID":"3","text_nl":"Het landschap van Midden-Delfland is een veenweidegebied, maar wordt door verschillende steden omringd en het natuurgebied grenst aan Delft, Schipluiden en Maasland. Een heerlijk gebied om te wonen, fietsen en varen.\r\n\r\n De voornaamste economische activiteit is de veehouderij, vooral de rundveehouderij. De veehouderij is kenmerkend voor het landschap. Het gemeentehuis staat in Schipluiden. In Midden-Delfland ligt 1.400 ha recreatiegebied.\r\n\r\nHet traject voor de Rijksweg 4 of A4 komt midden door het gebied van Midden-Delfland. Door Midden-Delfland gaat de A4 van Delft naar Vlaardingen. Het traject was al decennia eerder bepaald, maar na jaren van protesten begon in 2011 het aanleggen van de A4.\r\n\r\nMidden-Delfland is de eerste Nederlandse gemeente die sinds 2008 het Cittaslow keurmerk mag uitdragen, omdat zij op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoort.\r\n\r\nkijk ook op: http:\/\/www.middendelflandinbeeld.nl\/","text_en":"The landscape of central Delfland is a peatland area, but is surrounded by various towns and the nature reserve bordering Delft, Schipluiden and Maasland. A lovely area to live, cycling and boating.\r\n\r\n The main economic activity is farming, especially cattle. The livestock sector is characteristic of the landscape. The town hall is in Schipluiden. In Central Delfland is 1400 ha recreation area.\r\n\r\nThe route for the highway 4 or A4 comes right through the area of \u200b\u200bMiddle-Delfland. By Middle Delfland the A4 Delft go to Vlaardingen. The trajectory was already determined decades earlier, but after years of protests began in 2011 the construction of the A4.\r\n\r\nMiddle Delfland is the first Dutch municipality since 2008 may propagate the Cittaslow label, because they in the areas of environment, landscape, local products, hospitality, environment, infrastructure, cultural identity and maintaining good scores.\r\n\r\nlook on: http:\/\/www.middendelflandinbeeld.nl\/","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"3_14485739521723_1158.jpg\",\"3_14485739510302_9827.jpg\",\"3_14485739541372_8678.jpg\",\"3_14485739550775_1386.jpg\",\"3_14485739615824_3903.jpg\",\"3_14485739689411_4763.jpg\",\"3_14485739701007_9546.jpg\",\"3_14485739739893_8022.jpg\"]"}},{"id":4,"title":"Schipluiden","area":[[51.995768078177,4.3171119689941],[51.994129771246,4.3044948577881],[51.990694416919,4.291877746582],[51.987628801304,4.2872428894043],[51.982871396068,4.2815780639648],[51.964841531435,4.3032932281494],[51.971689504568,4.3416166305542]],"data":{"wijkID":"4","text_nl":"Schipluiden is een plaats in de Nederlandse gemeente Midden-Delfland (provincie Zuid-Holland). De naam wordt voor de eerste keer genoemd halverwege de twaalfde eeuw. Het is afgeleid van het riviertje de Leede, dat bij Schipluiden bevaarbaar werd. Meerdere plaatsnamen in de omgeving verwijzen naar de Leede.\r\n\r\nOpgravingen\r\n\r\nIn de Harnaschpolder in Schipluiden is in de zomer van 2003 de oudst bekende permanente nederzetting van Nederland opgegraven. In de periode van 3600 v.Chr. tot 3300 v.Chr. (Jongere Steentijd) woonden hier mensen op een duin van 150 bij 50 meter, dat \u00e9\u00e9n tot twee meter hoog was. Het dorp was omheind om loslopend vee buiten te houden, en de bewoners verbouwden gerst en emmer.\r\n\r\nTen Z.O. van Schipluiden heeft tot 1798 een kasteel gestaan. De burcht van Kasteel Keenenburg werd in de 15de eeuw gebouwd met een gracht eromheen. In de 17de eeuw werd de woonburcht uitgebreid en later kwamen er nog twee torentjes op. Aan de Gaag kwam ook een toegangspoort. Het smeedijzeren hek hiervan is na de afbraak van het kasteel verkocht en staat nu ergens in Wassenaar.\r\nSchipluiden in de 21ste eeuw\r\n\r\nTot 1 januari 2004 was Schipluiden een zelfstandige gemeente, daarna is deze samengegaan met de gemeente Maasland in de nieuwe gemeente Midden-Delfland. Voor het samengaan had de gemeente Schipluiden drie woonkernen: Schipluiden, Den Hoorn en 't Woudt. De gemeente Schipluiden was in de loop der jaren sterk uitgebreid; in 1819 met de gemeente 't Woudt, in 1855 met de gemeenten Hodenpijl en Sint Maartensregt, in 1921 met een deel van Hof van Delft (met delen van de voormalige gemeenten Hoog- en Woud-Harnasch en Groeneveld en in 1941 met een deel van Vlaardingerambacht. De laatste kroonbenoemde burgemeester van Schipluiden was Marja van Bijsterveldt maakte veel indruk in Schipluiden en groeide uit tot partijvoorzitter van het CDA en later tot minister.\r\n\r\nEen heerlijk rustig dorpje waar de tijd lijkt stil te staan. Tegenwoordig een aantal leuke nieuwe zaken: Restaurant Indigo, buitenplaats Hodenpijl en de Hippe engel kleding van Evita. \r\n\r\nOok ieder jaar een grandioos dorpsfeest wat een hele week doorgaat. \r\n\r\nDe kern van Schipluiden wordt verdeeld door de Vlaardingervaart. In het dorp zijn twee bruggen voor autoverkeer die beide kanten met elkaar verbindt. Aan de noordkant van het water bevindt zich de wijk Rozemarijn, aan de zuidkant onder andere de wijken Keenenburg en Bijsterveld.\r\n\r\nDe (verlengde) A4 loopt ten oosten van het dorp. Het Gaagaquaduct is hier te vinden.\r\n\r\nZweth is een wijk, die vroeger een apart buurtschap was.\r\n\r\n","text_en":"Schipluiden is a place in the Dutch municipality of Midden-Delfland (Province of South Holland). The name is mentioned for the first time in the mid-twelfth century. It is derived from the river Leede, which was navigable at Schipluiden. Several place names in the area refer to Leede.\r\n\r\nExcavations\r\n\r\nIn Harnaschpolder in Schipluiden in the summer of 2003, the oldest permanent settlement excavated in the Netherlands. In the period from 3600 BC. to 3300 BC. (Younger Stone Age) people lived here on a dune of 150 by 50 meters, which was one to two meters high. The village was fenced to keep out stray cattle, and residents grew barley and bucket.\r\n\r\nTen Z.O. Schipluiden a castle has stood until 1798. The Castle of Castle keensburg was in the 15th century with a moat around it. In the 17th century residential castle was enlarged and later there were still two turrets on. On the Gaag was also a gateway. The wrought-iron gate of this is sold after the demolition of the castle and is now somewhere in Wassenaar.\r\nSchipluiden in the 21st century\r\n\r\nSchipluiden until January 1, 2004 an independent municipality, then it is merged with the municipality Maasland in the new municipality of Midden-Delfland. Before merging the town Schipluiden had three residential areas: Schipluiden, Den Hoorn and it Woudt. The municipality Schipluiden was greatly expanded over the years; in 1819 with the municipality 's Woudt, in 1855 with the municipalities Hodenpijl and Sint Maartensregt in 1921 with part of Hof van Delft (with parts of the former municipalities of High and Forest Harnasch and Groeneveld and in 1941 with a part of Vlaardingerambacht. The last crown was appointed mayor of Schipluiden Marja van Bijsterveldt made a big impression in Schipluiden and became party chairman of the CDA and later as minister.\r\n\r\nA lovely quiet village where time seems to stand still. Nowadays some nice new things: Indigo Restaurant, Outside Hodenpijl and Hip angel dress Evita.\r\n\r\nAlso, every year a magnificent village festival that continues all week.\r\n\r\nThe core of Schipluiden is distributed by the Vlaardingervaart. In the village there are two bridges to traffic that connects the two sides together. On the north side of the water lies the district Rosemary, on the south side include the districts keensburg and Bijsterveld.\r\n\r\nThe (extended) A4 runs east of the village. The Gaag Aqueduct can be found here.\r\n\r\nZweth is a district, which was once a separate hamlet.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"4_14487217033638_8644.jpg\",\"4_14487216981521_8462.jpg\",\"4_14487216983095_1164.jpg\",\"4_14487216960073_1871.jpg\",\"4_14487216946083_2971.jpg\",\"4_14487216924341_7262.jpg\",\"4_14487216966033_4398.jpg\",\"4_14487216946437_3578.jpg\",\"4_14487216954677_5006.jpg\",\"4_14487216926708_1239.jpg\",\"4_14487216978177_2957.jpg\",\"4_1448721692458_3837.jpg\",\"4_14487216949445_7954.jpg\"]"}},{"id":45,"title":"Buitenhof","area":[[51.983743624857,4.3294286727905],[51.987179512418,4.3519163131714],[52.000444850363,4.347882270813],[51.997855511442,4.3318748474121],[51.993918372437,4.3334627151489],[51.992597107264,4.3258237838745],[51.989782682477,4.3240213394165]],"data":{"wijkID":"45","text_nl":"Buitenhof is een typisch jaren \u201960 en \u201970 uitbreidingswijk met veel hoogbouwflats. Het is een echte woonwijk met brede toegangsroutes, veel groen en water. Tussen de hoogbouw zijn er ook vrijstaande luxueuze eengezinswoningen te vinden. In totaal zijn er bijna 7.200 woonruimten in de wijk. Buitenhof telt een groot aantal huurwoningen (80%). Bijna alle huurwoningen in de wijk zijn eigendom van de woningcorporaties (sociale huurwoningen). Het meest voorkomende woningtype is de flatwoning.\r\n\r\nSterke kanten van de wijk zijn onder andere de ruime opzet, de groene woonomgeving en het fietsroutenetwerk. De bevolkingssamenstelling is zeer divers in de wijk. Door de vele culturen die er wonen is Buitenhof ook een kleurrijke wijk. Dit maakt de buurt levendig en uniek. Er wonen 14.000 mensen in de wijk; 33 % is jonger dan 24 jaar. \r\n\r\nBuitenhof is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Tramlijnen 1 en 19 die over de Buitenhofdreef rijden zorgen voor een goede verbinding met het centrum, Den Haag, Scheveningen en Leidschendam. Tevens rijden er bussen door de wijk. \r\n\r\nOp het gebied van veiligheid scoort de Buitenhof lager dan het gemiddelde van Delft. Bijna 70% van de bewoners voelt zich veilig in de wijk. Dit is het laagst van alle wijken in Delft. Dit komt voornamelijk doordat er redelijk veel hangjongeren \u2019s avonds op straat zijn. De hangjongeren, die zich voornamelijk in de Gillesbuurt bevinden, zorgen aan de andere kant ook voor veel sociale controle (sociale ogen) waardoor er in de buurt minder criminaliteit is.\r\n","text_en":"The Buitenhof district was developed in the 1960s and 70s as Delft expanded. It has many high-rise flats. It is a traditional residential district with wide streets, open space and water. Between the high-rise buildings there are also free-standing single-family luxury homes. There are almost 7,200 residences in total. Buitenhof has a large number of rental properties (80%). Almost all of the rental properties are owned and managed by housing corporations as social housing. The most common type of residence is the flat.\r\n\r\nAdvantages include the spacious lay-out of the district, the natural open space and the cycling paths. The population is very diverse and the many cultures represented make Buitenhof a very colourful, lively and unique place to live. Around 14,000 people live here; 33% is younger than 24 years old.\r\n\r\nBuitenhof is easily accessible by car as well as public transport. Two tram lines and buses provide service to the centre of Delft and The Hague. \r\n\r\nIn terms of safety Buitenhof scores lower than average. Almost 70% of the residents feel safe in the neighbourhood; this is the lowest score of all districts. One factor is young people congregating in the evenings, in one neighbourhood in particular. On a positive note, the presence of these young people helps reduce crime in the area.\r\n\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"45_14487308474997_9522.jpg\",\"45_14487308470455_8499.jpg\",\"45_14487308467487_7023.jpg\",\"45_14487308473874_6811.jpg\",\"45_14487308467032_1025.jpg\",\"45_1448730847619_9477.jpg\"]"}},{"id":5,"title":"Voorhof","area":[[52.000365587108,4.3476676940918],[52.001977245704,4.3528604507446],[52.004011551572,4.3574523925781],[51.990377294001,4.3650054931641],[51.98715308352,4.3520450592041],[51.993733397659,4.3495559692383],[51.997023192124,4.3483972549438],[51.996877864942,4.3483543395996]],"data":{"wijkID":"5","text_nl":"Voorhof is een dichtbevolkte \u2018flatwijk\u2019 gelegen tussen een aantal uitvalswegen. In totaal zijn er bijna 7.000 woonruimten in de wijk. Nergens anders in Delft staan er meer woonruimten per km2. Het is gebouwd volgens de principes van \u2018moderne stedenbouw\u2019. Kenmerkend hiervoor zijn een ruime opzet met veel groen (hoven), functiescheiding (van wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur) en variaties van hoog-, middelhoog en laagbouwwoningen. \r\n\r\nEr wonen ruim 12.500 inwoners. De bevolkingsdichtheid is (mede door de vele flats) zeer hoog: met 9.800 inwoners per km2 is het ruim twee keer zoveel als het gemiddelde van Delft. Voorhof is door de vele culturen die er wonen een levendige en kleurrijke wijk. Voorhof heeft een goed winkelaanbod met name door de aanwezigheid van het winkelcentrum In de Hoven wat , momenteel geheel vernieuwd wordt. Elke dinsdag vindt op het parkeerterrein van de Hovenpassage een warenmarkt plaats. \r\n\r\nDoor haar gunstige ligging nabij de Westlandseweg, Provincialeweg en Kruithuisweg is de ontsluiting van de wijk goed. Naast een goede busverbinding kunnen bewoners ook gebruik maken van tramlijn 1 en 19 naar de binnenstad van Delft, Den Haag, Scheveningen en Leidschendam. \r\n\r\nEr zijn veel appartementen, maar ook drive-in woningen en goedkopere jaren 70 eengezinswoningen\r\n\r\n\r\n","text_en":"Voorhof is a very densely-populated district with many flats situated between a number of main roads. There are almost 7,000 homes. The densely-populated district was built according to modern city planning principles, with a lot of green space and buildings of various heights.\r\n\r\nThere are around 12,500 residents in Voorhof, around 9,8000 residents per square kilometre, which is twice the Delft average. Because of the many different cultures Voorhof is a lively and colourful district. It has many shops, in particular the shopping centre In de Hoven. Every Tuesday there is an open-air market in the car park next to the shopping centre. \r\n\r\nAccessibility is excellent and the district is served by buses and trams. \r\n\r\nThe district scores moderately in terms of safety. Three-quarters of the residents feel safe in Voorhof. This is lower than the Delft average. \r\n\r\n\r\nThere are many apartments, but also drive-in houses and cheaper '70 single-family homes.","details_nl":"[{\"title\":\"winkelcentrum\",\"value\":\"http:\/\/www.de-hovenpassage.nl\/\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Shopping\",\"value\":\"http:\/\/www.de-hovenpassage.nl\/\"}]","photos":"[\"5_14487245879177_9501.jpg\",\"5_14487245871137_8098.jpg\",\"5_14487245874313_9296.jpg\",\"5_14487245865026_2032.jpg\",\"5_14487245882396_4135.jpg\",\"5_14487245892532_1426.jpg\",\"5_14487245901244_7857.jpg\"]"}},{"id":6,"title":"Plein delftzicht","area":[[52.005173970556,4.35959815979],[52.004579555529,4.3584823608398],[52.003958713628,4.3574094772339],[52.000656218356,4.3592977523804],[52.001594151787,4.3635892868042],[52.003978527864,4.3617653846741],[52.005012158358,4.3610680103302]],"data":{"wijkID":"6","text_nl":"Een jonge wijk met tussenliggende oudere bebouwing vooral langs het rijn-schiekanaal wat naar Delfshaven leidt. Strakke eengezinswoningen en moderne appartementen en straks een aansluiting op Nieuw Delft daar waar het spoor onder de grond gaat.\r\n\r\nBacinol 2 een fraai oud bedrijfsverzamenlgebouw met daarin grandcafe Haszar is een heerlijke met terras op en aan het water.\r\n\r\nVoorheen was hier Braat gevestigd vooral bekend van de stalen kozijnen die hier werden gemaakt. Ook stond er vroeger een grote drukkerij.\r\n\r\nDe wijk Delftzicht bestaat uit de volgende straten:\r\n\r\nDe Groene Haven\r\n\r\nCrommelinlaan\r\n\r\nLaan van Van der Gaag\r\n\r\nConradlaan\r\n\r\nHillenlaan\r\n\r\nAbtwoudseweg\r\n\r\nPlein Delftzicht\r\n\r\nCrommelinplein\r\n\r\nHooikade en Zuideinde\r\n\r\nDrukkerijlaan\r\n\r\nLaan van Braat\r\n\r\nEngelsestraat\r\n","text_en":"A young neighborhood with intermediate older buildings especially along the Rhine-shooters channel leading to Delfshaven. Tight family homes and modern apartments and later a new connection to Delft where the track goes underground.\r\n\r\nBacinol 2 a beautiful old bedrijfsverzamenlgebouw containing grandcaf\u00e9 Haszar is a lovely terrace and the water.\r\nPreviously Braat was established here best known for the steel frames that were made here. \r\n\r\nThe Delft View district consists of the following streets:\r\n\r\nDe Groene Haven\r\n\r\nCrommelinlaan\r\n\r\nLaan van Van der Gaag\r\n\r\nConradlaan\r\n\r\nHillenlaan\r\n\r\nAbtwoudseweg\r\n\r\nPlein Delftzicht\r\n\r\nCrommelinplein\r\n\r\nHooikade en Zuideinde\r\n\r\nDrukkerijlaan\r\n\r\nLaan van Braat\r\n\r\nEngelsestraat\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"6_14487070949012_7308.jpg\",\"6_14487070937755_2756.jpg\",\"6_14487070943397_8578.jpg\",\"6_14487070940884_6934.jpg\",\"6_14487070943023_8169.jpg\",\"6_14487070930346_4578.jpg\",\"6_14487070931802_5341.jpg\",\"6_14487070948445_5202.jpg\",\"6_14487070938108_6741.jpg\"]"}},{"id":7,"title":"Industrie terrein Schieweg","area":[[52.000471271417,4.3593406677246],[52.001422418967,4.3636322021484],[51.98271280719,4.3774509429932],[51.981285482025,4.369683265686],[51.987523086678,4.3666362762451],[51.991592919657,4.3644046783447],[51.995609534965,4.3621730804443]],"data":{"wijkID":"7","text_nl":"Het grootste bedrijventerrein van Delft, waar wonen en werken samengaan. De Makro is hier onder andere gevestigd naast vel showrooms en andere industri\u00eble bedrijven.\r\n\r\nOndernemers, ontwikkelaars en de gemeente transformeren Schieoevers van een bedrijfsterrein naar een plek waar wonen en werken samen gaan. Dit staat in de gebiedsvisie Schieoevers 2030. Met zo\u2019n 120 hectare is Schieoevers het grootste bedrijventerrein van Delft. Het gebied ligt aan het water en vlakbij twee belangrijke snelwegen, station Delft-Zuid en de historische binnenstad.\r\nInnovatief\r\n\r\nDe plannen worden afgestemd op toekomstige vernieuwingen in de omgeving, zoals Spoorzone, het stationsgebied Delft-Zuid, TU Delft en Technopolis. Met een functie als proeftuin voor innovatief combineren van wonen en werken wordt Schieoevers-Noord omgevormd van een traditioneel bedrijventerrein naar een woon-werkgebied voor nieuwe kennisintensieve en creatieve ondernemers. De centrale ligging van het gebied, nieuwe doorgaande routes en de nieuwe bedrijvigheid zorgen ervoor dat een levendig en dynamisch gebied ontstaat.\r\nZichtbaar\r\n\r\nE\u00e9n project in uitvoering is de kabelfabriek, een oude fabriek die nu al door pioniers wordt gebruikt als werkruimte. Een andere zichtbare transformatie in de Schieoevers is de nieuwe functie van de oude gelatinefabriek. Deze wordt met de naam Lijm en Cultuur gebruikt door toneel- en theatergroepen, musici, fotografen, cineasten en amateur-groepen. Het terrein is ingericht als evenemententerrein.\r\nSchieoevers-Zuid\r\n\r\nDe functie van bedrijventerrein \u2018pur sang\u2019 wordt bekleed door Schieoevers-Zuid \/ Schieweg. Het aantal arbeidsplaatsen moet daar toenemen van 40 naar 70 plaatsten per hectare. Door de ruimte effici\u00ebnter in te richten met bijvoorbeeld dubbel gebruik of meer lagen wordt het gebied ge\u00efntensiveerd. Tegelijkertijd moet de omgeving aantrekkelijk blijven. Daarvoor wordt ge\u00efnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte.\r\n","text_en":"The largest industrial Delft, where living and working go together. Makro is here among other located adjacent showrooms and other industrial companies.\r\n\r\nEntrepreneurs, developers and the municipality transform Schieoevers from an industrial to a place where living and working go together. This is in the area vision Schieoevers 2030. With around 120 hectares Schieoevers is Delft's largest business. The area is located on the waterfront and near two major highways, Delft South Station and the historic center.\r\nInnovative\r\n\r\nThe plans respond to future innovations in the area, such as railway zone, the station area Delft Zuid, TU Delft and Technopolis. With a function as a testing ground for innovative combination of living and working Schieoevers North transformed from a traditional industrial area to a residential area for new knowledge-intensive and creative entrepreneurs. The central location of the area, new routes and the new activity will make for a lively and dynamic area.\r\nVisible\r\n\r\nOne project under construction is the cable factory, an old factory which is now being used by pioneers as a workspace. Another visible transformation in the Schieoevers is the new feature of the old gelatin factory. This is called Glue and Culture used by drama and theater groups, musicians, photographers, cinematographers and amateur groups. The site is designed as event site.\r\nSchieoevers South\r\n\r\nThe function of business 'thoroughbred' is held by Schieoevers South \/ Schieweg. The number of jobs must increase it from 40 to 70 placed per hectare. By efficiently target the area with eg dual use, or more layers, the area will be intensified. Simultaneously, the environment must remain attractive. Previously invested in the quality of public space.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"7_14485691980548_2446.jpg\",\"7_14485691984333_1209.jpg\",\"7_14485691987644_2928.jpg\",\"7_14485691991398_9296.jpg\"]"}},{"id":8,"title":"Schieoevers","area":[[51.999097355941,4.3686103820801],[51.998357537834,4.3664646148682],[51.981972718337,4.3788242340088],[51.982078446065,4.3795967102051]],"data":{"wijkID":"8","text_nl":"Het grootste bedrijventerrein van Delft, waar wonen en werken samengaan.\r\n\r\nOndernemers, ontwikkelaars en de gemeente transformeren Schieoevers van een bedrijfsterrein naar een plek waar wonen en werken samen gaan. Dit staat in de gebiedsvisie Schieoevers 2030. Met zo\u2019n 120 hectare is Schieoevers het grootste bedrijventerrein van Delft. Het gebied ligt aan het water en vlakbij twee belangrijke snelwegen, station Delft-Zuid en de historische binnenstad.\r\nInnovatief\r\n\r\nDe plannen worden afgestemd op toekomstige vernieuwingen in de omgeving, zoals Spoorzone, het stationsgebied Delft-Zuid, TU Delft en Technopolis. Met een functie als proeftuin voor innovatief combineren van wonen en werken wordt Schieoevers-Noord omgevormd van een traditioneel bedrijventerrein naar een woon-werkgebied voor nieuwe kennisintensieve en creatieve ondernemers. De centrale ligging van het gebied, nieuwe doorgaande routes en de nieuwe bedrijvigheid zorgen ervoor dat een levendig en dynamisch gebied ontstaat.\r\nZichtbaar\r\n\r\nE\u00e9n project in uitvoering is de kabelfabriek, een oude fabriek die nu al door pioniers wordt gebruikt als werkruimte. Een andere zichtbare transformatie in de Schieoevers is de nieuwe functie van de oude gelatinefabriek. Deze wordt met de naam Lijm en Cultuur gebruikt door toneel- en theatergroepen, musici, fotografen, cineasten en amateur-groepen. Het terrein is ingericht als evenemententerrein.\r\nSchieoevers-Zuid\r\n\r\nDe functie van bedrijventerrein \u2018pur sang\u2019 wordt bekleed door Schieoevers-Zuid \/ Schieweg. Het aantal arbeidsplaatsen moet daar toenemen van 40 naar 70 plaatsten per hectare. Door de ruimte effici\u00ebnter in te richten met bijvoorbeeld dubbel gebruik of meer lagen wordt het gebied ge\u00efntensiveerd. Tegelijkertijd moet de omgeving aantrekkelijk blijven. Daarvoor wordt ge\u00efnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte.\r\n","text_en":"The largest industrial Delft, where living and working go together.\r\n\r\nEntrepreneurs, developers and the municipality transform Schieoevers from an industrial to a place where living and working go together. This is in the area vision Schieoevers 2030. With around 120 hectares Schieoevers is Delft's largest business. The area is located on the waterfront and near two major highways, Delft South Station and the historic center.\r\nInnovative\r\n\r\nThe plans respond to future innovations in the area, such as railway zone, the station area Delft Zuid, TU Delft and Technopolis. With a function as a testing ground for innovative combination of living and working Schieoevers North transformed from a traditional industrial area to a residential area for new knowledge-intensive and creative entrepreneurs. The central location of the area, new routes and the new activity will make for a lively and dynamic area.\r\nVisible\r\n\r\nOne project under construction is the cable factory, an old factory which is now being used by pioneers as a workspace. Another visible transformation in the Schieoevers is the new feature of the old gelatin factory. This is called Glue and Culture used by drama and theater groups, musicians, photographers, cinematographers and amateur groups. The site is designed as event site.\r\nSchieoevers South\r\n\r\nThe function of business 'thoroughbred' is held by Schieoevers South \/ Schieweg. The number of jobs must increase it from 40 to 70 placed per hectare. By efficiently target the area with eg dual use, or more layers, the area will be intensified. Simultaneously, the environment must remain attractive. Previously invested in the quality of public space.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"8_14485696322045_5354.jpg\",\"8_14485696352178_7212.jpg\",\"8_14485696337519_6738.jpg\",\"8_14485696362427_4039.jpg\",\"8_1448569635563_6753.jpg\",\"8_14485696331947_5962.jpg\",\"8_14485696364025_7419.jpg\"]"}},{"id":9,"title":"Technopolis","area":[[51.991751477092,4.3735885620117],[51.995556687103,4.3893814086914],[51.984562975824,4.394359588623],[51.981285482025,4.3801975250244]],"data":{"wijkID":"9","text_nl":"Technopolis wordt momenteel gerealiseerd, er staan reeds een hoofdkantoor van 3M en exact alsmede een complex van Deltares, NMI en de TU Delft.\r\n\r\nDe totale oppervlakte van Technopolis is 240.000 m2. Een sciencepark gericht op hightechbedrijven, R&D-afdelingen en startup\u2019s. Geen industrieterrein, maar een locatie met een hoogwaardige uitstraling in een kennisintensieve omgeving. Veel groen en duurzaamheid hoog in het vaandel, bijvoorbeeld energieopwekking uit koude-warmteopslag (WKO).\r\n\r\nScience Port Holland - Technopolis: nieuwe high-end science park dat het huis aan kennisinstellingen, start-up bedrijven en internationale bedrijven zal worden.\r\n\r\nTechnopolis\r\n\r\nHet zal op deze parkachtige campus dat onderzoekers en ondernemers zal ontmoeten, het delen van hun kennis en het ontwikkelen van innovaties. Science Port Holland - Technopolis zal betrekking hebben 63 hectare en grenzen aan de campus van de Technische Universiteit Delft. Gedurende de komende 25 jaar zal ongeveer 235.000 m\u00b2 bruto vloeroppervlak worden ontwikkeld op Science Port Holland - Technopolis voor de high-tech sector en als kantoren.\r\nAantrekkelijk\r\n\r\nScience Port Holland - Technopolis wordt ontwikkeld door Science Port Holland NV, een regionaal samenwerkingsverband tussen de steden Rotterdam en Delft en de Technische Universiteit Delft. Samen zijn ze bezig om de regio te bevorderen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven. Science Port Holland NV is verantwoordelijk voor de marketing en werving namens Technopolis. Science Port Holland - Technopolis biedt bedrijven:\r\n\r\nEen zeer aantrekkelijke en stimulerende omgeving voor samenwerking en kennisoverdracht in de open innovatienetwerken.\r\nEen unieke cluster van internationale technologische bedrijven, kennisinstellingen en spin-offs.\r\nDe onmiddellijke nabijheid van een van Europa's toonaangevende technische universiteiten en twee gerenommeerde medische centra; Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.\r\nEen locatie ingebed in \u00e9\u00e9n van Europa's leidende regio's in termen van economische activiteit, infrastructuur en logistiek.\r\nBetrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kant van de lokale, regionale en centrale overheid voor de lange termijn investering in de kwaliteit van het vestigingsklimaat.","text_en":"Technopolis is currently realized, there are already a headquarters of 3M and exactly as well as a complex of Deltares, NMI and the university.\r\n\r\nThe total area of Technopolis is 240 000 m2. A science park aimed at high-tech companies, R & D departments and startup programs. No industrial estate, but a site with a high-quality appearance in a knowledge intensive environment. Lots of green and sustainability of paramount importance, such as energy from cold and heat storage (WKO).\r\n\r\nScience Port Holland \u2013 Technopolis: new high-end science park that will become the home to knowledge institutes, start-up businesses and international companies.\r\n\r\nTechnopolis\r\n\r\nIt will be on this park-like campus that researchers and entrepreneurs will meet, sharing their knowledge and developing innovations. Science Port Holland - Technopolis will cover 63 hectares and border the campus of Delft University of Technology. During the next 25 years, around 235,000 m\u00b2 of gross floor area will be developed at Science Port Holland \u2013 Technopolis for the high-tech sector and as offices.\r\nAttractive\r\n\r\nScience Port Holland - Technopolis is being developed by Science Port Holland NV, a regional collaborative partnership between the Cities of Rotterdam and Delft and Delft University of Technology. Together, they are working to promote the region as an attractive business location for knowledge-intensive companies. Science Port Holland NV is responsible for marketing and canvassing on behalf of Technopolis. Science Port Holland - Technopolis offers companies: \r\n\r\nA highly attractive and stimulating environment for collaboration and knowledge transfer in open innovation networks. \r\nA unique cluster of international technology companies, knowledge institutes and spin-offs. \r\nImmediate proximity to one of Europe\u2019s leading universities of technology and two renowned medical centres; Erasmus Medical Center and Leiden University Medical Center. \r\nA location embedded in one of Europe\u2019s leading regions in terms of economic activity, infrastructure and logistics. \r\nInvolvement and responsibility on the part of local, regional and central government for long-term investment in the quality of the business climate.\r\n","details_nl":"[{\"title\":\"Biotech in Delft \",\"value\":\"www.biotechcampusdelft.nl\/\"},{\"title\":\"Startups\",\"value\":\"http:\/\/www.yesdelft.nl\/\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Startups\",\"value\":\"http:\/\/www.yesdelft.nl\/\"},{\"title\":\"Biotech\",\"value\":\"www.biotechcampusdelft.nl\/\"}]","photos":"[\"9_14487230851842_4187.jpg\",\"9_14487230851829_6399.jpg\",\"9_14487230845963_4164.jpg\",\"9_14487230850157_3748.jpg\",\"9_14487230848315_3894.jpg\",\"9_14487230847914_6070.jpg\"]"}},{"id":10,"title":"Universiteit","area":[[51.992438552823,4.3729877471924],[51.994394018354,4.3825149536133],[52.004381415432,4.3754768371582],[52.006917542426,4.3719899654388],[52.008753503015,4.3712322413921],[52.009215783379,4.3696162104607],[52.007710052639,4.3660408258438],[52.006309941758,4.3670144677162],[52.005226807065,4.3686747550964],[52.002584905193,4.3666791915894]],"data":{"wijkID":"10","text_nl":"De TU Delft een begrip wereldwijd als een kenniscentrum en een magneet voor studenten van over de hele wereld. Voor Delft van groot belang. Totaal bijna 30.000 studenten !\r\n\r\nGeschiedenis\r\n\r\nOprichting\r\n1rightarrow blue.svg Zie Koninklijke Akademie te Delft voor het hoofdartikel over dit onderwerp.\r\n\r\nDe universiteit is voortgekomen uit de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel, die op 8 januari 1842 werd gesticht, met steun van koning Willem II. De eerste directeur en grondlegger was Antoine Lipkens. Kort na de oprichting kreeg de academie haar eerste huisvesting aan de Oude Delft 95.[2]\r\nUniversitaire status\r\n\r\nOp 2 mei 1863 werd het technisch onderwijs in Nederland wettelijk gereglementeerd, en daarbij gebracht in de sfeer van het middelbaar onderwijs. Bij Koninklijk Besluit werd het jaar daarop, op 20 juni 1864 de Koninklijke Akademie opgeheven, en werd Delft aangewezen als plaats voor de vestiging van een Polytechnische School. De naam Technische Hoogeschool van Delft deed zijn intrede bij de wet van 22 mei 1905. Het academisch niveau van de opleiding werd daarmee erkend, en de Hoogeschool kreeg de status van universiteit. Ook het promotierecht werd daarmee ingevoerd. Het aantal studenten in die tijd lag rond de 450. Rechtspersoonlijkheid kreeg de Hogeschool bij de wet van 7 juni 1956. Tenslotte werd wettelijk geregeld dat de naam Technische Hogeschool Delft per 1 september 1986 zou worden veranderd in Technische Universiteit Delft, om verwarring met hoger beroepsonderwijs-instellingen te voorkomen die zich hogeschool gingen noemen.\r\n\r\nFaculteiten\r\n\r\nBouwkunde (BK)\r\n\r\nCiviele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)\r\n\r\nElektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)\r\n\r\nIndustrieel Ontwerpen (IO)\r\n\r\nLuchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR)\r\n\r\nTechniek, Bestuur en Management (TBM)\r\n\r\nTechnische Natuurwetenschappen (TNW)\r\n\r\nWerktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)\r\n\r\n","text_en":"TU Delft is a worldwide concept as a knowledge center and a magnet for students from all over the world. For Delft of great importance. Totaling nearly 30,000 students!\r\n\r\nHistory\r\n\r\nFoundation\r\n1rightarrow green.svg See Royal Academy in Delft for the editorial on this subject.\r\n\r\nThe university has emerged from the Royal Academy for the education of civil engineers, for serving both the manufacturing and of apprentices for trade, which was founded on January 8, 1842, with the support of King William II. The first director and founder was Antoine Lipkens. Shortly after its establishment, the academy received its first housing on the Oude Delft 95. [2]\r\nUniversity status\r\n\r\nOn May 2, 1863 the technical education in the Netherlands was legally regulated, and thereby set in the sphere of secondary education. A Royal Decree was the following year, abolished the Royal Academy on June 20, 1864, and Delft was designated as the location for the establishment of a Polytechnic School. The name of Delft Technical High School was introduced by the Law of May 22, 1905. The academic level of the course became recognized, and the High School was given the status of university. The promotion law was introduced to it. The number of students at that time was around 450. Legal personality got the Academy by the Law of June 7, 1956. Finally, it was regulated that the name Delft University of Technology by September 1, 1986 would be changed to Technical University of Delft, to avoid confusion with higher education avoid settings which were call themselves college.\r\n\r\nFaculties\r\n\r\nArchitecture (PA)\r\n\r\nCivil Engineering and Geosciences (CEG)\r\n\r\nElectrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EWI)\r\n\r\nIndustrial Design Engineering (IDE)\r\n\r\nAerospace Engineering (AE)\r\n\r\nTechnology, Policy and Management (TPM)\r\n\r\nApplied Sciences (AS)\r\n\r\nMechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE)","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"10_14485774831794_6322.jpg\",\"10_14485774804026_4559.jpg\",\"10_14485774729305_8778.jpg\",\"10_14485774696092_1384.jpg\",\"10_14485774722631_4641.jpg\",\"10_14485774770247_1630.jpg\",\"10_1448577471666_7927.jpg\",\"10_14485774705691_7491.jpg\",\"10_14485774718496_6603.jpg\",\"10_14485774949116_6512.jpg\"]"}},{"id":12,"title":"Zeeheldenkwartier \/ Tu Wijk","area":[[52.005490988675,4.3611431121826],[51.998780292535,4.3662071228027],[51.999361573731,4.3686962127686],[52.002532065565,4.3666362762451],[52.005121133984,4.368953704834],[52.006230688889,4.367151260376],[52.007498717954,4.3658638000488]],"data":{"wijkID":"12","text_nl":"Een heerlijke buurt met fraaie herenhuizen, ruime nieuwbouw woningen en appartementen en dat vlakbij de binnenstad. Een heerlijk rustige plek met geen doorgaand verkeer. Tussen de binnenstad en de TU Delft in gelegen en via een fietsersbrug ben je zo in de stad.\r\n\r\nEen de poceleinen fles, kleine buurt supermarkt, cafetaria Die 2, een barbier, kinderdagopvang zijn een aantal van de activiteiten in de buurt.\r\n\r\nHistorie:\r\n\r\nHalverwege de zestiende eeuw was er dicht bij de stad Delft weinig agrarische activiteit. Op de plattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1557 was ten oosten van de Rotterdamseweg slechts \u00e9\u00e9n boerderij geschetst en kwamen er pas meer naar het zuiden diverse boerderijen voor. Net als de overige bebouwing (o.a. het klooster Koningsveld) moesten de boerderijen in 1571\u20131572 het veld ruimen omdat er een mogelijk beleg van de stad op handen was.\r\n\r\nNaderhand keerden de boeren snel terug. In eerste instantie betrof dit gemengde boerenbedrijven, maar daarna specialiseerden de Delftenaren zich in veeteelt. Het natte veen rondom Delft was immers niet echt geschikt voor akkerbouw. De oudste boerenhoeve aan de Rotterdamseweg lijkt de zestiende-eeuwse Hammenwoning te zijn. Het merendeel van de thans nog bestaande boerderijen stamt echter uit de negentiende eeuw. Daadwerkelijk in gebruik zijn er nog maar weinig. Voor diverse panden is een meer moderne toepassing gezocht, zoals voor Rotterdamseweg 205 waar tegenwoordig het World Art Centre gevestigd is.\r\n\r\nAart Struijk (1950) woonde gedurende zijn jeugdjaren aan de Rotterdamseweg op nummer 280, net ten zuiden van de Lijm- en Gelatinefabriek. In die omgeving zaten diverse boerderijen met hun eigen toegangsweggetjes. Struijk: 'Indertijd had je het Laantje van Van der Stap en het Laantje van Zuijdgeest, die naar de boerderijen van Van der Stap en Zuijdgeest voerden.' Dit waren de eerste twee boerderijen na het bedrijfsterrein van De Boo. De boerderijen zelf lagen dicht bij de Schie, wat de aan- en afvoer vereenvoudigde. Buurstad Schiedam kende in de negentiende eeuw een bloeiende jeneverindustrie. Het vele graanafval dat hierbij vrijkwam werd als veevoer gebruikt, onder andere door de boeren aan de Rotterdamseweg. Zij konden dan met een platte schuit snel naar Schiedam, haalden het op en laadden het eenvoudig weer op hun erf.\r\nArbeidersbuurt\r\n\r\nDelft groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw uit haar eigen stadsmuren. De Scheepmakerij was altijd bedrijvig gebleven, maar aan de Rotterdamseweg was nog wel ruimte voor woningbouw. In eerste instantie werden vooral de wensen van de rijke Delftenaren ingewilligd, die graag schoon en rustig in een buitenhuis wilden wonen. Dit leverde hen overigens ook belastingvoordeel op, aangezien zij in de diverse ambachten en heerlijkheden rondom Delft heel wat minder hoefden te betalen.\r\nLangzaamaan kwam er echter ook oog voor de grote vraag aan kleinere en eenvoudige arbeiderswoningen voor de vele fabrieksarbeiders. In het vierde kwart van de negentiende eeuw bouwden diverse aannemers daarom onder andere langs de Rotterdamseweg kleine woningen, zogenaamde speculatieve volkswoningbouw. Een rijke aannemer liet een blok huizen bouwen, met de gedachte dat hij de woningen kon verkopen of in ieder geval kon verhuren. Met deze winst kon hij weer andere projecten financieren.\r\n\r\nHet Herenpad tussen de Scheepmakerij en de Rotterdamseweg werd rond de eeuwwisseling echt een arbeidersstraat, met nog enkele doodlopende straatjes met kleine en goedkope woningen. Het begin van de Rotterdamseweg was met name het domein voor middenstanders, die het over het algemeen iets breder hadden dan de arbeiders. Verspreid over de Rotterdamseweg waren diverse buitenhuizen en villa's te vinden, waar de lokale elite zich vestigde. Meer naar het zuiden waren het vooral tuinders en boeren die er hun stek vonden. ","text_en":"A lovely neighbourhood with noble houses, spacious new homes and apartments, which is near the city center. A quiet place with no traffic. Between downtown and the TU Delft located through a cycle bridge You'll be in the city.\r\nA small neighborhood grocery store, cafeteria Die 2, a barber, day care are some of the activities nearby.\r\n\r\nHistory:\r\n\r\nThe mid-sixteenth century, there was close to the city of Delft little agricultural activity. On the map of Jacob van Deventer was circa 1557 outlined east of Rotterdamseweg only one farm and came only to the south for several farms. Like the other buildings (such as the monastery Koningsveld) farms in 1571-1572 had to step down because of a possible siege of the city was imminent.\r\n\r\nAfterwards, the farmers returned quickly. Initially this involved mixed farms, but then the Delft specialized in animal husbandry. The wet peat around Delft after all, was not suitable for agriculture. The oldest farmhouse at Rotterdamseweg seems to be the sixteenth century Hamme house. However, most of the farms still in existence dates back to the nineteenth century. Actually in use, there are still few. For several buildings is a sought more modern application, such as Rotterdamseweg 205 where today the World Art Centre is located.\r\nAart Struijk (1950) lived during his childhood at Rotterdamseweg at number 280, just south of the Adhesive and Gelatin Factory. In that environment were several farms with their own access roads. Struijk: \"At the time you had the Lane Van der Stap and the Lane of Zuijdgeest that the farms of Van der Stap and Zuijdgeest conducted.\" These were the first two farms after the premises of De Boo. The farms themselves were close to Schie, which simplified the delivery and removal. Neighbouring City Schiedam knew in the nineteenth century a flourishing industry gin. The many crop waste that is released was used as animal feed, including by the farmers Rotterdamseweg. They could then with a barge fast to Schiedam, picked it up and loaded it easy to get back on their yard.\r\nWorkers Area\r\nDelft grew in the second half of the nineteenth century in its own city walls. The Scheepmakerij had always been active, but at Rotterdamseweg was still room for housing. Initially, especially the needs of the wealthy Delft team met, who like clean and quiet wanted to live in a country. Incidentally, this also gave them a tax, since they did not have a lot less to pay in the various crafts and delicacies around Delft.\r\nSlowly, however, there was also attention to the high demand for smaller and modest craftsman for many factory workers. In the fourth quarter of the nineteenth century built several contractors therefore include along Rotterdamseweg small homes, so-called speculative public housing. A wealthy contractor had built a block of houses, with the thought that he could sell, or at least could rent out the houses. With this win he was able to fund other projects.\r\nThe Herenpad between Scheepmakerij and Rotterdamseweg was truly the century a working class street, with some dead-end streets with small and cheap housing. The beginning of the Rotterdamseweg was primarily the domain of shopkeepers, who were generally slightly wider than the workers. Spread over Rotterdamseweg were found several country houses and villas, where the local elite settled. Further south were especially gardeners and farmers who found their place.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"12_14487281294526_1569.jpg\",\"12_14487281296204_8826.jpg\",\"12_14487281301608_1300.jpg\",\"12_14487281306897_3126.jpg\",\"12_14487281307947_2578.jpg\",\"12_14487281309794_4744.jpg\",\"12_14487281310175_7504.jpg\",\"12_14487281310832_2330.jpg\",\"12_14487281320179_6163.jpg\",\"12_1448728132131_7023.jpg\"]"}},{"id":13,"title":"Wippolder","area":[[52.010721463456,4.3692970275879],[52.009347862606,4.3694257736206],[52.00895492576,4.3690448999405],[52.008905395661,4.371839761734],[52.007627500146,4.372016787529],[52.007001747302,4.3717619776726],[52.006270315341,4.3727946281433],[52.004771967299,4.3750828038901],[52.001424173452,4.3775855563581],[52.003711241334,4.3858526274562],[52.006594342826,4.3831606954336],[52.01151473176,4.377519339323],[52.010841981711,4.3747338652611],[52.011081366323,4.3720811605453],[52.010609199584,4.3708097934723],[52.010615803349,4.370756149292],[52.010721463456,4.3697261810303],[52.010747878444,4.3695545196533]],"data":{"wijkID":"13","text_nl":"Wippolder is qua oppervlakte de grootste wijk van Delft, maar heeft relatief gezien weinig inwoners. Dit komt voornamelijk door de landelijke gebieden Ruiven en Schieweg. De bebouwing van Wippolder is zeer divers. Een groot deel bestaat uit gebouwen van de Technische Universiteit Delft (TU) en bedrijven. Wippolder ligt aan het zuidwesten van Delft. Aan de noordkant van de wijk bevinden zich de woonwijken. De meeste woonwijken zijn vooroorlogs, maar er is ook nieuwbouw. De vooroorlogse woonwijken kenmerken zich door de gesloten bouwblokken. De Professor Telderslaan en het gebeid ten zuiden daarvan zijn naoorlogs. Hier staan vooral appartementen gebouwen in een open groene ruimte. Langs de A13 zijn in de jaren \u201970 en \u201980 kantoren ontwikkeld. Het grootste gedeelte van de wijk is zeer groen. In het gebied van de TU is naast de onderwijsvoorzieningen veel ruimte voor sport, openbaar groen en parkeren. \r\n\r\nIn totaal wonen er rond de 11.000 mensen in Wippolder. De bevolkingsopbouw wordt be\u00efnvloed door de aanwezigheid van de TU; er wonen relatief veel mannen, veel twintigers en weinig kinderen. \r\n\r\nDe bereikbaarheid van Wippolder met de auto is zeer goed. De wijk wordt doorkruist door diverse gebieds- en wijkontsluitingswegen. De snelweg A13 is nabij gelegen. Er zijn meerdere fietsroutes naar het centrum van Delft. Door de wijk rijden enkele stadbussen; een naar Emerald en bedrijventerrein Ruiven en een door de TU wijk naar het bedrijventerrein Schieweg en Rotterdam. Ze zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een tramlijn door de TU wijk. \r\n\r\nHet totaal aantal aangiften in Wippolder vertoont sinds 2002 een dalende lijn. Met het aantal aangiften bevindt Wippolder zich net onder het Delfts gemiddelde. In de wijk voelen bijna negen op de tien bewoners zich veilig in hun buurt. Het aandeel is licht boven het gemiddelde van Delft. Van de jongeren voelt bijna driekwart zich zelden of nooit onveilig als ze na het uitgaan naar huis gaan. Ouderen wonen met plezier in Wippolder en voelen zich er redelijk veilig. Dit komt mede doordat er goede sociale contacten zijn. \r\n","text_en":"Wippolder is the largest district in terms of area but has relatively few residents. The district includes some rural and industrial areas. The buildings in Wippolder are very diverse and many of them are owned by the Delft University of Technology (TU Delft) and businesses. Wippolder is located in the south-west corner of Delft and the residential neighbourhood is in the northern section of the district. Most homes were built before 1945 but there are also new buildings. Most of the district has a lot of greenery. The TU Delft has a great deal of space for sports, public open space and car parks. \r\n\r\nWippolder has around 11,000 residents. The population is influenced by the TU Delft; there are a lot of young men, people in their 20s and few children.\r\n\r\nAccessibility by car is very good. The A13 motorway is close by. There are several cycling routes into the centre of Delft. There are buses and the tram service is being expanded to serve TU Delft. \r\n\r\nThe amount of crime in the district has decreased since 2002 and is just under the average for Delft. Almost 90% of residents feel safe here, just above the Delft average. Seniors feel relatively safe, thanks to social contact among neighbours.\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"13_14154617145876_9722.jpg\",\"13_14154617144317_2394.jpg\",\"13_14154616688179_3912.jpg\",\"13_14154617598009_5717.jpg\",\"13_14154617600745_1287.jpg\",\"13_14154617603242_9026.jpg\",\"13_1415461760663_1809.jpg\",\"13_14154617609147_7657.jpg\",\"13_14154618355456_1109.jpg\",\"13_14154618357545_1501.jpg\",\"13_1415461836239_2259.jpg\",\"13_1415461836661_5894.jpg\",\"13_14154618368262_4253.jpg\"]"}},{"id":14,"title":"Delftechpark","area":[[51.997829088844,4.3801975250244],[51.999572946839,4.387149810791],[51.99962578996,4.387149810791],[51.99671932566,4.3879222869873],[51.994922507892,4.3819999694824]],"data":{"wijkID":"14","text_nl":"Delftechpark is een bedrijventerrein voor innovatieve, kennisintensieve bedrijven. De ontwikkeling is gestart in 1995. Voorheen was op deze locatie de voetbalvereniging sv Wippolder gevestigd (sportpark Oudelaan). \r\n\r\nIn 2012 zijn de laatste twee kavels uitgegeven en bebouwd. Er zijn nu ongeveer 75 bedrijven gevestigd. Het totale verhuurbaar oppervlak is ca. 82.000 m2.\r\n\r\nDelftechpark staat in de Dutch Office Locations Ranking 2013 van Jones Lang LaSalle op de 95e plaats (van de 232 onderzochte locaties in Nederland). \r\n\r\nDelftechpark is een moderne kantoren locatie, gelegen naast de Technische universiteit Delft en direct aan een afslag van de A13 alsmede vlabij station Delft zuid. \r\n\r\nEen goed bereikbare locatie met een moderne uitstraling, ideaal voor vele ondernemers.\r\n\r\n ","text_en":"Delftechpark is a business for innovative, knowledge-intensive companies . The development started in 1995. Previously was at this location the football sv Wippolder established ( sportpark Oudelaan ) .\r\n\r\nThe last two plots in 2012 issued and cultivated. Are approximately 75 companies located there now . The total lettable area is approximately 82,000 m2.\r\n\r\nDelftechpark stands in the Dutch Office Locations Ranking 2013 Jones Lang LaSalle on the 95th place (out of 232 sites surveyed in the Netherlands) .\r\n\r\nDelftechpark is a modern office location , next to the Technical University Delft and right at a junction of the A13 and vlabij station Delft South.\r\n\r\nAn easily accessible location with a modern look , ideal for many entrepreneurs.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"14_14154600388797_7137.jpg\",\"14_14154600390044_2402.jpg\",\"14_14154600390707_2126.jpg\",\"14_14154600391575_4522.jpg\",\"14_14154600718771_8174.jpg\",\"14_14154600718899_6327.jpg\",\"14_14154600720437_8378.jpg\",\"14_14154600725908_4844.jpg\",\"14_14154600728242_5539.jpg\",\"14_14154600730546_3057.jpg\",\"14_14154600747067_4684.jpg\",\"14_14154601115513_1738.jpg\",\"14_14154601131888_6216.jpg\"]"}},{"id":15,"title":"Waterwijck","area":[[51.997829088844,4.3802833557129],[51.999255886802,4.3872356414795],[52.003747361229,4.38551902771],[52.001792304223,4.3777084350586]],"data":{"wijkID":"15","text_nl":"Schoemaker Plantage is groen wonen in de stad\r\n\r\nEen gloednieuw huis met tuin en een stadspark voor de deur. Aantrekkelijk? Maak kennis met Schoemaker Plantage. Hier woon je in alle rust op 10 minuten fietsafstand van hartje Delft!\r\n\r\nVeel verschillende huizen verdeeld over twee buurtjes\r\n\r\nOp de oude TNO-locatie tegenover de Technische Universiteit van Delft komt een compleet nieuwe woonbuurt met een park en zo\u2019n 800 tot 900 nieuwbouwhuizen. Die huizen bouwen we gefaseerd, zodat de Schoemaker Plantage op natuurlijke wijze kan groeien. Hier voelt binnen als buiten. Vanaf dag \u00e9\u00e9n!\r\n\r\nArchitectuur\r\n\r\nMet het ontwerp heeft de architect een hedendaagse vertaling van de Delftse School gemaakt. Wij bestempelen dit als de \u2018Nieuwe Delftse School\u2019. De Schoemaker Plantage voelt als een binnenstad \u00e9n een tuindorp.\r\n\r\nHet gras is echt groener in Schoemaker Plantage\r\n\r\nHoe het park wordt dat weten we nog niet precies. In eerste instantie wordt de invulling bepaald door tijdelijke initiatieven. Denk hierbij aan natuurlijke speelplaatsen, pluktuinen en moestuinen. Later gaan we de definitieve invulling bepalen. Bij voorkeur samen met jou. Zeker is dat je hier straks kunt spelen, ontspannen en sporten. Een park voor iedereen. \r\n\r\nDeze autoluwe, groene wijk ligt ideaal\r\n\r\nHet voormalige TNO terrein aan de Schoemakerstraat wordt de komende jaren getransformeerd naar de prachtige, nieuwe woonbuurt 'Professor Schoemaker Plantage'. Iedereen die op zoek is naar een woning met een tuin en veel groen in de buurt, vindt hier ongetwijfeld een heerlijk thuis.\r\n\r\nDe Professor Schoemaker Plantage ligt naast de TU Campus. Het woongebied verrijst op het voormalige TNO-terrein tussen de Schoemakerstraat en de doorgaande groene, ecologische zone langs de A13. Aan de noordzijde sluit de wijk aan op de Professorenbuurt en de Professor Evertslaan.\r\n\r\nDe locatie wordt gekenmerkt door de prachtige, groene randen die het plangebied als het ware inbedden in een groen landschap. De nieuwe groen- en waterstructuur en de nieuwe wandel- en fietsroutes sluiten naadloos aan op de aanwezige structuren en verbindingen van de stad Delft, waardoor u met 10 minuten fietsen in hartje Delft bent. De parkeerplaatsen voor bewoners zijn grotendeels geclusterd in binnenhoven en onder woondekken. Hierdoor behoudt de Professor Schoemaker Plantage haar groene uitstraling en is de wijk heerlijk autoluw. Wat een fijne plek om te wonen \u00e9n op te groeien, hier kun je veilig op avontuur. ","text_en":"Schoemaker Plantation is green living in the city\r\n\r\nA brand new house with a garden and park in front of the door. Attractive? Meet Schoemaker Plantation. Here you live in peace at 10 minutes biking distance from the heart of Delft!\r\n\r\nMany different houses spread over two neighborhoods\r\n\r\nOn the old TNO location opposite the Technical University of Delft is a completely new residential area with a park and about 800 to 900 new houses. The houses we build in phases, so that the Plantation Schoemaker can grow naturally. Here feel inside and out. From day one!\r\n\r\nArchitecture\r\n\r\nWith the design, the architect created a contemporary translation of the Delft School. We label this as the 'New Delft School. The Schoemaker Plantation feels like a town and a garden village.\r\n\r\nThe grass is really greener in Schoemaker Plantation\r\n\r\nHow the park is that we do not know exactly. Initially, the content is determined by temporary initiatives. Think natural playgrounds, pick gardens and vegetable gardens. Later, we will determine the final interpretation. Preferably with you. It is certain that you can later play, relax and sports. A park for everyone.\r\n\r\nThis car-free green area is ideal\r\n\r\nThe TNO premises in Schoemakerstraat is transformed in the coming years to the beautiful new neighborhood 'Professor Schoemaker Plantation. Anyone who is looking for a property with a garden and greenery in the neighborhood, you will undoubtedly find a wonderful home.\r\n\r\nProfessor Schoemaker Plantation is adjacent to the TU Campus. The residential area is built on the former TNO-terrain between Schoemakerstraat and the main green ecological zone along the A13. On the north side of the district connects with the Area Professor and Professor Evertslaan.\r\n\r\nThe location is characterized by the beautiful, green edges the planning area as it were embedded in a green landscape. The new green and water structure and the new walking and cycling routes fit in seamlessly with the existing structures and connections of the city of Delft, providing you with 10 minutes cycling in the heart of Delft. The parking spaces for residents are largely clustered in courtyards and under residential decks. This allows the Professor Schoemaker Plantation maintains its green appearance and the delicious low-traffic area. What a nice place to live and grow up, here you can safely adventure.","details_nl":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.wonenaanhetpark.nl\/\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.wonenaanhetpark.nl\/\"}]","photos":"[\"15_14487300162148_8299.jpg\",\"15_14487300172882_6730.jpg\",\"15_14487300178872_2959.jpg\",\"15_14487300184205_6709.jpg\",\"15_14487300186502_1382.jpg\",\"15_14487300188529_7052.jpg\"]"}},{"id":16,"title":"Ruyven","area":[[51.996296551496,4.3894672393799],[51.998991668389,4.4027709960938],[51.993442721466,4.4065475463867],[51.99138150887,4.3916988372803]],"data":{"wijkID":"16","text_nl":"Ruyven is een bedrijventerrein van 50 ha en een recreatiegebied vernoemd naar een vroegere woonkern. Het bedrijvenpark op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp is in 1997 geopend en bedoeld voor bedrijven in de sectoren distributie, transport, groothandel, bouw en industrie. Er zijn hieronder andere gevestigd een groot distributiecentrum van Albert Heijn, vacuvin, auto dealers, een tankstation met wasstraat.\r\n\r\nHet terrein ligt in Delfgauw aan de N470 en vlak bij de afslag Delft-Zuid\/Ruyven van A13.\r\n\r\nParkmanagement\r\n\r\nHet bedrijvenpark Ruyven is het eerste bedrijventerrein binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp waar parkmanagement ge\u00efmplementeerd is. De gemeente heeft in 2004 hiertoe het initiatief genomen, dat uiteindelijk door de in 2006 opgerichte Co\u00f6peratie Bedrijvenpark Ruyven u.a. volledig is overgenomen. Parkmanagement wordt toegepast om een hoogwaardig kwaliteitsniveau en de vastgoedwaarde van het bedrijvenpark Ruyven te behouden en te verbeteren. Het bestuur van de co\u00f6peratie wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers en gebouweigenaren. Momenteel nemen 26 van de in totaal 30 ondernemers op Ruyven op vrijwillige basis deel aan de co\u00f6peratie.\r\n\r\nKwaliteitswaarborg\r\nDoor het parkmanagement uit te besteden aan \u00e9\u00e9n professionele organisatie hebben zowel de vastgoedeigenaren, de ondernemers, als ook de lokale overheid \u00e9\u00e9n vast aanspreekpunt en kan men zich daardoor primair blijven richten op de eigen core-business. Gezamenlijk is een verplicht basispakket parkmanagement opgesteld, waarin de parkmanagementorganisatie, collectieve beveiliging en de collectieve bewegwijzering zijn geregeld.\r\n\r\nMet parkmanagement wordt:\r\n\r\n\u2022 een hoogwaardige kwaliteit van de bedrijfsomgeving bewerkstelligd\r\n\u2022 de vastgoedwaarde behouden en zelfs verbeterd\r\n\u2022 een veilig ondernemersklimaat met aandacht voor het milieu gecre\u00eberd\r\n\u2022 prijsvoordeel gecre\u00eberd door collectieve inkoop van diensten\r\n\u2022 het imago versterkt en is er blijvende aandacht voor de bereikbaarheid\r\n\r\nIn nauwe samenwerking met de ondernemers wordt - op basis van behoefte en financi\u00eble haalbaarheid - het collectieve dienstenpakket uitgebreid.\r\n\r\nKijk voor meer info op: http:\/\/www.ruyven.nl\/\r\n\r\nHet gelijknamige recreatiegebied ligt ten zuiden van het bedrijventerrein, nabij Verzorgingsplaats Ruyven.\r\n\r\nGeschiedenis\r\n\r\nRuyven was onder het Ancien Regime een heerlijkheid. In de Bataafse tijd van 1798 tot 1811 werd het een gemeente, die op 1 januari 1812 werd opgeheven; het grondgebied werd toegevoegd aan dat van de gemeente Pijnacker.\r\n\r\nOp 1 april 1817 werd deze toevoeging ongedaan gemaakt en werd Ruiven opnieuw een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1846 werd de gemeente opgeheven; het grondgebied werd toegevoegd aan dat van de gemeente Pijnacker.","text_en":"uyven is a business park of 50 hectares and a leisure area named after a former residential center. The business in the territory of Pijnacker-Nootdorp, opened in 1997 and designed for companies in the distribution, transportation, wholesale trade, construction and industry. There are other located below a large distribution of Albert Heijn, VacuVin, auto dealers, gas station with a car wash and\r\n\r\nThe site is located in Delfgauw on the N470 and near the exit Delft Zuid \/ Ruyven of A13.\r\n\r\n\r\nParkmanagement\r\n\r\nRuyven the business is the first business in the municipality of Pijnacker-Nootdorp where park management is implemented. The municipality took the initiative to build in 2004, which eventually set up in 2006 by the Cooperative Bedrijvenpark Ruyven ua have been fully adopted. Park management is used to maintain a high quality level and the real value of the business Ruyven and improve. The board of the cooperative is formed by representatives from the business owners and building owners. At present, 26 of the total of 30 entrepreneurs Ruyven voluntarily participate in the cooperative.\r\n\r\nQuality Assurance\r\nBy outsourcing the park management from one professional organization to have both the property owners, entrepreneurs, as well as the local government one contact and one can therefore continue to focus primarily on their own core business. Together, a compulsory basic package drawn up park management, which the park management organization, collective security and collective signage are regulated.\r\n\r\nIs with park management:\r\n\r\n\u2022 achieved the high quality of the business environment\r\n\u2022 maintain the property value and even improved\r\n\u2022 a culture of entrepreneurship with focus on the environment created\r\n\u2022 price advantage created through collective purchasing of services\r\n\u2022 enhances the image and there is continued attention to the accessibility\r\n\r\nIs in close cooperation with the entrepreneurs - based on need and financial feasibility - wide collective services.\r\n\r\nAlso check: http:\/\/www.ruyven.nl\/\r\n\r\nThe eponymous recreation area located south of the industrial park, near carstop Ruyven.\r\n\r\nHistory\r\n\r\nRuyven was under the Ancien Regime glory. In the Batavian period from 1798 to 1811 it became a municipality, which was lifted on January 1st, 1812; the territory was added to that of the municipality of Pijnacker.\r\n\r\nOn April 1, 1817 was the addition undone and Ruiven was again an independent municipality. On January 1, 1846 the town was lifted; the territory was added to that of the municipality of Pijnacker.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"16_14487211512205_8286.jpg\",\"16_14487211528275_2256.jpg\",\"16_14487211529324_7559.jpg\",\"16_14487211530647_6472.jpg\"]"}},{"id":17,"title":"Delfgauw Buitengebied","area":[[51.991328656017,4.3921279907227],[51.972297575148,4.4000244140625],[51.966586674132,4.4039726257324],[51.976950363815,4.431095123291],[51.979276576964,4.4407081604004],[51.982554217751,4.445686340332],[51.987417371802,4.4477462768555],[51.992279997821,4.4475746154785],[51.997353479419,4.4412231445312],[52.004011551572,4.4326400756836],[52.007181714056,4.427661895752],[52.016690854236,4.4219970703125],[52.010774293416,4.4010543823242],[51.994816810484,4.4108390808105]],"data":{"wijkID":"17","text_nl":"Delfgauw's buitengebied is een mengeling tussen kassen, boerderijen, woningen, natuurgebieden en weilanden. \r\nEen heerlijk gebied om door heen te fietsen en alle verschillende facetten te ontdekken. \r\n\r\nNatuurgebied de Ackerdijksche plassen is fraai en erg rustig, riviertje de Zweth loopt door het gebied en is bevaarbaar.\r\n\r\nEr is ook een oud buurtschap Oude Leede dat deel uitmaakt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. \r\nVoor meer info kijk op: http:\/\/www.oudeleede.nl\/<\/a>","text_en":"Delfgauw outside area is a mix between greenhouses, farms, homes, natural areas and pastures. A wonderful area for taking a bike and discovering all the different facets.\r\n\r\nThe nature area Ackerdijksche pee is beautiful and very quiet, Zweth river runs through the area and is navigable.\r\n\r\nThere is also an old neighborhood Oude Leede part of the municipality of Pijnacker-Nootdorp.\r\nFor more information go to http:\/\/www.oudeleede.nl\/<\/a>","details_nl":"[{\"title\":\"Groen\",\"value\":\"weiland, natuur, rust.. lekker fietsen\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Green\",\"value\":\"Nature, windmill, cows and quiet...\"}]","photos":"[\"17_14481230907643_6502.jpg\",\"17_14481230919237_6719.jpg\",\"17_14481230908721_9051.jpg\",\"17_14481227755583_9755.jpg\",\"17_14481230909795_7683.jpg\",\"17_14481230911076_7041.jpg\",\"17_14481230914621_8286.jpg\",\"17_14481230907274_4165.jpg\",\"17_14481230928204_9006.jpg\"]"}},{"id":18,"title":"Emerald","area":[[52.010774293416,4.4005393981934],[51.99978431895,4.4065475463867],[51.996507939077,4.390926361084],[51.998727448416,4.3890380859375],[52.002426386122,4.387149810791],[52.006864707912,4.3845748901367]],"data":{"wijkID":"18","text_nl":"Eind jaren negentig vond aan de zuidkant van Delfgauw de ontwikkeling van de wijk Emerald plaats. Deze VINEX-wijk, in omvang vele malen groter dan de oude kern van Delfgauw, wordt echter niet gezien als uitbreiding van het bestaande dorp, maar als stadswijk met een meer regionale ori\u00ebntatie (gericht op de A13 en Delft). In het ontwerp is dan ook bewust de keuze gemaakt om geen relatie tussen Emerald en Oud Delfgauw aan te brengen. Emerald ligt met de rug naar het oude dorp toe en heeft een eigen voorzieningenkern. Hiervan profiteren ook de inwoners van Oud Delfgauw. Ook is er een vestiging van de Chinese school.\r\n\r\n\r\nDe Delftsestraatweg (N473), van oudsher de doorgaande verbinding tussen Delft en Pijnacker die Delfgauw in twee\u00ebn splitst, is in de loop van de jaren steeds drukker geworden. Daarnaast heeft de Delftsestraatweg een functie als ontsluitingsweg van het glastuinbouwgebied Noordpolder, wat zorgt voor een extra belasting van zwaar vrachtverkeer door het dorp. \r\n\r\nMet de aanleg van de N470, die zich ten zuiden van Oud Delfgauw en Emerald bevindt, is een nieuwe verbinding ontstaan tussen Delft en Zoetermeer. De openstelling van deze weg in april 2008 heeft de Delftsestraatweg voor een groot deel ontlast van doorgaand verkeer. Hiermee is de verkeersdruk met een derde afgenomen. Daarnaast zijn snelheidsbeperkende maatregelen genomen, waaronder het instellen van een 30 km zone, waarmee het leefklimaat in Delfgauw sterk is verbeterd. Als op termijn het glastuinbouwgebied Noordpolder ook nog via de Komkommerweg ontsloten wordt op de N470 behoort ook de overlast van het zware vrachtverkeer tot het verleden. Dan kan de droom van de Bewonersvereniging Delfgauw, een dorpsplein met bomen en bankjes waar de auto's te gast zijn, waarheid worden.\r\n\r\nEen heerlijke kindvriendelijke wijk met eigen scholen, supermarkt en vlakbij Delft en natuurgebieden.","text_en":"In the late nineties the development of the district Emerald found on the south side of Delfgauw place. This VINEX neighborhood, many times greater in size than the old core of Delfgauw, however, is not seen as an extension of the existing village, but district with a more regional orientation (focusing on the A13 and Delft). The design is deliberately made the choice to make a relationship between Emerald and Old Delfgauw. Emerald with its back to the old village, and has its own facilities core. These also benefit the residents of Old Delfgauw. There is also a branch of the Chinese school.\r\n\r\n\r\nThe Delftsestraatweg (N473), traditionally the main connection between Delft and Pijnacker Delfgauw that splits in two, has become increasingly busy over the years. In addition, the Delftsestraatweg access road as a function of the greenhouse area Noordpolder, which creates an extra burden of heavy truck traffic through the village.\r\n\r\nIs a new connection with the construction of the N470, which is south of Old Delfgauw and Emerald is arising between Delft and Zoetermeer. The opening of this road in April 2008, the Delftsestraatweg largely relieved of through traffic. This is the traffic pressure decreased by a third. Are rate-limiting steps have been taken, including the introduction of a 30 km zone, which the social climate in Delfgauw is greatly improved. If ultimately the greenhouse area Noordpolder also opened up the N470 via the Komkommerweg will also include the inconvenience of heavy trucks of the past. A square with trees and benches where the cars are guests, can become true. The dream of the Residents Association Delfgauw,\r\n\r\nA wonderful family friendly neighborhood with its own schools, supermarket and near Delft and nature.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"18_14154615796417_9447.jpg\",\"18_14154615335268_5342.jpg\",\"18_14154615338842_1055.jpg\",\"18_14154615793195_2342.jpg\",\"18_14154615795948_1955.jpg\",\"18_14154615334631_2309.jpg\",\"18_1415461579713_8805.jpg\",\"18_1415461579726_5956.jpg\",\"18_1415461580801_3301.jpg\",\"18_14154615809766_2531.jpg\"]"}},{"id":19,"title":"Pijnacker","area":[[52.015740031156,4.4219970703125],[52.00453992758,4.4295501708984],[51.999678633019,4.4405364990234],[52.00031274486,4.4522094726562],[52.010034668302,4.4848251342773],[52.02566985335,4.4810485839844],[52.037709446101,4.4731521606445],[52.036442273207,4.4597625732422],[52.034752653475,4.4484329223633],[52.046367499582,4.4391632080078],[52.03580867329,4.4226837158203],[52.028521628821,4.4089508056641]],"data":{"wijkID":"19","text_nl":"Pijnacker is een onderdeel van Pijnacker-Nootdorp, een dorp wat steeds verder is gegroeid door nieuwbouw.\r\n\r\nIn Pijnacker vindt u een grote verscheidenheid aan voorzieningen. Zo kunt u winkelen in het moderne winkelcentrum De Ackershof. Voor voetbal, tennis, hockey, korfbal en recreatief zwemmen en vele andere sporten kunt u in Pijnacker terecht.\r\n\r\nOok op onderwijsgebied is er voor elk wat wils. Behalve basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vindt u er peuterspeelzalen en kinderopvang. Niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen zijn er speciale voorzieningen, zoals woonzorgcentrum Weidevogelhof en zorgcentrum de Schakelaar.\r\n\r\nLiefhebbers van wandelen, fietsen, paardrijden of kanovaren kunnen hun hart ophalen in het Balijbos en het Bieslandse Bos, vlakbij de bebouwing van Pijnacker. Ze zijn onderdeel van de Groen-Blauwe Slinger, een groene en waterrijke \u2018slinger\u2019 nabij Pijnacker en Delfgauw.\r\n\r\nMet de rijkswegen A12 en A13 in de buurt zijn steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht goed bereikbaar. De N470 vormt een provinciale weg tussen Zoetermeer, Pijnacker Zuid en Delft, met een aftakking naar Rotterdam. Pijnacker is ook uitstekend bereikbaar met de Randstadrail.\r\nNieuwbouwlocaties\r\n\r\nDe belangrijkste nieuwe woningbouwlocatie vindt u in Pijnacker Zuid: Keijzershof. Hier komen circa 2.300 woningen. Het is de bedoeling jaarlijks 300 tot 400 woningen te realiseren. Keijzershof wordt een wijk met veel variatie in de bouw en met voorzieningen als een woonzorgcentrum, scholen, winkels, horeca en een kindercentrum in een centrumgebied. Keijzershof krijgt ook een wijkpark.\r\n\r\nVoor meer informatie over bovenstaande nieuwbouwprojecten kunt u terecht in het informatiecentrum Pijnacker Zuid en op www.keijzershof.nl.\r\n\r\nGeschiedenis\r\n\r\nHet eerst nu bekende voorkomen van de naam Pijnacker (\"Pinacker\") is van 1222. Het is een samenstelling van het Germaanse \"pin\" (lat: pinus), pijnboom en \"akra\", akker.\r\n\r\nIn 1812 werd de gemeente Pijnacker opgericht uit de volgende heerlijkheden: de vrije heerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt, de hoge heerlijkheid Tempel, en de ambachtsheerlijkheden Abtsregt, Biesland, Ruyven en Hof van Delft. In 1817 werden Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Ruiven, Tempel en een deel van Hof van Delft afgesplitst tot afzonderlijke gemeenten. In 1846 werd Ruyven weer aan Pijnacker toegevoegd.\r\nPlaatsen in de omgeving\r\n\r\nTot de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoren ook de dorpen Nootdorp, Delfgauw en de buurtschap Oude Leede.\r\n\r\nOpenbaar Vervoer\r\n\r\nPijnacker ligt centraal tussen de steden Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer. Buslijn 55 rijdt tussen Zoetermeer en Delft via Pijnacker en Delfgauw. Buslijn 174 rijdt tussen station Rotterdam-Noord en station Delft via Berkel en Pijnacker-Zuid. Verder beschikt Pijnacker over twee metrostations aan de Rotterdamse Metro Metrolijn E. De metrostations zijn: Pijnacker Centrum en Pijnacker Zuid.\r\nSport\r\n\r\nIn Pijnacker is er een korfbalvereniging, genaamd Avanti, twee voetbalverenigingen, namelijk DSVP (Door Samenwerking Verkregen Pijnacker) en Oliveo (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen), twee turnverenigingen: K&V (Kracht en Vlugheid) en Oliveo. Ook is er een hockeyvereniging, genaamd HCP (Hockey Club Pijnacker), een handbalvereniging Oliveo, een ijsvereniging, genaamd YVP (IJsvereniging Pijnacker) en twee sportscholen, genaamd Sportinstituut Pijnacker waar verschillende budosporten, spinning, fitness en andere zaalsporten kunnen worden beoefend, en tot slot De Viergang, een complex waar men ook kan fitnessen, spinnen en zwemmen. Daarnaast zijn er in Pijnacker ook een waterpolovereniging, een zwemvereniging, een tennisvereniging \"TVP\" (Tennis Vereniging Pijnacker) , een handbalvereniging, een jeu-de-boulesvereniging (Fol\u00e2tre), een badmintonclub, een tafeltennisclub, een scouting, een dansschool \"De Dansacker\", een volleybalclub \"Netwerk\" en twee paardrijverenigingen: \"Blauw Gele Vendel\" en \"RCP\" (Ruiterclub Pijnacker)","text_en":"Pijnacker is part of Pijnacker-Nootdorp, a village which has become increasingly grown through new construction.\r\n\r\nIn Pijnacker will find a wide variety of facilities. So you can shop in the modern shopping center The Ackershof. For football, tennis, hockey, netball and recreational swimming and many other sports can be enjoyed in Pijnacker.\r\n\r\nAlso in education, there is something for everyone. Besides primary and secondary schools can be found there playgroups and childcare. Not only for young people, including the elderly, there are special facilities such as nursing home and care center Weidevogelhof the switch.\r\n\r\nLovers of hiking, biking, horseback riding or canoeing can indulge in the Balijbos and Bieslandse Forest, near the buildings of Pijnacker. They are part of the Green-Blue Slinger, a green and watery 'pendulum' near Pijnacker and Delfgauw.\r\n\r\nWith the motorways A12 and A13 are nearby cities such as Rotterdam, The Hague and Utrecht are easily reached. The N470 is a highway between Zoetermeer, Pijnacker and Delft South, with a branch to Rotterdam. Pijnacker is also easily accessible by light rail.\r\nNew construction Locations\r\n\r\nThe major new housing site can be found in Pijnacker South: Keijzershof. This is where approximately 2,300 homes. It is the intention to realize an annual 300 to 400 homes. Keijzershof is a district with a lot of variation in the construction and features a residential care center, schools, shops, restaurants and a children's center in a downtown area. Keijzershof also get a neighborhood park.\r\n\r\nFor more information about these construction projects are available at the information center Pijnacker South and www.keijzershof.nl.\r\n\r\nHistory\r\n\r\nThe first known occurrence of the name now Pijnacker (\"Pina Attacker\") was from 1222. It is a composition of the Germanic \"pin\" (lat: pinus), pine and \"akra\" field.\r\n\r\nIn 1812 the municipality of Pijnacker was formed from the following goodies: free glory Ackerdijksche and Vrouwenregt, high glory Temple, and the manors Abtsregt, Biesland, Ruyven and Hof van Delft. In 1817 Abtsregt, Ackerdijksche and Vrouwenregt, Biesland, Ruiven, Temple and split a part of Hof van Delft to individual municipalities. In 1846 Ruyven was added back to Pijnacker.\r\nSurrounding areas\r\n\r\nTo the municipality of Pijnacker-Nootdorp are the villages of Nootdorp, Delfgauw and the hamlet of Oude Leede.\r\n\r\nPublic transport\r\n\r\nPijnacker is centrally located between the cities of Rotterdam, Delft, The Hague and Zoetermeer. Bus number 55 runs between Zoetermeer and Delft via Pijnacker and Delfgauw. Bus number 174 runs between station North Rotterdam and Delft station via Berkel and Pijnacker-Zuid. Furthermore Pijnacker has two metro stations at the Rotterdam Metro Subway Line E. The subway stations are: Pijnacker Pijnacker Centre and South.\r\nSport\r\n\r\nIn Pijnacker there is a korfball club called Avanti, two football clubs, namely DSVP (Through Collaboration Obtained Pijnacker) and Oliveo (Our Leus Is Ahead And Conquer), two athletic clubs: K & V (Strength and Quickness) and Oliveo. There is also a hockey club called HCP (Hockey Club Pijnacker), a handball Oliveo, a IJsvereniging called YVP (IJsvereniging Pijnacker) and two gyms, called Sportinstituut Pijnacker where several budosports, spinning, fitness and other indoor sports can be practiced, and Conclusion The Viergang, a complex where one can also fitness, spinning and swimming. In addition, in Pijnacker also a water polo club, a swimming club, a tennis club \"TVP\" (Tennis Association Pijnacker), a handball, a jeu de boules association (Folatre), a badminton club, tennis club, scouting, dance school \"Dance Acker \"a volleyball club\" Network \"and two horse rijverenigingen:\" Blue and Gold Vendel \"and\" RCP \"(Equestrian Club Pijnacker)","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"19_14485756729248_2487.jpg\",\"19_1448575674031_7650.jpg\",\"19_14485756754498_7346.jpg\",\"19_14485756761209_1004.jpg\",\"19_14485756762838_1002.jpg\",\"19_14485756767248_1160.jpg\",\"19_14485756772848_8770.jpg\",\"19_14485756793325_9772.jpg\"]"}},{"id":20,"title":"Delfgauw","area":[[52.01035165199,4.3979644775391],[52.006864707912,4.3844032287598],[52.01235916321,4.3785667419434],[52.017219080549,4.3941879272461],[52.014683537366,4.3955612182617]],"data":{"wijkID":"20","text_nl":"Delfgauw is een dorp in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het ligt tussen Delft en Pijnacker aan de N473 en de N470, en is grotendeels in de Noordpolder van Delfgauw gebouwd. Door de komst van de Vinex-locatie Emerald is Delfgauw van een paar honderd naar een paar duizend huizen gegroeid. Delfgauw maakte vroeger deel uit van de ambachtsheerlijkheid Vrijenban en later van de gemeente met dezelfde naam. Toen deze in 1921 werd opgeheven, werd Delfgauw aan de gemeente Pijnacker toegevoegd, die in 2002 fuseerde met de gemeente Nootdorp.\r\n\r\nHet is rustige plek om te wonen en het naastgelegen recreatiegebied de Delftse Hout is een heerlijke plek om tot rust te komen. Er is veel groen in de buurt en de verbindingen zijn erg goed.\r\n\r\nDelfgauw, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14e eeuw, is door de bouw van de wijk Emerald ingrijpend veranderd. Het groene dorp midden in de polder groeide van 600 naar ruim 8.000 inwoners. Het oude centrum van Delfgauw vormt een interessant contrast met de moderne wijk Emerald.\r\nDelfgauw is omringd door veel natuur. U vindt er de Ackerdijkse plassen, het Bieslandse bos en de Delftse Hout. Aan de rand van de Delftse Hout en het Bieslandse Bos ligt de camping Uylenberg. De Delftse Hout is de thuisbasis van een kudde schapen, die dagelijks door het gebied trekt. Nergens anders in de Randstad kunt u zomaar een schaapskudde tegen het lijf lopen!\r\nVoor zo\u2019n kleine kern heeft Delfgauw verrassend veel voorzieningen: een eigen overdekt winkelcentrum, een sporthal met een sportcaf\u00e9, drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een wooncomplex met huurwoningen voor 55+. De jeugd kan zich uitleven op een skatevoorziening.\r\nWijken in de kern Delfgauw\r\nDe volgende wijken vormen de kern Delfgauw: Oud-Delfgauw, Emerald, bedrijventerrein Ruyven en de buitengebieden Zuidpolder Delfgauw en Noordpolder Delfgauw.\r\n\r\nvoor meer informatie kijk ook op:\r\n\r\n- http:\/\/nl.wikipedia.org\/wiki\/Delfgauw\r\n\r\n- http:\/\/www.pijnacker-nootdorp.nl\/wonen-en-leven\/wijken\/delfgauw.htm\r\n\r\n\r\n","text_en":"Delfgauw is a village in the municipality of Pijnacker -Nootdorp . It lies between Delft and Pijnacker on the N473 and N470 , and is largely built in the Noordpolder of Delfgauw . The advent of the housing estate Emerald is Delfgauw from a few hundred to a few thousand houses have grown . Delfgauw formerly part of the manor Vrijenban and later of the municipality of the same name . Delfgauw When it was abolished in 1921 added to the church Pijnacker , which merged in 2002 with the municipality Nootdorp .\r\n\r\nIt is a quiet place to live and the adjacent recreation Delft Wood is a wonderful place to unwind. There is a lot of greenery around and the connections are very good.\r\n\r\nDelfgauw , whose history dates back to the 14th century, has changed dramatically by the construction of the district Emerald. The village green in the middle of the polder grew from 600 to more than 8,000 inhabitants. The old center of Delfgauw forms an interesting contrast with the modern Emerald district.\r\nDelfgauw is surrounded by nature . You will find Ackerdijkse peeing, Bieslandse forest and Delft. At the edge of the Delftsehout and Bieslandse Forest camping Uylenberg . Is The Delft Wood is home to a flock of sheep which pass through the area daily . Nowhere else can you just another sheep in the Randstad bump !\r\nFor such a small core Delfgauw surprisingly has many amenities : private indoor shopping center, a sports hall with a sports bar , three primary schools, a kindergarten , a nursery and a residential complex with housing for 55+ . The youth can enjoy themselves on a skate facility.\r\nDistricts in the core Delfgauw\r\nThe following areas are the core Delfgauw : Old - Delfgauw , Emerald, industrial Ruyven and outdoor areas Zuidpolder Delfgauw and Noordpolder Delfgauw .\r\n\r\nFor more information look at :\r\n\r\n- http:\/\/nl.wikipedia.org\/wiki\/Delfgauw\r\n\r\n- http:\/\/www.pijnacker-nootdorp.nl\/wonen-en-leven\/wijken\/delfgauw.htm","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"20_14154597174206_4247.jpg\",\"20_14154595094397_5352.jpg\",\"20_14154595180762_1422.jpg\",\"20_14154595176584_6394.jpg\",\"20_14154597174839_1567.jpg\",\"20_14154595092431_1022.jpg\",\"20_14154597768671_6474.jpg\",\"20_14154598717673_3713.jpg\",\"20_14154598722644_2639.jpg\",\"20_14154598730103_3195.jpg\"]"}},{"id":21,"title":"Recreatiegebied Delftse hout","area":[[52.01156673533,4.3775367736816],[52.017905765431,4.3929862976074],[52.010457312721,4.3978786468506],[52.016483688776,4.4216497242451],[52.02821302532,4.4076552987099],[52.03191777693,4.4182902574539],[52.033254382562,4.4167292118073],[52.036825068805,4.4046807289124],[52.02696373698,4.3797254562378],[52.032125695986,4.3736100196838],[52.026778898753,4.3608856201172],[52.017958586909,4.3709278106689]],"data":{"wijkID":"21","text_nl":"De Delftse Hout is een stadsdeel in het noordwesten van Delft. Het bestaat hoofdzakelijk uit een recreatieplas, bos en ander groen. Ook is hier Arboretum-Heempark Delft gevestigd.\r\n\r\nDe plas is ontstaan in de jaren 60 door afgraving van zand ten behoeve van de aanleg van enkele nieuwe woonwijken in de omgeving. Bij het water ligt nu het recreatiegebied Delftse Hout met onder andere een hertenkamp, een kinderboerderij met waterspeelplaats, een strand en een camping.\r\n\r\nHet gebied grenst in het westen aan de A13, voor de Delftse Hout tussen de afslagen 8 en 9, en in het oosten aan de Dobbeplas, die bij Nootdorp hoort. Overblijfselen van een veengebied, de Nootdorpse Plassen, liggen ten noorden van de Delftse Hout en zijn bereikbaar door het oversteken van de Tweemolentjesvaart. De Delftse Hout is een uitloper van de provinciale ecologische hoofdstructuur.\r\n\r\nwww.delftsehout.nl\/","text_en":"Delftse Houtis a district in the northwest of Delft. It consists mainly of a recreational lake, forest and greenery. Also here Arboretum Heempark Delft located.\r\n\r\nThe lake was created in the 60s by excavation of sand to the construction of some new residential areas in the vicinity. When water is now the recreation Delftsehout including a deer park, a children's water play area, a beach and a campsite.\r\n\r\nThe area is bordered to the west on the A13, the Delftsehout between junctions 8 and 9, and on the east by the Dobbeplas, which belongs to Nootdorp. Remains of a peat bog, the Nootdorpse Lakes, lie north of the Delftsehout and can be reached by crossing the two Molentje Vaart. Delftse Hout is an offshoot of the provincial ecological structure.\r\n\r\nwww.delftsehout.nl\/","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"21_14485678395654_7683.jpg\",\"21_14485678395314_7707.jpg\",\"21_14485678396235_5664.jpg\",\"21_14485678395731_3457.jpg\",\"21_14485678401412_5973.jpg\",\"21_14485678397831_6521.jpg\",\"21_14485678392311_1395.jpg\"]"}},{"id":22,"title":"Ypenburg","area":[[52.027465436887,4.3608856201172],[52.032112494805,4.3735885620117],[52.027254195507,4.379768371582],[52.032957362542,4.3940162658691],[52.0388709897,4.3874931335449],[52.043411279639,4.3847465515137],[52.048056680326,4.3883514404297],[52.052701598155,4.383716583252],[52.056290522135,4.3890380859375],[52.060406874043,4.3777084350586],[52.057873779297,4.3730735778809],[52.053757193959,4.3680953979492],[52.050273633157,4.3638038635254],[52.045628462928,4.3574523925781],[52.042144268375,4.3533325195312],[52.037709446101,4.3531608581543],[52.033960622243,4.3539333343506],[52.031056387685,4.3557357788086]],"data":{"wijkID":"22","text_nl":"Ypenburg is een wijk in Den Haag, ontwikkeld op de locatie waar zich sinds 1936 het Vliegveld Ypenburg bevond. Nadat het vliegveld op 20 september 1992 was gesloten, werd vanaf 1997 op deze locatie een nieuwe Vinex-wijk ontwikkeld voor circa 30.000 bewoners. In 2002 kwam Ypenburg door een door de provincie voorgeschreven gemeentelijke herindeling bij Den Haag, ten koste van delen van de gemeenten Rijswijk, Pijnacker en Nootdorp. Samen met de aangrenzende wijken Hoornwijk, Forepark en Leidschenveen vormt Ypenburg vanaf 2002 Leidschenveen-Ypenburg, het achtste stadsdeel van Den Haag.\r\n\r\nTweede Wereldoorlog\r\n\r\nOp 10 mei 1940 waren Vliegveld Ypenburg en omgeving het toneel van hevige gevechten. Duitse luchtlandingstroepen veroverden het militaire vliegveld als onderdeel van het plan om de residentie bij verrassing te overmeesteren. De snelle herovering van het vliegveld was een van de weinige Nederlandse successen tijdens de meidagen van 1940. (zie: De slag om de residentie)\r\n\r\nBuurten\r\n\r\nDe wijk Ypenburg bestaat uit zes buurten: De Bras, Singels, Waterbuurt, Bosweide, De Venen en Morgenweide. De buurtnamen zijn deels afgeleid van de voormalige projectbenamingen zoals die door de projectontwikkelaar zijn bedacht. Veel nieuwe bewoners verwarren hun buurtnaam met de wijknaam. Sinds de herverdeling van de gemeente Den Haag in 2002 is de juiste indeling als volgt: Stad = Den Haag, Stadsdeel = Leidschenveen-Ypenburg, Wijk = Ypenburg. Hierna volgen de buurten en de straten. Projectnamen als Boswijk en Waterwijk passen niet meer in de onderverdeling, daarom heeft de gemeente Den Haag besloten om de namen om te dopen in respectievelijk Bosweide en Waterbuurt.\r\nVerkeer en vervoer\r\n\r\nDe wijk Ypenburg ligt tussen de snelwegen A13, waarmee de wijk is ontsloten via afrit 8 \"Delft-Noord\", de A4, waarmee de wijk is ontsloten via afrit 10 \"Rijswijk-Centrum\" en de A12, waarmee de wijk is ontsloten via afrit 5 \"Nootdorp\". De A13 en A4 zijn aan de westzijde verbonden via knooppunt Ypenburg. De A4 en A12 zijn aan de noordzijde verbonden via knooppunt Prins Clausplein.\r\n\r\nDe wijk wordt ontsloten door tramlijn 15 tussen Den Haag Centraal en Nootdorp en RandstadRail 19 tussen Leidschendam en Delft.\r\n\r\nSinds 2005 heeft de wijk ook een eigen treinstation: Den Haag Ypenburg, gelegen aan de spoorlijn Gouda - Den Haag. Op dit station stopt in beide richtingen ieder half uur een Sprinter. Op weekdagen vertrekt er in beide richtingen elk kwartier een trein.","text_en":"Ypenburg is a neighborhood in The Hague, developed at the location since 1936 was the airport Ypenburg. After the airport on September 20th, 1992 was closed, it was from 1997 on this location developed a new Vinex for approximately 30,000 residents. In 2002 Ypenburg by a specified by the provincial local government reorganization in The Hague, at the expense of areas of the municipalities of Rijswijk, Pijnacker and Nootdorp. Together with the adjacent neighborhoods Hear district, Forepark and Leidschenveen forms Ypenburg from 2002 Leidschenveen-Ypenburg, The Hague's eighth district.\r\n\r\nWWII\r\n\r\nOn May 10, 1940 were Airport Ypenburg and setting the scene of fierce fighting. German airborne troops overran the military airport as part of the plan to overpower the residence by surprise. The rapid recapture of the airport was one of the few Dutch successes during May 1940. (see: the battle of the residence)\r\n\r\nNeighborhoods\r\n\r\nThe Ypenburg consists of six neighborhoods: the Bras, Singels, Water Area, Bosweide, the Fens and Morning Meadow. The neighborhood names are partly derived from the former project names such as those created by the developer. Many new residents confuse their neighborhood name with the district name. Since the redistribution of The Hague in 2002, the correct format as follows: City = The Hague District = leidschenveen-ypenburg, Wijk = Ypenburg. The following are the neighborhoods and streets. Project Names like Boswijk and Waterwijk no longer fit into the subdivision, therefore the municipality of The Hague has decided the names to baptize respectively Bosweide and Water Area.\r\nTraffic and transport\r\n\r\nThe Ypenburg situated between the A13, which the district is accessible via exit 8 \"Delft North\", the A4, which the district is accessible via exit 10 \"Rijswijk-Centrum\" and the A12, which the district is accessible via exit 5 \"Nootdorp\". The A13 and A4 are connected to the west via Ypenburg. The A4 and A12 are connected to the north via junction Prins Claus Square.\r\n\r\nThe area is accessible by tram line 15 between The Hague Central and Nootdorp RandstadRail and 19 between Leidschendam and Delft.\r\n\r\nSince 2005, the district also has its own railway station: Den Haag Ypenburg, located on the railway Gouda - The Hague. On this station stops in both directions every half hour a Sprinter. On weekdays in both directions every fifteen minutes a train.","details_nl":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.ypenburg.nu\/\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.ypenburg.nu\/\"}]","photos":"[\"22_14487286207677_3689.jpg\",\"22_14487286196015_2311.jpg\",\"22_14487286221599_2315.jpg\",\"22_14487286229409_3269.jpg\",\"22_14487286218672_4330.jpg\",\"22_14487286256646_2553.jpg\",\"22_14487286228561_9155.jpg\",\"22_14487286175639_7485.jpg\",\"22_14487286201897_3044.jpg\",\"22_14487286243724_5794.jpg\",\"22_14487286173313_2294.jpg\",\"22_14487286238171_6416.jpg\",\"22_1448728629574_6191.jpg\"]"}},{"id":23,"title":"Nootdorp","area":[[52.032640539011,4.3950462341309],[52.042777778497,4.3852615356445],[52.048409272256,4.3883366882801],[52.050028685069,4.3855753540993],[52.052633973198,4.3841725587845],[52.05552196249,4.3889200687408],[52.052431097716,4.4118046760559],[52.050260437335,4.4380044937134],[52.044440699845,4.4416522979736],[52.033221380435,4.4170188903809],[52.036336673844,4.4051742553711],[52.036231074232,4.4051742553711]],"data":{"wijkID":"23","text_nl":"Nootdorp is een dorp in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het ligt vlak bij Den Haag, Pijnacker en Delft. Nootdorp was tot 1 januari 2002 een zelfstandige gemeente. Om financi\u00eble redenen en om annexatie door Den Haag, dan wel Delft, voor te zijn, fuseerde Nootdorp met Pijnacker. Het grootste deel van de Vinex-locatie Ypenburg was oorspronkelijk Nootdorps grondgebied. Dit ging in het jaar 2002 gedeeltelijk over naar de gemeente Den Haag.\r\n\r\nGeschiedenis\r\n\r\nDe eerste keer dat we een vermelding vinden van Nootdorp is in 1281, wanneer men spreekt over de Noitdorper wech (=veilige weg, tussen het afgegraven veenland). Vermoedelijk is die Nootdorperweg dezelfde als de huidige Veenweg. In het veenrijke gebied, werd aan weerszijden van de Noitdorper wech turf gestoken, die vooral bestemd was voor Die Hage, maar ook voor Delft en de abdij van Loosduinen. In 1303 wordt de eerste priester aangesteld voor de bewoners aan de Noitdorper wech, die dan korter wordt aangeduid als Noetdorp. Het kerkdorp bestond bestuurlijk geruime tijd uit de twee heerlijkheden: Nieuwveen en Hoogeveen. Eerst in 1724 is er sprake van de heerlijkheid Nootdorp, die toen uit \"'s graven boezem werd onttrokken\". De heerlijkheid Nootdorp bestond toen naast die van Hoogeveen en Nieuwveen. Kerkelijk vormden zij gedrie\u00ebn wel \u00e9\u00e9n parochie. (De Graaf van) Den Haag was vanaf het begin ook heer van Nieuwveen. De meeste turf was bestemd voor de bewoners van Het Binnenhof. Tot ver in de 18de eeuw is Nootdorp een boerendorp gebleven. Halverwege de 18de eeuw had het zo'n 300 inwoners. Honderd jaar later was dat aantal verdubbeld. Het bevolkingsregister van 1870 telt 707 inwoners, waarvan 350 mannen en 357 vrouwen. Wat godsdienst betreft zijn er 373 katholieken en evenveel protestanten, waaronder 331 Nederlands-hervormden.\r\n\r\nNa de Tweede Wereldoorlog is de gemeente gaan groeien. Er werd begonnen met het bouwen van de Groene Singel, een ontwerp van architect en stedenbouwkundige S.J. van Embden. Daarna werd in de jaren 60 Plan West gebouwd, verrees in de jaren zeventig de wijk Vrouwtjesland en in de jaren 80 is de Wijk achter het Raadhuis opgetrokken. In de jaren 90 zijn ook alle kassen aan de Veenweg en de Kerkweg verplaatst naar tuindersgebied Noukoop. Eind jaren 90 is verder nog de wijk Nieuweveen gebouwd. In 2002 werd de bouw van Winkelcentrum De Parade voltooid. Dit verrees op de plek waar vroeger de Korte Baan Draverijen werden gehouden, de Nootdorpse Drafbaan.\r\n\r\nDe naam Nootdorp is samengesteld uit de woorden \u2018noot\u2019 en \u2018dorp\u2019. Over de betekenis van het eerste deel \u2018noot\u2019 kan het volgende worden gezegd. Het Middelnederlandse woord \u2018noot\u2019 komt in alle oudere Germaanse talen voor, zoals in het Oud-hoogduits n\u00f4z, het Angelsaksisch ne\u00e1t, het Oud-noordsch naut, het Zweeds n\u00f6t, het Oud-fries n\u00e2t, het hedendaagse Noordfriese nut, het Deens n\u00f6d, het Engels neat. De nog oudere oorsprong van het woord ligt in het Gotisch werkwoord niutan, ons ge-nieten, waartoe ook nut behoort. De oorspronkelijke betekenis van het woord \u2018noot\u2019 was: datgene wat het land voortbrengt om te leven. De hedendaagse termen \u2018nood\u2019, \u2018noodzaak\u2019, \u2018nodig', \u2018nuttig\u2019 verwijzen hier nog naar. In de middeleeuwen had het woord \u2018noot\u2019 een tweeledige betekenis: het kon duiden op de producten van het land, dus graan, gras maar ook hout en turf. Het woord werd in sommige streken ook gebruikt als aanduiding voor \u2018vee\u2019. Om onderscheid te maken tussen de gewone landopbrengsten en het vee ziet men in middeleeuwse geschriften het woord \u2018noot\u2019 ook in verbinding gebracht met \u2018quic\u2019 (levend; rechtstreeks verwant met de hedendaagse woorden kweek en kweken en kwiek, in de betekenis van levendig). Zo ontstond het woord quekenoot als aanduiding voor levende have. Aangenomen kan worden dat het begrip \u2018noot\u2019 in de naam Nootdorp slaat op de eerste betekenis: land(bouw)product. De huidige Langelandse weg heette vroeger Notweg of Nootweg. Ook in enkele andere plaatsen in Nederland komen we die term \u2018noot\u2019 nog tegen in straatnamen, zoals de Notweg in Bergen en de Nootweg in Loosdrecht. Over de betekenis van de aanduiding \u2018nootweg\u2019 kan nog het volgende worden vermeld. In een oorkonde van 1401 wordt aan een zekere Coen van Oosterwijk de vrijheid verleend om het land buiten de Zeeburg tussen Amsterdam en Ypesloot te bedijken, en daarbij werd aan ieder veroorloofd, \u2018in zijn landen lanen te legghen tot aen de Zeeburch, om zijn noote uyt ende in den landen te voeren.\u2019 Uit deze zin kan worden opgemaakt dat het woord \u2018noot\u2019 omstreeks 1400 ook zonder het voorvoegsel \u2018queke\u2019 de betekenis van vee heeft gekregen. De meest voorkomende betekenis in Nederland van het begrip Nootweg of Notweg is dus de weg waarover men vee verplaatst.\r\n\r\nHet tweede deel \u2018dorp\u2019 heeft sinds 1200 in Nederland geen betekeniswijziging ondergaan: het is een verzameling van huizen. Het woord zelf is al veel ouder en komt in vergelijkbare klanken ook terug in veel Germaanse talen. Taalkundigen wijzen in dit verband ook op het verband met het woord \u2018terp\u2019, een kunstmatige verhoging van plaggen. Voor Nootdorp geldt dat verband wel heel speciaal. De oudste bekende schriftelijke vastlegging van Nootdorp dateert uit 1281 (Noitdorp). Omdat er tot ongeveer 1700 geen offici\u00eble schrijfwijze bestond, is de naam Nootdorp in oudere stukken opgeschreven op de wijze waarop de schrijver de naam verstond. Dit heeft tot veel verschillende schrijfwijzen geleid: Noitdorp, Noetdorpe, Noittorpe, Notdorp etc.\r\n\r\nDe molen 'Windlust' is in 1781 in Delft gebouwd en werd in 1885 naar Nootdorp verplaatst.\r\n\r\nIn 1885 wordt begonnen met de bouw van de molen \u2018De Windlust\u2019 op de kruising van de Oudeweg, Geerweg en wat toentertijd wordt genoemd de Strijf, de kade tussen het huidige Dwarskadegebied en het Dobbeplasgebied. De oude wipmolen die vanaf ongeveer 1700 op die plek heeft gestaan, wordt daarvoor afgebroken. De bouw van de nieuwe molen illustreert de groei van de veeteelt en akkerbouw in de drooggelegde gebieden. De Windlust zelf is op het moment van de bouw niet nieuw: hij is afkomstig uit Delft waar hij vanaf 1780\/81 dienst had gedaan als run-, snuif- en volmolen. In februari 1885 wordt hij daar ontmanteld en in onderdelen vervoerd naar Nootdorp om na de wederopbouw dienst te gaan doen als korenmolen. De eerste steen van de onderbouw van de molen wordt gelegd door de 5-jarige Leendert Blonk, zoon van molenaar Blonk, de eigenaar van de molen.\r\n\r\nAan de Dorpsstraat staat de protestante dorpskerk met een toren uit 1547. In 1894 is de kerk met uitzondering van de toren geheel afgebroken. De nieuwbouw verliep voorspoedig: 6 maanden na de 1e steenlegging op 1 oktober 1894, door ds. Van \u2018t Hooft, is de kerk geheel vernieuwd weer in gebruik genomen.\r\nAan de Veenweg zijn nogal wat historische huizen gelegen, evenals de Bartholomeuskerk. Deze Rooms-katholieke kerk stamt uit 1871 en is ontworpen door Evert Margry. Al vanaf de snelweg A12 is dit markante punt te zien. De kerk staat op de monumentenlijst en is recentelijk (2009-2013) ingrijpend gerenoveerd.\r\nKortebaandraverij Nootdorp. Jaarlijks vindt er tijdens de Nootdorpse kermisweek de strijd plaats om de Zilveren Zweep. De strijd om deze zweep gaat terug tot 1792.\r\n\r\nOpenbaar vervoer\r\n\r\nMetrostation Nootdorp is een halte aan de RandstadRail metrolijn E. Station Den Haag Ypenburg ligt noordelijker, aan de NS-lijn, maar ook dicht bij Nootdorp.\r\n\r\nNootdorp is tevens het eindpunt van de Haagse tramlijn 15. Daarnaast is het dorp bereikbaar via bus 30 vanuit Den Haag\/Rijswijk, bus 60 vanuit Delft en buurtbus 484 vanuit Pijnacker. Tevens is Nootdorp middels buslijn N2 verbonden met het HTM NachNet, die een nachtelijke busverbinding verzorgt tussen Den Haag en Nootdorp (donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht).\r\n\r\nIn de geschiedenis heeft Nootdorp twee stations en een stopplaats gehad: Station Veenweg, Station Nootdorp Oost en Stopplaats Nootdorp Noord.\r\nBekende Nootdorpers\r\n\r\nUit Nootdorp afkomstig\r\n\r\n Jan Janssen, wereldkampioen wielrennen en eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Frankrijk\r\n Maria van Oosterwijck, zeventiende-eeuws schilderes\r\n","text_en":"Nootdorp is a village in the municipality of Pijnacker-Nootdorp. It is near The Hague, Delft and Pijnacker. Nootdorp until January 1, 2002 an independent municipality. For financial reasons and to annexation by Den Haag or Delft to be, merged with Nootdorp Pijnacker. The bulk of the Vinex Ypenburg was originally Nut Village territory. This was partly in the year 2002 to the Hague.\r\n\r\nHistory\r\n\r\nThe first time we find a mention of Nootdorp in 1281, when discussing the Noitdorper wech (= safe way between the mined peatlands). Presumably Nootdorperweg which is the same as the current Veenweg. In the peat-rich region, was fired on either side of the Noitdorper wech turf, which was especially designed for Die Hage, but also to Delft and the abbey of Loosduinen. In 1303 the first priest is appointed for residents to Noitdorper wech, which then becomes shorter termed Nut Village. The parish was administratively quite some time from the two lordships: Nieuwveen and Hoogeveen. First in 1724, there is the glory Nootdorp, who was from \"the Count's bosom was withdrawn.\" The glory Nootdorp then existed alongside those of Hoogeveen and Nieuwveen. Ecclesiastical they have the three of them formed a single parish. (The Earl of) The Hague from the beginning was also master of Nieuwveen. Most peat was intended for the residents of The Courtyard. Until well into the 18th century Nootdorp has remained a farming village. Mid 18th century it had about 300 inhabitants. One hundred years later that number had doubled. The population of 1870 consists of 707 people, including 350 men and 357 women. What religion is concerned there are 373 Catholics and Protestants equally, including 331 Dutch Reformed.\r\n\r\nAfter World War II, the church will grow. Work has begun on the construction of the Green Singel, designed by architect and urban designer SJ Embden. Then in the 60 Plan West constructed, was built in the seventies, the district Female Country and in the '80s, the district built behind the town hall. In the 90's are all greenhouses on the Veenweg and Kerkweg moved to gardeners Noukoop area. In the late 90's further New Veen district built. In 2002 the construction of shopping Parade was completed. This was erected on the spot where once the Short Course Harness races were held, the Nootdorpse Drafbaan.\r\n\r\nThe name Nootdorp is composed of the words 'note' and 'village'. Be said about the meaning of the first part 'note' the following can. The Middle Dutch word 'note' is in all the older Germanic languages, as in the Old High German Noz, the Anglo-Saxon NEAT, the Old noordsch naut, Swedish RIP, the Old frieze wet, today's North Frisian utility, Danish n\u00f6d , the English navy. The even older origin of the word lies in the Gothic verb niutan, our ge-stapling, which includes utility belongs. The original meaning of the word 'note' was: what produces the country to live. The contemporary terms 'emergency', 'necessity', 'necessary', 'useful' still refer to here. In the Middle Ages had the word \"note\" a twofold meaning: it could indicate the products of the country, so grain, grass but also wood and peat. The word was also used in some areas to refer to 'livestock'. To distinguish between the ordinary income and the cattle one sees in medieval writings the word \"nut\" also in connection with 'quic' (live; directly related to today's words grow and grow and spry, in the sense of liveliness) . So the word quekenoot emerged as a designation for livestock. It can be assumed that the term 'note' in the name refers to Nootdorp the first sense: land (construction) product. The current Long weg was formerly Notweg or Nootweg. In a few other places in the Netherlands, we get the term \"note\" yet against in street names, such as the Notweg in Bergen and Nootweg in Loosdrecht. About the meaning of the term 'Nootweg' can be mentioned the following. In a document of 1401 is to a certain Coen van Oosterwijk granted the freedom to diking the land outside the Zeeburg between Amsterdam and Ypesloot, while was at least permitted, 'in his country lanes to legghen to aen the Zeeburch to be Noote Uyt income to enter the country. \"From this sense it can be seen that the word\" nut \"around 1400 even without the prefix 'queke' has come to mean livestock. The most common meaning of the term in Netherlands Nootweg or Notweg is the road on which they moved cattle.\r\n\r\nThe second part 'village' has since 1200 in the Netherlands do not undergo significant change: it is a collection of houses. The word itself is much older and come in similar sounds also reflected in many Germanic languages. Linguists also point in this regard on the link with the word 'mound', an artificial increase in sod. Nootdorp is that connection very special. The oldest known written record of Nootdorp dates from 1281 (Noitdorp). Because there are about 1700 to no formal notation exist, the name Nootdorp is in older pieces written down on the way in which the name of the writer understood. This has led to many different spellings: Noitdorp, Nut Dorpe, Noittorpe, Notdorp etc.\r\n\r\nThe mill 'Windlust' was built in 1781 in Delft and was moved in 1885 to Nootdorp.\r\n\r\nIn 1885 started the construction of the mill 'The Windlust' at the intersection of the Oudeweg, Geerweg and what is called the Strijf that time, the quay between the current Cross Quay area and the Dobbeplas area. The old hollow post mill that has been around since 1700 in that place, is broken down before. The construction of the new mill illustrates the growth of livestock and agriculture in the reclaimed areas. The Windlust itself at the time of construction is not new: it comes from Delft where he had done since 1780\/81 as a bovine, snuff and fulling mill. In February 1885 he dismantled it and transported in parts to Nootdorp to service after rebuilding to do as a corn mill. The first stone of the foundation of the mill followed by the 5-year Leendert Blonk, son of miller Blonk, the owner of the mill.\r\n\r\nOn the main street, the Protestant village church with a tower in 1547. In 1894, the church except the tower demolished completely. The new building went well:. 6 months after the 1st stone was laid on October 1, 1894, by the Rev. Van 't Hooft, the church was completely renovated back into use.\r\nOn the Veenweg are located quite some historic homes, as well as the Bartholomew Church. This Roman Catholic church dates from 1871 and was designed by Evert Margry. To see all of the A12 motorway, this striking point. The church is a listed building and has recently (2009-2013) radically renovated.\r\nShort Course steeplechase Nootdorp. Every year during the fair week Nootdorpse the battleground for the Silver Whip. The battle for the whip goes back to 1792.\r\n\r\nPublic transport\r\n\r\nMetro Station Nootdorp is a stop on the light rail metro line E. Station Den Haag Ypenburg located further north, on the railway line, but also close to Nootdorp.\r\n\r\nNootdorp is also the end of the Hague tram line 15. In addition, the village is accessible via bus 30 from The Hague \/ Rijswijk, bus 60 from Delft and local bus 484 from Pijnacker. Also, Nootdorp by bus N2 connected to the HTM NachNet, which runs a nightly bus service between Hague and Nootdorp (Thursday, Friday and Saturday night).\r\n\r\nIn history has Nootdorp two stations and had a stop: Veenweg Station, Station Stopping Nootdorp Nootdorp East and North.\r\nKnown Nootdorpers\r\n\r\nNootdorp coming\r\n\r\n Jan Janssen, world champion cyclist and the first Dutch winner of the Tour de France\r\n Mary Oosterwijck of seventeenth-century painter","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"23_14485748157066_4697.jpg\",\"23_14485748151734_9138.jpg\",\"23_14485748164751_5303.jpg\",\"23_14485748110883_3856.jpg\",\"23_14485748106945_9689.jpg\",\"23_14485748132345_3050.jpg\",\"23_14485748164839_8786.jpg\"]"}},{"id":24,"title":"Rijswijk buiten","area":[[52.042249854019,4.3466377258301],[52.038976583076,4.3516159057617],[52.034119029612,4.3529891967773],[52.030211484028,4.3553924560547],[52.028521628821,4.354190826416],[52.030739550684,4.3461227416992],[52.022923527316,4.3473243713379],[52.016268268695,4.3347930908203],[52.01299309541,4.3263816833496],[52.020916490106,4.3191719055176],[52.027148574443,4.3236351013184],[52.033802214313,4.3329048156738]],"data":{"wijkID":"24","text_nl":"Rijswijk Buiten is een wijk in ontwikkeling tussen Rijswijk en Delft in, voorheen een kassengebied.\r\n\r\nMeer info via: http:\/\/www.rijswijkbuiten.nl\/\r\n\r\nDeelplan Sion is het eerste deelplan waar we zijn gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Sion kenmerkt zich door zijn geschiedenis van het kloostercomplex en met name de daarop volgende buitenplaats. Hoewel vrijwel alle vroege bebouwing is verdwenen herinneren nog enkele bouwwerken, watergangen en verkaveling aan de rijke historie van dit gebied. Deze cultuurhistorische elementen zijn unieke aanknopingspunten geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van Sion, maar ook voor het meegeven van specifieke identiteiten van deelwijken en buurten. Kenmerkend voor de buitenplaats zijn bijvoorbeeld de siertuinen veelal uitgevoerd met hagen. Men name deze hagen vormen een belangrijke basis in het openbaar gebied van het nieuwe Sion. Maar u vindt er ook groene woonpaden terug waar de auto zogezegd te gast is. En waar vindt u tegenwoordig nog fruitbomen terug langs de wandelpaden? Jawel, in RijswijkBuiten!\r\n\r\nEen belangrijk historisch element in Sion is ook de voormalige glastuinbouw. Dit zult u op een andere wijze terugvinden in Sion. Op deze manier wordt wederom een knipoog gemaakt naar het meest recente verleden van het gebied.\r\n\r\nHet tweede deelgebied waarmee we in RijswijkBuiten aan de slag gaan is \u2019t Haantje. Gelegen naast Sion en aan de voet van het Wilhelminapark. En dit prachtige groene park vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp voor \u2019t Haantje; de gezamenlijke tuin voor de bewoners van \u2019t Haantje. Niet zomaar een tuin, maar \u00e9\u00e9n van maar liefst 150 hectare groot!\r\n\r\nWonen langs lange lanen\r\nWe noemen het park niet voor niets de tuin van \u2019t Haantje: diverse lanen met woningen vormen het verlengde van het park. Langs lange lanen staat straks een divers aanbod aan eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, als ook vrijstaande woningen. Uiteraard met een eigen ruime tuin waarvan u kunt genieten. De architectuur zal een ander uiterlijk krijgen dan u tot nu toe heeft gezien in Sion. Zodoende krijgt ieder deelgebied zijn eigen karakter. Uiteraard kunt u een zeer gevarieerd aanbod verwachten in diverse prijsklassen, zowel koop als huur en met diverse keuzemogelijkheden. Ook het parkeren zal net als in Sion in zogenaamde parkeerhoven worden geregeld, waardoor ook hier de kleine straatjes autoluw worden.\r\n\r\nAan de rand van het woongebied en het park komen diverse kleinschalige appartementencomplexen. Op deze manier omarmt de woonwijk \u2019t Haantje het Wilhelminapark! \r\n\r\nRijswijkBuiten ligt \u2018buiten\u2019, maar wel op nabije afstand van het centrum van Rijswijk, Delft, maar ook Den Haag en zelfs Rotterdam. Vijf minuten op de fiets en winkelcentrum In de Bogaard is binnen bereik. Het oude centrum van Rijswijk ligt een stukje verder. Maar ook het historische centrum van Delft ligt om de hoek.\r\n\r\nDe snelwegen A4 en A13 zijn via de ontsluitingswegen ook maar een paar autominuten weg. En dat niet alleen ook het openbaar vervoer kunt u verwachten in RijswijkBuiten. Op dit moment kunt u alleen nog gebruik maken van bv tram 17 die stopt in Hoekpolder in Rijswijk, als ook de bus die daar stopt. Echter we gaan er vanuit, dat binnen een aantal jaren ook de bus in RijswijkBuiten zal stoppen.\r\n","text_en":"Rijswijk Buiten (Outside) is a neighborhood in development between Rijswijk and Delft, a former greenhouse area.\r\n\r\nMore info: http:\/\/www.rijswijkbuiten.nl\/\r\n\r\nSubplan Zion is the first plan that we started with the development of Rijswijk Buiten. Zion is characterized by its history of the monastery complex, and especially the subsequent country seat. Although almost all of the early building has disappeared recall some buildings, waterways and allotment to the rich history of this area. These cultural elements have been unique starting points for the urban design of Zion, but also for imparting specific identities of some neighborhoods. Typical of the outdoor facilities include the ornamental gardens often carried out with hedges. It is especially these hedges are an important basis in the public area of \u200b\u200bthe new Zion. But you will also find green living path back where the car is supposedly a guest. And where to find nowadays fruit trees back along the hiking trails? Yes, in Rijswijk Outside!\r\n\r\nAn important historical element in Zion is also the former greenhouses. This will be found in any other way in Zion. In this way, a wink is again made to the most recent past of the area.\r\n\r\nThe second sub-region with which we started in Rijswijk Outside is little cock. Located next to Zion and at the foot of the Wilhelmina. And this wonderful green park provides the basis for the urban design for little cock; the communal garden for residents' t Haantje. Not just a garden, but one of 150 hectares!\r\n\r\nLive along long avenues\r\nWe call the park is not for nothing that the garden of 't Haantje: several lanes with houses form an extension of the park. Along long avenues is soon a diverse array of single-family, two-in-one detached houses as well as detached houses. Obviously with its own spacious garden for you to enjoy. The architecture will have a different appearance than you've seen so far in Zion. Thus each area gets its own character. Of course you can expect a very wide range in various price ranges, as well as rental and sale of various options. The parking will be arranged like in Zion in so-called parking courts, causing the small streets here are car-free.\r\n\r\nAt the edge of the area and the park are several small apartment complexes. In this way, embraces the residential little cock the Wilhelmina!\r\n\r\nRijswijk Outside lies 'outside', but in close distance from the center of Rijswijk, Delft, The Hague and Rotterdam even. Five minutes by bike and shopping center In de Bogaard is within range. The old center of Rijswijk is straight ahead. But also the historical center of Delft is just around the corner.\r\n\r\nThe A4 and A13 are on the roads but also a few minutes away. And not only that even the public transport you can expect in Rijswijk Buiten. Right now you can only use eg tram 17 which stops in Hoekpolder in Rijswijk, as well as the bus stops there. However, we assume, that will stop the bus in Rijswijk out within a few years.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"24_14487201138866_6591.jpg\",\"24_1448720113377_7324.jpg\",\"24_14487201142278_1640.jpg\",\"24_14487201148429_4377.jpg\",\"24_14487201148544_5626.jpg\",\"24_14487201135656_5962.jpg\"]"}},{"id":25,"title":"Rijswijk zuid \/ aan Delft noord vast","area":[[52.030317097858,4.346809387207],[52.022712264482,4.3478393554688],[52.026409220008,4.3583106994629],[52.029102523751,4.3537616729736]],"data":{"wijkID":"25","text_nl":"Een deel van Rijswijk ligt vast aan Delft en lijkt ook bij Delft te horen... officieel niet dus.\r\n\r\nDit gebied heeft een diverse bebouwing met eengezinswoningen, vrijstaande panden, oudere huizen, appartementen kantoren voornamelijk langs de snelweg en een deel van de wijk ligt aan het rijn-schiekanaal.\r\n\r\nEen buurt die mens snelt over het hoofd ziet maar waar het heerlijk wonen is aan het water bijvoorbeeld.","text_en":"Part of Rijswijk is fixed at Delft and also seems to belong to Delft ... not officially so.\r\n\r\nThis area has several buildings to single-family detached houses, older houses, apartments, offices, mainly along the highway and a part of the district is located on the Rhine-shooters channel.\r\n\r\nZipping around a man over the head but sees where it is lovely to live on the water for example.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"25_14487305629761_2197.jpg\",\"25_14487305634216_9097.jpg\",\"25_14487305635196_4297.jpg\",\"25_14487305635473_6256.jpg\",\"25_14487305636392_4669.jpg\",\"25_14487305651701_2690.jpg\"]"}},{"id":26,"title":"Indische buurt","area":[[52.022553816702,4.3480968475342],[52.020652399558,4.3494701385498],[52.019543202231,4.3524742126465],[52.019648841257,4.3565940856934],[52.018011408324,4.3596839904785],[52.020758035964,4.3665504455566],[52.026039538207,4.3606281280518],[52.027307005945,4.3589973449707],[52.027148574443,4.357967376709],[52.026541248482,4.3565511703491],[52.025141726825,4.3540191650391]],"data":{"wijkID":"26","text_nl":"Een voornamelijk jaren 30 wijk aan de noordzijde van Delft grenzend aan Rijswijk en ook vlakbij de binnenstad. Een rustige wijk waar ook deels nieuwbouw is gepleegd o.a. project smaragd en 1001 nacht recent.\r\n\r\n\r\nHistorie:\r\nDe straten in deze wijk ontlenen hun naam meest aan eilanden in het voormalig Nederlands Indi\u00eb, hetgeen tot de buurtnaam Indische buurt heeft geleid. De gemeente Vrijenban is begonnen met de naamgeving van de 'Indische Buurt'. Op 18 november 1919 stelde de raad van die gemeente de namen Borneostraat en Javastraat vast. Behalve deze beide straten nam de gemeente Delft in 1921 ook nog de Celebesstraat van Vrijenban over - hoewel de naamgeving daarvan niet in de notulen van de Vrijenbanse gemeenteraad te vinden is. De gemeente Delft is verder gegaan met dit systeem van naamgeving in deze wijk tot en met 1956.","text_en":"A mainly 30s neighborhood on the north side of Delft bordering on Rijswijk and near downtown. A quiet area where new construction is also partially committed project include emerald and 1001 night recently.\r\n\r\n\r\nHistory:\r\nThe streets in this area derive their name to most islands in the former Dutch East Indies, leading to the neighborhood name has led Indian neighborhood. The municipality Vrijenban began with the naming of the 'Indian Neighborhood. On November 18, 1919 the council of that municipality adopted the names Borneostraat and Java Street. Apart from these two streets the city of Delft in 1921 also took over the Celebesstraat of Vrijenban - although the naming of which is not found in the minutes of the council Vrijenbanse. The city of Delft has continued this system of naming in this district until 1956.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"26_14485685586872_3338.jpg\",\"26_14485685564674_4240.jpg\",\"26_14485685559751_4157.jpg\",\"26_14485685571311_2566.jpg\",\"26_14485685558707_9216.jpg\"]"}},{"id":27,"title":"Vrijenban","area":[[52.018117050967,4.3594264984131],[52.021022125889,4.3666362762451],[52.01299309541,4.3758201599121],[52.011091271866,4.3770217895508],[52.010615803349,4.3747901916504],[52.010827123314,4.3717861175537],[52.010404482387,4.3702411651611]],"data":{"wijkID":"27","text_nl":"Vrijenban is een zeer groene wijk gelegen tussen het centrum van Delft en het recreatiegebied de Delftse Hout waar veel sport- en recreatiemogelijkheden zijn. Het is een relatief oude wijk. Van alle woonruimten in Vrijenban dateert ruim eenderde van voor de Tweede Wereldoorlog. De wijk is zeer divers. Divers in het kader van de economische positie van bewoners, de waarde van de woningen en de schoolopleiding van de kinderen. Op buurtniveau zijn hier verschillen zichtbaar. Over het algemeen is vrijenban is een zeer gewilde wijk om te wonen. Dit komt mede door de geografische ligging. De wijk telt weinig winkelvoorzieningen maar met de Binnenstad naast de deur wordt dit niet als een gemis ervaren. \r\n\r\nVrijenban telt rond de 9.500 bewoners. Met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar zijn de bewoners de oudste van Delft. Deze hoge gemiddelde leeftijd wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van een bejaardenhuis en het verpleeghuis de Bieslandhof. In totaal zijn er bijna 5.000 woonruimten; slechts iets meer dan een kwart is eigendom van de bewoners. De meest voorkomende woningtypes zijn de eengezinswoning en de flat.\r\n\r\nVanuit de wijk is de snelweg A13 eenvoudig te bereiken. Door het noorden van de wijk lopen tramlijnen 1 en 19 welke voor een goede verbinding zorgen naar Den Haag, Scheveningen en Leidschendam. In een aantal buurten van Vrijenban, welke tegen de binnenstad gelegen zijn, is het gereguleerd parkeren door middel van vergunningen. \r\n\r\nOp het gebied van veiligheid is de Vrijenban op de goede weg. De laatste jaren is het aantal aangiften met ruim 10% afgenomen. Alleen in de wijken Tanthof en Voordijkshoorn wordt minder vaak aangifte gedaan. Wat betreft het veiligheidsgevoel is Vrijenban te vergelijken met het gemiddelde van Delft; ruim 80% van de bewoners voelen zich veilig in de buurt. Op buurtniveau zijn er opvallend weinig afwijkingen van dit percentage. Er is echter wel een verschil tussen de jongeren en ouderen. Ouderen voelen zich minder veilig in de wijk. Ze constateren dat de sociale controle overdag is afgenomen, doordat ze met jonge, werkende buren weinig contact hebben. Ook (hang)jongeren geven de ouderen in de wijk een onveilig gevoel.\r\n","text_en":"Vrijenban is a very green district between the centre of Delft and the recreation area Delftse Hout (Delft Wood), which provides various sports and recreation opportunities. It is a relatively old district; more than one-third of the homes were built before 1940. The district is very diverse, in terms of residents, the value of homes and the education level of the children. The differences can be seen in the various neighbourhoods in Vrijenban. In general Vrijenban is a popular place to live. This comes in part from its location. The district does not have many shops but the city centre is very close.\r\n\r\nVrijenban has around 9,500 residents. With an average age of 40, the population is the oldest in Delft. This is due to a home for the elderly and a nursing home. There are almost 5,000 homes and only around one quarter is owner-occupied. The most common type of housing is the single-family home and flats.\r\n\r\nIt is easy to reach the motorway from Vrijenban. Trams run through the northern part of the district. There is permit parking in the neighbourhoods close to the centre.\r\n\r\nSafety is improving in Vrijenban. Reported crime has decreased by more than 10% in recent years. Only the Tanthof and Voordijkshoorn districts report less crime. More than 80% of the residents feel safe, average for Delft. This number is consistent among all the neighbourhoods in Vrijenban, yet there is a difference between young people and the elderly. Seniors feel less safe here. Many of their younger neighbours work, which makes them feel isolated during the day, and young people congregating in the evenings also cause them to feel unsafe. \r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"27_14487254605517_1196.jpg\",\"27_14487254609625_3843.jpg\",\"27_14487254580516_1786.jpg\",\"27_14487254596274_5578.jpg\",\"27_14487254605346_6625.jpg\",\"27_14487254620282_6531.jpg\",\"27_14487254573128_3534.jpg\",\"27_14487254579038_9129.jpg\",\"27_14487254605561_4174.jpg\",\"27_14487254615956_7825.jpg\",\"27_14487254606327_3896.jpg\"]"}},{"id":28,"title":"Binnenstad","area":[[52.009823344595,4.3690395355225],[52.01140824807,4.3686103820801],[52.016585208225,4.3614864349365],[52.018909362838,4.3582248687744],[52.019701660676,4.3528175354004],[52.019490382624,4.3499851226807],[52.016743677148,4.3517875671387],[52.016004150705,4.3511009216309],[52.014789187868,4.3505001068115],[52.012200678757,4.352560043335],[52.009559188558,4.3553924560547],[52.007551551719,4.3560791015625],[52.005913676009,4.3567657470703],[52.004170065029,4.3575382232666],[52.005154156849,4.3593192100525],[52.005398525289,4.3609285354614],[52.006943959659,4.3636322021484],[52.008938415733,4.368052482605]],"data":{"wijkID":"28","text_nl":"De Binnenstad is een historische wijk die erg populair is bij alle Delftenaren, studenten en toeristen. De Binnenstad biedt aan de ene kant veel voorzieningen en bezienswaardigheden voor bezoekers maar is ook een zeer gewilde woonlocatie voor jong en oud. Vooruitkomen op de woningmarkt is goed mogelijk in de Binnenstad. Op een klein oppervlak bevindt zich het meest gevarieerde aanbod aan woningtypen binnen Delft, waaronder veel historische panden. Het meest voorkomende woningtype is de eengezinswoning. \r\n\r\nVan alle woonruimten in de Binnenstad is iets meer dan de helft voor 1906 gebouwd. Dit hoge percentage geef het historische karakter van de stad weer. 15% van het huidige woningaanbod is gerealiseerd tussen 1906 en 1979. Het overige deel dateert van na 1980. Globaal gezien bevinden de oudste woningen zich in het westen en midden van de Binnenstad, terwijl de nieuwere woningen in de Veste\/Zuidpoort en noordoosten van de Binnenstad te vinden zijn. Wat de panden bindt is hun individualiteit. Verschillende gebouwen vormen een stelsel van aaneengesloten en afwisselende openbare ruimten, grachten, straten, pleinen en stegen. In totaal zijn er bijna 7.000 woningen, 40% is eigendom van de bewoners (koopwoning).\r\n\r\nIn de Binnenstad zijn ongeveer 350 winkels gevestigd. Naast deze winkels zijn er 127 restaurants en 54 caf\u00e9s. Vrijdagavond is er koopavond, de winkels zijn dan open tot 21.00 uur. Op donderdag en zaterdag is er een warenmarkt. Consumenten waarderen Delft als winkelstad zeer hoog. In de binnenstad wonen 12.000 mensen en de gemiddelde leeftijd is 36 jaar. De verbondenheid met de buurt is zeer hoog. Veel bewoners voelen zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt. Een bovengemiddeld deel van de wijkbewoners levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de buurt.\r\n\r\nDe Binnenstad is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de auto en fiets. De parkeerdruk is hoog, parkeren voor de bewoners is een probleem. Om de leefbaarheid te vergroten is een deel van de Binnenstad autoluw (er is relatief weinig gemotoriseerd verkeer), in de hele wijk is het parkeren gereguleerd door middel van vergunningen. \r\n\r\nDe laatste jaren daalt het aantal aangiftes in Delft, helaas vindt nog steeds ruim een kwart van alle aangiften in Delft in de Binnenstad plaats. Veruit het meest voorkomende delict in de Binnenstad is fietsendiefstal, op afstand gevolgd door vernieling en geweld. Ondanks de cijfers voelt 90% van de bewoners zich veilig in de wijk.\r\n\r\nVoorzieningen:\r\n\r\n\u2022\t3 huisartsenpraktijken;\t \u2022\tBibliotheek;\r\n\u2022\t8 tandartsenpraktijken;\t \u2022\tSportschool;\r\n\u2022\t3 apothekerspraktijken;\t \u2022\t17 speelplaatsen;\r\n\u2022\t3 peuterspeelzalen;\t \u2022\t2 trapveldjes\r\n\u2022\t4 buitenschoolse opvang locaties;\t\u2022\t350 winkels;\r\n\u2022\t4 basisscholen;\t \u2022\t127 restaurants;\r\n\u2022\tDenksportcentrum;\t \u2022\t54 caf\u00e9s.\r\n\r\n\r\n","text_en":"The city centre is a charming historic district popular with locals, students and tourists. The many services and attractions make it is a great place to live for people of all ages. Purchasing real estate in the centre of Delft is usually a sound investment. There are many types of housing, including historical properties. The most common type is the single-family home.\r\n\r\nMore than half of the homes were built before 1906 and 15% were built between 1906 and 1979. There are almost 7,000 homes; 40% is owner-occupied.\r\n\r\nThere are many shops, restaurants and cafes and an open-air market twice a week. Approximately 12,000 people live in the centre and the average age is 36. Many residents participate in neighbourhood improvement projects.\r\n\r\nThe centre is easily accessible by public transport as well as car and bicycle. Parking is limited and sometimes a problem for residents. A large part of the centre is car-free and most parking is for permit holders. \r\n\r\nIn general crime is decreasing in Delft; unfortunately one quarter of all crime occurs in the centre. By far the most common offence is bike theft, with vandalism and violence a distant second. In spite of the statistics 90% of the residents in the centre feel safe.\r\n","details_nl":"[{\"title\":\"Winkels\",\"value\":\"350\"},{\"title\":\"restaurants\",\"value\":\"127\"}]","details_en":"[]","photos":"[\"28_13893494059295_9771.jpg\",\"28_14090761976397_8000.jpg\",\"28_14090761990879_8746.jpg\",\"28_1409076244827_2697.jpg\"]"}},{"id":29,"title":"Hof van Delft","area":[[52.014921250644,4.3498563766479],[52.009136535656,4.3558216094971],[52.005200388818,4.3466806411743],[52.00961201989,4.3412733078003],[52.014643918363,4.3374967575073],[52.016205540814,4.3413376808167],[52.013329868238,4.3446636199951]],"data":{"wijkID":"29","text_nl":"Hof van Delft is een populaire en dichtbevolkte wijk met veel laagbouw en weinig flats. De wijk is grotendeels voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Ondanks verschillen in bouwstijlen tussen buurten, vormt de wijk een behoorlijke eenheid. Wat betreft de bevolkingsopbouw is Hof van Delft een relatief jonge wijk met veel twintigers en jonge gezinnen. In totaal wonen er bijna 13.000 mensen in de wijk. Er wonen weinig mensen met een niet-westerse etniciteit. \r\n\r\nIn totaal zijn er ruim 6.700 woonruimten te vinden in de wijk. Hiervan is 40% eigendom van de bewoners zelf. De eengezinswoning komt veruit het meeste voor. De ligging van de wijk is gunstig, aan de rand van de binnenstad en dichtbij het station. Wonen aan de rand van het centrum heeft veel voordelen: de vele restaurants, caf\u00e9s en winkels zijn binnen handbereik. Maar het heeft ook een keerzijde: het parkeren is in een groot gedeelte van de wijk gereguleerd door middel van vergunningen. De bereikbaarheid is optimaal. Er zijn verschillende uitvalswegen die ervoor zorgen dat de bewoners in een korte tijd op de snelweg zitten richting Amsterdam, Rotterdam en het Westland. Doordat het centraal station van Delft gelegen is aan de rand van de wijk is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer zeer goed. Er rijden treinen, trams en bussen.\r\n\r\nHet totaal aantal aangiften in Hof van Delft is de laatste jaren gestaag teruggelopen. Wanneer je de veiligheid van het Hof van Delft vergelijkt met andere wijken scoren alleen Tanthof en Voordijkshoorn beter. De aanwezigheid van de scholen gaat gepaard met enige overlast van de scholieren. Het veiligheidgevoel in de wijk is zeer hoog. Meer dan 90% van de bewoners voelt zich veilig. \r\n\r\nGroene rustige wijk nabij de gezellige Delftse binnenstad. Het Wilhelminapark en het Sportfondsenbad liggen in de onmiddellijke omgeving. Recreatiegebied \"Hof van Delft\" ligt op loopafstand van de wijk.\r\n\r\nHof van Delft is een populaire wijk waar relatief veel twintigers en jonge gezinnen wonen. De wijk is ook erg aantrekkelijk vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de Binnenstad en Station Delft. Hof van Delft is een dichtbevolkte wijk en is grotendeels v\u00f3\u00f3r de oorlog gebouwd. In de wijk is relatief weinig openbaar groen en water. Wel zijn er veel voorzieningen. Het Agnetapark en het Wilhelminapark zijn belangrijke groene gebieden voor de wijk. \r\n\r\nVoorzieningen\r\n\r\nOp loopafstand (10-15 minuten) liggen alle voorzieningen van het centrum, zoals bioscopen, theater en horeca. Karakteristiek voor de wijk zijn de vele onderwijsvoorzieningen. Behalve een aantal basisscholen bevinden zich in de wijk drie scholen voor Voortgezet Onderwijs.\r\n\r\nWinkels\r\n\r\nDe wijk heeft verschillende buurtwinkelcentra. Tevens ligt de wijk pal naast het gezellige centrum van Delft met z'n vele grote en kleine winkels.\r\n\r\nOpenbaar vervoer\r\n\r\nHof van Delft ligt nabij het bus- en NS-Station Delft-Centrum. Er rijden diverse bussen door de wijk. Tramlijn 1 (Delft-Tanthof -Den Haag-Scheveningen v.v.) heeft meerdere haltes aan de rand van de wijk.\r\n\r\n \r\n\r\n","text_en":"Hof van Delft is a popular and highly populated district with many low-rise buildings and little flats. The neighborhood is mostly built before World War II. Despite differences in architectural styles between neighborhoods, the neighborhood is a decent unit. Regarding the population structure is Hof van Delft a relatively young neighborhood with lots of twenty-somethings and young families. In total there are nearly 13,000 people in the district. There few people live with a non-Western ethnicity.\r\n\r\nIn total there are more than 6,700 units in the district. Of this, 40% owned by the residents themselves. The family home is by far the most common. The location of the neighborhood is conveniently on the edge of downtown, close to the station. Living on the edge of downtown has many advantages: the many restaurants, cafes and shops are within easy reach. But it also has a downside: the parking is regulated in a large part of the district by means of permits. The accessibility is optimal. There are several roads that ensure that residents in a short time sitting on the motorway to Amsterdam, Rotterdam and Westland. Care Because the central station of Delft is situated on the edge of the neighborhood accessibility by public transport is very good. Trains, trams and buses.\r\n\r\nThe total number of reports in Hof van Delft has declined steadily in recent years. When you compare the safety of the Hof van Delft with other districts only score Tanthof and Voordijkshoorn better. The presence of schools is associated with some disturbance of the students. The sense of security in the district is very high. Over 90% of residents feel safe.\r\n\r\nGreen quiet area near the cozy center of Delft. The Wilhelmina and Sportfondsenbad are in the immediate vicinity. Recreation \"Hof van Delft\" is within walking distance of the neighborhood.\r\n\r\nHof van Delft is a popular area with a relatively high twenties and young families live. The neighborhood is also very attractive because of its convenient proximity to the city center and Station Delft. Hof van Delft is a densely populated area and is largely built before the war. In the district is relatively little public green space and water. Well there are many amenities. The Agnetapark and Wilhelmina are important green areas for the district.\r\n\r\nAmenities\r\n\r\nWithin walking distance (10-15 minutes) are all the amenities of the city center, such as cinemas, theaters and restaurants. Characteristic of the area are the many educational facilities. Besides a number of primary schools located in the district three schools for secondary education.\r\n\r\nstores\r\n\r\nThe district has several neighborhood shopping centers. The district is also located right next to the center of Delft with its many large and small shops.\r\n\r\npublic transport\r\n\r\nHof van Delft is located near the bus and railway station Delft Centre. There many bus through the neighborhood. Tram 1 (Delft Tanthof -den Haag-Scheveningen vv) has several stops at the edge of the neighborhood.\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"29_14154606675763_5941.jpg\",\"29_14154606676206_8828.jpg\",\"29_14154607403949_1305.jpg\",\"29_1415460740458_4670.jpg\",\"29_14154608057666_1570.jpg\",\"29_14154608062588_6205.jpg\",\"29_14154608064722_7572.jpg\",\"29_14154608065052_7589.jpg\",\"29_14154608066059_2097.jpg\",\"29_14154608066921_3482.jpg\",\"29_14154608068609_6486.jpg\",\"29_14154608078462_2525.jpg\",\"29_14154608417891_1161.jpg\",\"29_14154608422372_2556.jpg\",\"29_14154608423771_6360.jpg\",\"29_14154611027691_7237.jpg\"]"}},{"id":30,"title":"Agnetapark","area":[[52.016162621686,4.3416595458984],[52.013362885045,4.3443202972412],[52.013415711886,4.3461227416992],[52.014472235614,4.3480110168457],[52.015106137876,4.3498992919922],[52.017588835257,4.346981048584],[52.017324725063,4.3454360961914],[52.016796499998,4.3432903289795]],"data":{"wijkID":"30","text_nl":"Wellicht de mooiste wijk van Delft om te wonen, vlakbij de binnenstad maar erg rustig en veel groen waaronder een prachtig park en vrijwel geheel beschermd door Unesco.\r\n\r\nHet Agnetapark in Delft is een geheel van in kleine groepjes gelegen arbeiderswoningen, ieder voorzien van een eigen tuin. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Het parkgebied werd in 1881 voor 16.000 gulden gekocht door Jacques van Marken (Jacob Cornelis, 1845-1906), directeur van de nabijgelegen Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft.\r\n\r\nIn 1884 richtte Van Marken de 'NV Gemeenschappelijk Eigendom' op. Het doel van de onderneming was: 'Het bouwen en verhuren van gezonde woningen, kosthuizen, werkplaatsen, winkels, wasch-en badinrichtingen, op door haar te kopen gronden in het Agnetapark.'\r\n\r\nVernoeming\r\n\r\nHet Agnetapark is genoemd naar Agnete Wilhelmina Johanna Matthes, echtgenote van de directeur. Het complex werd in 1884 voltooid en kan als het eerste in Nederland worden gezien. Tevens kan het als het eerste tuindorp van Nederland worden gezien; dit principe zou in de eerste helft van de 20e eeuw vaker worden toegepast in woningbouwprojecten. De uitvoerende architecten waren E.H. Gugel en F.M.L. Kerkhoff. De waterpartijen en het slingerend stratenpatroon werden door Louis Paul Zocher ontworpen. Het fabriekscomplex en bijbehorende Agnetapark werden in 1884 geopend door koningin Emma en prinses Wilhelmina.\r\n\r\nHugo de Man\r\n\r\nTijdens de Tweede Wereldoorlog was er een verrader in Delft, die zich had binnengedrongen in de verzetsgroep Schoemaker, genoemd naar de oprichter hoogleraar ir.R.L.A. Schoemaker. Hiertoe behoorden onder meer Jan van Blerkom, Charles Hugenholtz en Hugo de Man. Toen op 2 mei Schoemakers gearresteerd werd door toedoen van Anton van der Waals, volgde Van Blerkom hem op als leider van de groep. Van Blerkom en Hugenholtz kwamen erachter dat Hugo de Man een verrader was en liquideerden hem op 14 augustus. Ze dumpten het lijk in de vijver van het Agnetapark, waar het een week later boven kwam drijven. Er werd 5000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen. Hugenholz probeerde over land naar Engeland te vluchten, hij verdronk bij Gibraltar. Van Blerkom voer met een vriend in een kano naar Engeland, ze kwamen daar niet aan.\r\n\r\nSinds 1989 is Agnetapark als geheel een rijksmonument. Daarnaast is in 2005 is een aanvraag ingediend voor aanwijzing tot beschermd stadsgezicht welke in februari 2011 is toegekend.\r\n\r\nHet Agnetapark is opgenomen in een ten behoeve van UNESCO opgestelde lijst van de 100 belangrijkste monumenten in Nederland.","text_en":"Perhaps the most beautiful district of Delft to live near downtown but very quiet and green, including a beautiful park and almost entirely protected by Unesco.\r\n\r\nThe Agnetapark in Delft is a group of laborers in small groups located, each with a private garden. It is among the Top 100 of the Dutch UNESCO monuments. The park area was in 1881 for 16,000 guilders bought by Jacques van Marken (Jacob Cornelis, 1845-1906), director of the nearby Royal Dutch Yeast and Spirit Factory in Delft.\r\n\r\nIn 1884 Van Marken founded the \"NV Joint Ownership\" on. The goal of the company was: \"The construction and leasing of healthy homes, boarding houses, workshops, shops, Washing and bathing facilities on by buying land in the Agnetapark her.\"\r\n\r\nnaming\r\n\r\nIt Agneta Park is named for Agnete Wilhelmina Johanna Matthes, wife of the director. The complex was completed in 1884 and can be seen in the Netherlands. As the first It can also be seen as the first garden city of the Netherlands; This principle could be applied to housing. often in the first half of the 20th century The executive architects were E. H. Gugel and F.M.L. Kerkhoff. The ponds and meandering street pattern were designed by Louis Paul Zocher. The factory complex and associated Agnetapark were opened in 1884 by Queen Emma and Princess Wilhelmina.\r\n\r\nHugo de Man\r\n\r\nDuring World War II there was a traitor in Delft, who had invaded the resistance Schoemaker, named after the founder Professor ir.RLA Schoemaker. These included among others Jan van Blerkom, Charles Hugenholtz and Hugo de Man. When was arrested on May 2 Schoemakers hands of Anton van der Waals, Van Blerkom succeeded him as leader of the group. Van Blerkom and Hugenholtz found out that Hugo de Man was a traitor and assassinated him on 14 August. They dumped the body in the pond Agneta Park, where it came up a week later afloat. It was 5000 guilders offered for information. Hugenholz tried to flee overland to England, he drowned in Gibraltar. Van Blerkom feed with a friend in a canoe to England, they did not think about that.\r\n\r\nSince 1989 Agneta Park as a whole is a national monument. In addition, an application was submitted for designation protected status accorded. In February 2011 in 2005\r\n\r\nThe Agnetapark is included in a list of the 100 most important monuments in the Netherlands. Established for the benefit of UNESCO","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"30_14090753921544_2337.jpg\",\"30_14090753923688_8429.jpg\",\"30_14090753932541_3825.jpg\",\"30_14090753933294_9567.jpg\",\"30_14090753934324_8524.jpg\",\"30_14090753938973_5219.jpg\",\"30_14090754314447_1455.jpg\",\"30_14090755712784_6518.jpg\",\"30_14090755715278_4210.jpg\",\"30_14090756070622_4193.jpg\",\"30_14090756290623_9829.jpg\",\"30_14090757006948_7482.jpg\",\"30_14090757021301_8069.jpg\",\"30_14090757030339_9558.jpg\",\"30_14090757056_9497.jpg\",\"30_14090757044429_1779.jpg\",\"30_14090757071898_5175.jpg\",\"30_14090757088224_4563.jpg\",\"30_14090757096819_1709.jpg\",\"30_14090757102829_7795.jpg\",\"30_14090757112121_8042.jpg\",\"30_14090757126619_1141.jpg\",\"30_14090757129358_4755.jpg\",\"30_14090757129997_4986.jpg\",\"30_14090757132217_5361.jpg\",\"30_14090758355474_9129.jpg\",\"30_14090758355648_4919.jpg\"]"}},{"id":31,"title":"Gist \/ DSM","area":[[52.016321092106,4.3346214294434],[52.014313758645,4.3374538421631],[52.017694478898,4.3465948104858],[52.014960869401,4.3499904870987],[52.01698137948,4.351669549942],[52.022289735821,4.3478178977966]],"data":{"wijkID":"31","text_nl":"Gist DSM gebied en voorheen locatie van de beroemde Calve pindakaas fabriek. De gist heeft een grote impact gehad op de stad Delft en is nog steeds een grote werkgever in de stad.\r\n\r\nDSM Delft is het centrum voor biotechnologie van DSM. We werken met hernieuwbare materialen en micro-organismen zoals gisten, bacteri\u00ebn en enzymen, om nieuwe en duurzame productieprocessen te ontwikkelen. Van oudsher worden er in Delft gist en gistextracten geproduceerd. Die gebruiken we als smaakstoffen in bijvoorbeeld soepen en sauzen. In de laboratoria worden met behulp van enzymen allerlei nieuwe producten ontwikkeld, zoals zoutvervangers en rijsmiddelen voor brood. In onze proefbakkerij en kaasmakerij worden die producten verder getest, en vervolgens door onze smaakpanels op smaak beoordeeld. Als de smaak goed bevonden is, gaat het als halffabrikaat naar een eindproducent die het in zijn producten verwerkt.\r\n\r\nHet terrein wordt ontwikkeld tot een biotechnologiepark onder de naam Biotech Campus Delft, in samenwerking met TU Delft. Naast DSM en de huidige partners kunnen andere bedrijven en kennisinstituten in biotechnologie zich komen vestigen op het terrein. Daarvoor zijn infrastructuur, vergunningen en verschillende faciliteiten zoals afvalwaterzuivering en stoomopwekking beschikbaar. Zie ook www.biotechcampusdelft.nl\r\n\r\nHet calve terrein is een ontwikkel lokatie.","text_en":"Yeast DSM area and formerly site of the famous Calve peanut butter factory. The yeast has had a major impact on the city of Delft and is still a major employer in the city.\r\n\r\nDSM Delft is the center for biotechnology DSM. We work with renewable materials and microorganisms such as yeasts, bacteria and enzymes to develop new and sustainable production processes. Traditionally, there are produced in Delft yeast and yeast extracts. Which we use as a flavoring in soups and sauces for instance. The laboratories using enzymes kinds of new developed products such as salt substitutes for bread and leavening agents. In our test bakery and dairy products which are further tested, and then assessed by our taste panels on taste. If the taste is approved, it comes as an intermediate to an end producer who incorporated it in its products.\r\n\r\nThe site is being developed into a biotechnology park under the name Biotech Campus Delft, in collaboration with TU Delft. Besides DSM and the current partners, other companies and research institutes in biotechnology companies are based on the property. This requires infrastructure, licenses and various facilities such as waste water treatment and steam generation available. See also www.biotechcampusdelft.nl\r\n\r\nThe calve terrain is a development location.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"31_14485666902964_2427.jpg\",\"31_14485666894708_9061.jpg\"]"}},{"id":32,"title":"Westerkwartier","area":[[52.00506829735,4.3465518951416],[52.003747361229,4.3478393554688],[52.000629797412,4.3483543395996],[52.001845144724,4.3530750274658],[52.003377492128,4.3565082550049],[52.004090808371,4.3574094772339],[52.004645602033,4.3571949005127],[52.005332479896,4.3566370010376],[52.007023211265,4.355993270874],[52.008291217875,4.3558216094971],[52.008819543359,4.3551349639893]],"data":{"wijkID":"32","text_nl":"Westerkwartier is een buurt in Delft, ten zuidwesten van het station Delft, tussen de Coenderstraat, Westlandseweg, Krakeelpolderweg en de Hugo de Grootstraat. De wijk heette vroeger Westerpolder. De buurt is onderdeel van de wijk Hof van Delft.\r\n\r\nVeel kleine arbeiderswoningen die ook vaak worden uitgebouwd, de prachtige buitenwatersloot en naast de binnenstad en het station, een heerlijke wijk om te wonen.\r\n\r\nLangs de Buitenwatersloot was vanaf de late Middeleeuwen de eerste bebouwing buiten de stadsmuren van Delft ontstaan. Zo stond er de molen Papegaeij die in 1936 werd afgebroken. De voormalige molenwerf is nu een binnentuin (terrein Van Bakkeren). Ook stond hier de molen De Uyl. Later waren er bedrijven gevestigd zoals twee houtzagerijen, een destilleerderij en een gistfabriek en weer later een fabriek van drijfriemen. Tussen de huidige Van Bleiswyckstraat en de Saenredamstraat heeft ooit de kasteelboerderij van Bartholomeus van der Made, een neef van Ada van Holland. \r\n\r\nDe toenemende industri\u00eble bedrijvigheid in Delft vanaf 1847, toen ten westen van de singelgracht de spoorlijn en station aangelegd werden, zorgde voor een toeloop van fabrieksarbeiders, die aanvankelijk nog in de binnenstad en langs de Buitenwatersloot konden worden gehuisvest. Na verloop van tijd was daar echter geen ruimte meer en moest uitgeweken worden naar een van de weinige gebieden buiten de singels die tot het grondgebied van het toenmalige Delft behoorde. Nadat in 1879 het stratenplan van gemeente-architect De Bruyn Kops was vastgesteld, konden er goedkope woningen voor de arbeiders worden gebouwd door twee projectontwikkelaars: de aannemers J.P. Henneveld en D. van den Bosch. De eerste bebouwde vooral het gebied rond de Graswinckelstraat, de tweede rond de Van den Boschstraat (latere Hovenierstraat). Langs de oostelijke rand, de Coenderstraat, werden wat duurdere woningen voor de middenstand opgetrokken. Eisen werden door de gemeente Delft aan de woningen niet gesteld, er was voor 1901 immers nog geen Woningwet. [2]\r\nOntwerp voor het Westerkwartier door C.J. de Bruyn Kops uit 1878.\r\n\r\nAls een van de eerste straten werd in 1879 de Westerstraat aangelegd op de plaats van het Geldelozepad. Aan de Raamstraat werd de Raamstraatkerk gebouwd.\r\n\r\nEind jaren 70 was de wijk ernstig verpauperd. Daarbij was de buurt heel dicht op elkaar gebouwd, was er nauwelijks open ruimte en waren er onvoldoende voorzieningen voor groen, spelen en parkeren. Aanvankelijk wilde de gemeente de wijk slopen omdat de kwaliteit van de woningen te slecht was om te verbeteren. Het verzet vanuit de buurt, georganiseerd in een buurtcomit\u00e9, en de opstelling van PvdA wethouder Reijnen zijn hiervoor bepalend geweest. Uiteindelijk zijn slechts 124 woningen gesloopt. Een hofje aan de Westerstraat is gesloopt en de grond bij tuinen van de Hovenierstraat getrokken. Een blok woningen bij de Carthuyzerstraat heeft plaats gemaakt voor een pleintje, een paar woningen op de hoek van de Tuinstraat en Westerstraat is vervangen door een speelplaats. Er zijn 51 woningen in gemeentebezit en ongeveer 60 woningen in particulier bezit verbeterd. Er is nieuwbouw gekomen aan de Carthuyzerstraat, Plateelstraat, Pootstraat, Raamstraat, Ada van Hollandstraat en Auroraplein. [4] Na afloop van dit stadsvernieuwingsproject is begin jaren 80 het buurtcomit\u00e9 opgeheven.\r\n\r\nIn januari 2001 kondigde wethouder Rik Grashoff aan vergunningparkeren in te voeren in het Westerkwartier en de naastgelegen Olofsbuurt. De buurt was woedend en richtte in reactie daarop de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier op. ","text_en":"Westerkwartier is a neighborhood in Delft, southwest of the Delft station, between the Coenderstraat, Westlandseweg, Krakeelpolderweg and Hugo Grotius Street. The district was formerly Wester Polder. The neighborhood is part of the district of Hof van Delft.\r\n\r\nMany small workers that are also frequently developed, the beautiful open water and ditch next to the town and the station, a lovely area to live.\r\n\r\nAlong the Buitenwatersloot was from the late Middle Ages created the first building outside the city walls of Delft. There stood the mill Papegaeij which was demolished in 1936. The former Molenwerf is now a courtyard (Van Bakkeren grounds). Here too was the mill's Uyl. Later, there were companies established as two sawmills, a distillery and a yeast factory and later a factory belts. Between the present and the Van Bleiswyckstraat Saenredamstraat ever the castle farm of Bartholomeus van der Made, a cousin of Ada of Holland.\r\n\r\nThe increasing industrial activity in Delft since 1847, when the railway line and station were built west of the defense canals, caused an influx of factory workers, which could be housed initially in the downtown area and along the Buitenwatersloot. Over time, however, there was no room and had to resort to one of the few areas outside the canals which belonged to the territory of the former Delft. When in 1879 the street plan of municipal architect De Bruyn Kops had been established, low-cost housing for the workers could be built by two developers: contractors JP Henneveld and D. van den Bosch. The first built especially the area around the Graswinckelstraat, the second round of the Van den Boschstraat (later Hovenierstraat). Along the eastern edge, the Coenderstraat were more expensive homes built for the middle class. Demands were by the Municipality of Delft not asked of the houses, there was as yet no 1901 Housing Act. [2]\r\nDesign for the Westerkwartier by C.J. de Bruyn Kops 1878.\r\n\r\nAs one of the first streets was built Westerstraat in 1879 on the site of the Geldelozepad. On the Raamstraat Raamstraat Church was built.\r\n\r\nIn the late 70th district was severely impoverished. In addition, the neighborhood was built very close to each other, there was hardly any open space and there were inadequate facilities for green areas, playing and parking. Initially, the municipality wanted to demolish the neighborhood because the quality of housing was too bad to fix. The resistance from the neighborhood, organized into a neighborhood committee and the drawing up of Labour Party alderman Reijnen been the defining factors. Ultimately, only 124 houses demolished. A courtyard was demolished at the Westerstraat and the ground pulled gardens Hovenierstraat. A block of houses has been replaced by the Carthuyzerstraat for a small square, a few houses on the corner of Garden Street and Westerstraat been replaced by a playground. There are 51 properties in town and owns approximately 60 privately owned properties improved. There is new construction come to the Carthuyzerstraat, Pottery Street, Pootstraat, Raamstraat, Ada Hollandstraat and Aurora Square. [4] After this urban renewal project is in the early 80th lifted the neighborhood committee.\r\n\r\nIn January 2001 Alderman Rik Grashoff announced parking permit to enter in the Westerkwartier and adjacent Olof Area. The neighborhood was furious and founded in response Belangenvereniging Olof Area-Westerkwartier on.","details_nl":"[{\"title\":\"Dichtbij de stad\",\"value\":\"Net achter het station !\"}]","details_en":"[]","photos":"[\"32_14487268908997_6783.jpg\",\"32_14487268913133_3757.jpg\",\"32_14487268920825_8645.jpg\",\"32_14487268910952_8514.jpg\",\"32_14487268908948_2434.jpg\",\"32_14487268904372_5319.jpg\"]"}},{"id":33,"title":"Westlandhof","area":[[52.005173970556,4.3464660644531],[52.003641684655,4.3475818634033],[52.001739463659,4.3476676940918],[52.000576955476,4.3477535247803],[51.999942847378,4.3443202972412],[52.002901941651,4.3418312072754]],"data":{"wijkID":"33","text_nl":"Buurt omsloten door Westlandseweg, Buitenwatersloot en Provincialeweg. Op dit terrein stond sedert 1964 het Oude en Nieuwe Gasthuis, dat in 1984 fuseerde met Bethelziekenhuis en Sint-Hippolytusziekenhuis tot Het Reinier de Graaf Gasthuis. De gebouwen kwamen toen leeg te staan. Een deel van het gebouw is omgebouwd tot woningen, op de rest van het terrein is een aantal straten aangelegd.\r\n\r\nDe buurtnaam Westlandhof is ontleend aan de Westlandseweg, die er aan twee zijden de begrenzing van vormt. Naar aanleiding daarvan was het eerste plan de straten naar dorpen in het Westland te noemen. Aangezien de raad er echter naar streefde meer straten naar vrouwen te noemen, is voor deze buurt als thema 'vrouwen van betekenis', zowel landelijk als plaatselijk, gekozen. Op 17 december 1987 werden de politici Gerda Brautigam, Marga Klomp\u00e9 en Haya van Someren en tevens de stichtster van Koningsveld, vrouwe Ricardis, vernoemd. Op 28 januari 1988 volgden de eerste vrouwelijke leden van de Delftse gemeenteraad Marie Bes, Toos Post en Antonia Veer, en verder Mienette Storm, Mina Kruseman en Aletta Jacobs.\r\n\r\nTegenwoordig de plek voor eengezinswoningen en ook appartementen. Kleinschalig bedrijfsactiviteiten o.a. Bacinol 3, Centwerk, kinderdagverblijf en motorwinkel. Een rustige buurt om te wonen.","text_en":"Area enclosed by Westlandseweg, Buitenwatersloot and Provincialeweg. In this field stood since 1964, the Old and New Hospital, which in 1984 merged with Bethel Hospital and St. Hippolytusziekenhuis to the Reinier de Graaf Hospital. The buildings were then vacant. Part of the building has been converted into apartments, a number of streets is applied to the rest of the site.\r\n\r\nThe neighborhood Westlandhof name is derived from the Westlandseweg, which is the boundary of two sides. In response, the first plan was to name the roads leading to villages in Westland. However, since the council strove more streets to mention women, for this area as' women of meaning, both nationally and locally, elected. On December 17, 1987 the politicians were Gerda Brautigam, Marga Klomp\u00e9 and Haya van Someren and also the founder of Koningsveld, Lady Ricardis named. On January 28, 1988 followed the first female members of the Delft city council Marie Berry, Toos Post and Antonia Veer, and further Mienette Storm, Mina Kruseman and Aletta Jacobs.\r\n\r\nNowadays the place for single-family homes and apartments. Small-scale operations including Bacinol 3 Cent Work, nursery and engine shop. A quiet residential neighborhood.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"33_14487273241116_7698.jpg\",\"33_14487273236228_6256.jpg\",\"33_14487273235943_7861.jpg\",\"33_1448727324142_4232.jpg\"]"}},{"id":34,"title":"Molenweide","area":[[52.000841164532,4.335994720459],[51.998568915684,4.3374538421631],[51.999678633019,4.3438053131104],[52.002796263081,4.3416595458984]],"data":{"wijkID":"34","text_nl":"Een jonge buurt van Delft tegen Den Hoorn aan gelegen. Voorheen fr locatie van van \/dijk transport nu een frissen nieuwe wijk met jaren 30 stijl huizen en moderne appartementen, met veel water en groen, een ideale buurt voor gezinnen en lekker dichtbij de binnenstad.","text_en":"A young neighborhood of Delft adjacent to Den Hoorn. Previously location of \/ dike transport now a refreshing new district with 30's style houses and modern apartments, with plenty of water and greenery, an ideal neighborhood for families and conveniently close to the city center.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"34_1448574330477_7415.jpg\",\"34_14485743306713_2498.jpg\",\"34_14485743305367_8136.jpg\",\"34_14485743306882_2599.jpg\",\"34_14485743308673_5081.jpg\",\"34_14485743322845_7780.jpg\"]"}},{"id":35,"title":"Professorenbuurt","area":[[52.002981200415,4.3412733078003],[52.004090808371,4.3439769744873],[52.005200388818,4.3463373184204],[52.007313799286,4.3441486358643],[52.005279643512,4.3392562866211]],"data":{"wijkID":"35","text_nl":"Een verborgen buurtje wat grenst aaan de Ecoduswijk en Hof van Delft. Rustige straten als de Henry Dunantlaan en de Bastinglaan met drive in woningen en ruime 2 onder 1 kappers met flinke tuinen. Achtergelegen Henry Dunant park en langs de Buitenwatersloot een gemoedelijke fietsroute naar de stad.\r\n\r\nVoorheen zat hier ook combikwerk een sociale werkplaats welke nu nog steeds dienst doet als kantoor lokatie en rond ca. 2017 de plek wordt voor een kleine nieuwbouw ontwikkeling met ca. 45 woningen.\r\n\r\nAl met al een fijne rustige buurt met ruime huizen en ook niet ver van de binnenstad en het station.","text_en":"A hidden little neighborhood that borders on the Ecoduswijk and Hof van Delft. Quiet streets and the Henry Dunant Laan and Bastinglaan with drive in homes and spacious 2 under 1 roof homes with big gardens. Adjecent Henry Dunant park and along the Buitenwatersloot a friendly cycle route to the city.\r\n\r\nPreviously, there was also combikwerk a sheltered workshop which still serves as office location and round about 2017 the place iwill be redeveloped into a small new development with about 45 homes.\r\n\r\nAll in all a nice quiet neighborhood with large houses and also not far from downtown and the train station.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"35_14487184752053_5791.jpg\",\"35_14487184753236_3652.jpg\",\"35_14487184753649_6741.jpg\",\"35_14487184757248_6618.jpg\",\"35_14487184758505_4335.jpg\",\"35_14487184760454_7178.jpg\"]"}},{"id":36,"title":"Ecoduswijk","area":[[52.00506829735,4.3392133712769],[52.007181714056,4.34410572052],[52.009189367487,4.3415307998657],[52.008634630149,4.3385696411133],[52.008423299831,4.3375396728516],[52.008027052794,4.3365955352783],[52.0080006362,4.3366169929504],[52.006943959659,4.3374538421631]],"data":{"wijkID":"36","text_nl":"De ecoduswijk is een onderdeel van de wijken Hof van Delft\/ Voordijkshoorn en is een prettige wijk om te wonen. Het bestaat uit een aantal verschillende buurtjes met zeer diverse bevolking. Dichtbij ij de bionnenstad maar toch heel erg rustig en erg groen en ecologisch verantwoord !\r\n\r\nDe vraag naar woningen is er groot en bewoners verhuizen niet snel. Vooral het 'groene' gezicht van de wijk wordt erg gewaardeerd. \r\n\r\nEr zijn winkels en sport voorzieningen nabij in de goed bereikbare wijk, die ligt aan de uitvalswegen richting Den Haag en Rotterdam.","text_en":"The ecoduswijk is part of the districts of Hof van Delft \/ Voordijkshoorn and is a nice area to live. It consists of a number of different neighborhoods with very diverse population. Near the ij bionnenstad but still very quiet and very green and eco-friendly!\r\n\r\nThe demand for housing is high and residents do not move fast. Especially the \"green\" face of the neighborhood is much appreciated.\r\n\r\nThere are shops and sports facilities near the well-connected district, which lies on the roads to The Hague and Rotterdam.","details_nl":"[{\"title\":\"Groene buurt\",\"value\":\"Vlakbij de binnenstad en erg rustig en groen \"}]","details_en":"[{\"title\":\"Very green\",\"value\":\"Ecological neighbourhood close to innercity\"}]","photos":"[\"36_14481240763485_7336.jpg\",\"36_14481240775541_7135.jpg\",\"36_14481240771144_4700.jpg\",\"36_14481240772332_9838.jpg\",\"36_14481240773744_2629.jpg\",\"36_14481240753472_5464.jpg\",\"36_14481240962629_4669.jpg\",\"36_14481240963214_6867.jpg\"]"}},{"id":37,"title":"Parkzoom","area":[[52.012491233159,4.3324327468872],[52.01119693085,4.3294286727905],[52.009321446792,4.3317031860352],[52.008841831953,4.3306209146976],[52.007545360265,4.3319251388311],[52.006817858507,4.3307748064399],[52.00545022638,4.3324741534889],[52.004739976126,4.3338388111442],[52.005561987217,4.3355467915535],[52.004814020177,4.3363863229752],[52.005695728351,4.3383228778839],[52.007881761335,4.3362736701965],[52.008502548817,4.3374109268188]],"data":{"wijkID":"37","text_nl":"Parkzoom is een straat in de wijk Hoornse Hof een woonwijk te bouwen in 1995 met een eigen park en is de thuisbasis van hockeyclub en aan Den Hoorn ringpass.\r\n\r\nDicht bij het centrum en verder is de ontwikkeling wijk Harnaschpolder. Een rustige en moderne plek in Delft fiets afstand tot de binnenstad.","text_en":"Parkzoom is a street in the Hoornse Hof neighbourhood a residential area build in 1995 with it's own park and is home to ringpass hockey club and attached to Den Hoorn.\r\n\r\nClose to the center and further is the Harnaschpolder development neighbourhood. A quiet and modern spot in Delft bike distance to the innercity.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"37_1448576255593_9204.jpg\",\"37_14485763234489_5481.jpg\",\"37_14485762572518_5736.jpg\",\"37_144857625493_4445.jpg\",\"37_14485762569132_4349.jpg\",\"37_14485762554306_5358.jpg\",\"37_14485762570828_4026.jpg\",\"37_14485762563659_4401.jpg\"]"}},{"id":38,"title":"Voordijkshoorn \/ Rodekruisbuurt","area":[[52.008449716175,4.3375825881958],[52.008740294934,4.3395566940308],[52.009189367487,4.3412733078003],[52.013230817669,4.3386125564575],[52.016373915455,4.3343210220337],[52.014604299326,4.3306303024292],[52.012689337351,4.3326044082642],[52.011124290325,4.3342351913452]],"data":{"wijkID":"38","text_nl":"Voordijkshoorn is een ruim opgezette wijk met veel groen. De wijk is in diverse periodes na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het aantal woningen is in de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid door nieuwbouw. Vandaag de dag zijn er 4.000 woonruimten in de wijk. 40% hiervan is eigendom van de bewoners zelf. Voordijkshoorn bestaat voornamelijk uit flats en eengezinswoningen. \r\n\r\nEr wonen rond de 9.000 mensen in de wijk. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 37 jaar. Er wonen veel gezinnen met kinderen in de wijk. Mede door de vele speelgelegenheden is de wijk een van de meest kindvriendelijke wijken van Delft.\r\n\r\nDoor de gunstige ligging aan de Provinciale weg is er een snelle verbinding met het Westland, Rijswijk\/Den Haag, Delft Zuid en de snelweg naar Amsterdam en Rotterdam. Tevens ligt het centrum van Delft(en het centraal station) op 10 minuten en winkelcentrum In de Bogaard (Rijswijk) op 15 minuten fietsen. Er rijdt ook een bus, die voor een snelle verbinding naar de binnenstad en het station zorgt.\r\n\r\nHet totaal aantal aangiften in Voordijkshoorn is het laagst van alle Delftse wijken. Opgemerkt moet worden dat Voordijkshoorn de minst bevolkte wijk is van Delft. Wanneer er gekeken wordt naar het aantal aangiften in combinatie met het aantal inwoners staat Voordijkshoorn op de tweede plaats. Alleen de wijk Tanthof heeft minder aangiften per inwoner. De bewoners van de wijk voelen zich bovengemiddeld veilig. Met 88% ligt dit gemiddelde 4% boven het gemiddelde van Delft.\r\n\r\n","text_en":"Voordijkshoorn is a spacious district with a lot of greenery. It was built after 1945. The number of homes has increased in recent years due to new neighbourhoods being built. Today there are around 4,000 homes, 40% of which is owner-occupied. Voordijkshoorn has mostly flats and individual family homes.\r\n\r\nAround 9,000 people live in the district and the average age is 37. There are many families with children. Thanks in part to the many playgrounds, it is one of the most child-friendly districts in Delft.\r\n\r\nThe district lies on a major artery, making it easy to reach the motorway and neighbouring towns. The centre of Delft and the railway station is 10 minutes away by car. There is also good bus service.\r\n\r\nThe crime rate in Voordijkshoorn is the second-lowest in Delft (after Tanthof). Around 88% of the residents feel safe, which is a little more than the Delft average.\r\n","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"38_14487235224849_2381.jpg\",\"38_14487235202207_5726.jpg\",\"38_14487235213527_2687.jpg\",\"38_14487235215092_3505.jpg\",\"38_14487235228535_9871.jpg\",\"38_14487235221411_4610.jpg\",\"38_14487235225498_4751.jpg\",\"38_14487235227597_7778.jpg\",\"38_14487235201085_1667.jpg\",\"38_14487235231837_7522.jpg\"]"}},{"id":39,"title":"Harnaschpolder","area":[[52.014577886615,4.330415725708],[52.011302589585,4.3239784240723],[52.009770513512,4.3198585510254],[52.008925207707,4.3197727203369],[52.007234548195,4.3206310272217],[52.003905875622,4.3234634399414],[52.005490988675,4.3276691436768],[52.007445884127,4.3319606781006],[52.008978039788,4.3305015563965],[52.00966485116,4.3321323394775],[52.010166745111,4.3316173553467],[52.009995045183,4.3312740325928],[52.011229949231,4.3295574188232],[52.012494534903,4.3323469161987],[52.013349678325,4.3316173553467]],"data":{"wijkID":"39","text_nl":"De Harnaschpolder vlakbij Den Hoorn is een jongste nieuwbouwwijk van Delft met woningbouw, bedrijventerrein en recreatie.\r\n\r\nDe gezellige binnenstad van Delft op fietsafstand. Wonen in een rustige en landelijke omgeving, centraal bij uitvalswegen richting Rotterdam en Den Haag, en toch vlakbij de gezellig binnenstad van Delft ? Dat is Harnaschpolder Delft, een rustige, waterrijke gezellig buurt met groenvoorzieningen.\r\n\r\nDe recreatieplas en verschillende watergangen in de wijk maken de wijk sfeervol. Ze dienen ook voor de opslag en afvoer van overtollig (regen)water. In de nabije omgeving vindt u trouwens nog meer recreatief water en groen, zoals in de Delftse Hout en in het natuurgebied van Midden Delfland. En in het water van de Glaskloksingel liggen de eerste waterwoningen in Delft. Een unieke mogelijkheid om een waterwoonmilieu te cre\u00ebren waar vrijheid en ruimte voorop staan. Allerlei innovatieve technieken gericht op duurzaamheid, ecologie en milieu kunnen worden toegepast in waterwoningen. Bijvoorbeeld groene daken, regenwateropvang, warmte terugwinning en zonne,- en windenergie. De combinatie met stadsverwarming is uniek.\r\nDe dynamische binnenstad van Delft ligt op fietsafstand van Harnaschpolder. \r\n\r\nVanaf 1700 ontpopte de huidige Harnaschpolder zich als tuinbouwgebied. Aanvankelijk werd het gebied gedomineerd door boerenbedrijven met moestuinen en boomgaarden, deels om de stadsbevolking van Delft te voorzien. Langzamerhand maakten de boerenbedrijven steeds vaker plaats voor moderne tuinbouwbedrijven die hun groenten en fruit (vanaf 1901) naar de Delftsche Groentenveiling brachten aan de Westvest. Ondanks het verdwijnen van de kassen blijven er sporen van de tuinbouw bestaan. Zo zijn aan de Dijkshoornseweg vijf tuinderswoningen, de oudste dateert van 1730, aangewezen als monument. ","text_en":"Harnaschpolder near Den Hoorn is a recent residential area of \u200b\u200bDelft with housing, business and recreation.\r\n\r\nThe cozy center of Delft by bike. Living in a quiet rural location, central to roads to Rotterdam and The Hague, and yet close to the cozy center of Delft? That is Harnaschpolder Delft, a tranquil wetland area with nice landscaping.\r\n\r\nThe recreational lake and several waterways in the area make the area attractive. They also serve for the storage and discharge of excess (rain) water. In the vicinity there are indeed more recreational water and green, as in the Delftsehout and in the countryside of Midden Delfland. And in the water of the Glass Clock Singel be the first floating homes in Delft. A unique opportunity to create a water living environment where freedom and space are paramount. Kinds of innovative techniques aimed at sustainability, ecology and the environment can be used in floating houses. For example, green roofs, rainwater harvesting, heat recovery and solar - and wind energy. The combination with district heating is unique.\r\nThe dynamic center of Delft is within cycling distance of Harnaschpolder.\r\n\r\nFrom 1700 turned out today Harnaschpolder as horticultural area. Initially, the area was dominated by farms with vegetable gardens and orchards, in part to provide the urban population of Delft. Gradually the farms were increasingly replaced by modern horticulture that their fruits and vegetables (from 1901) to the Delftsche Fruit Auction brought on Westvest. In spite of the disappearance of the greenhouses there remain traces of the horticulture. So the Dijkshoornseweg five gardeners houses, the oldest dating from 1730, designated as a monument.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"39_14485672764052_1640.jpg\",\"39_14485672765775_9850.jpg\",\"39_14485672756442_6586.jpg\",\"39_14485672772853_9448.jpg\",\"39_14485672776055_1005.jpg\",\"39_1448567277654_4459.jpg\",\"39_14485672794731_8844.jpg\",\"39_14485672764919_6965.jpg\"]"}},{"id":40,"title":"Vrij Harnasch (industrieterrein)","area":[[52.020652399558,4.3190002441406],[52.012781785674,4.3259525299072],[52.011091271866,4.3238925933838],[52.009295030962,4.3187427520752],[52.004011551572,4.3232488632202],[52.002109346295,4.3182063102722],[51.997987624196,4.322122335434],[51.996877864942,4.3173077702522],[52.001686623033,4.3126648664474],[52.005173970556,4.3111038208008],[52.009189367487,4.3111038208008],[52.014736362648,4.3145370483398]],"data":{"wijkID":"40","text_nl":"In de gemeente Midden Delfland, centraal gelegen tussen Den Haag, Delft, het Westland en Rotterdam, beslaat HarnaschPolder een totaal gebied van circa 200 hectare waarvan circa 50 hectare bestemd is als bedrijvenpark. Voorheen bestond de HarnaschPolder voornamelijk uit glastuinbouw.\r\n \r\nMet de ontwikkeling van de HarnaschPolder ontstaat er nu een gebied waar wonen, werken en recre\u00ebren een prominente plaats innemen.\r\n\r\nHarnasch Poort betreft de ontwikkeling van totaal circa 17.000 m\u00b2 bedrijventerrein, gelegen in de representatieve zone. Dit betekent dat de gevels van de gebouwen een hoogwaardige uitstraling hebben waarbij veel aandacht is voor materiaalgebruik en detaillering. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de terreininrichting door onder meer het inrichten van groenvoorzieningen.\r\n \r\nKortom, een uitstekend klimaat voor bedrijven om zich hier te vestigen. Bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3 kunnen zich vestigen in Harnasch Poort.\r\n\r\n","text_en":"In the municipality of Midden Delfland, centrally situated between The Hague, Delft, the Westland and Rotterdam, Harnaschpolder covers a total area of approximately 200 hectares, of which approximately 50 hectares is used as a business park. Previously Harnaschpolder consisted mainly of horticulture.\r\n \r\nWith the development of the Harnaschpolder creates now an area where living, working and recreation play a prominent role.\r\n\r\nHarnasch Gateway involves the development of a total of approximately 17.000 m\u00b2 industrial estate, located in the zone representative. This means that the facades of the buildings have a high-quality look that much attention to materials and detailing. Attention will also be paid to the field device through include devising of landscaping.\r\n \r\nOverall, an excellent climate for companies to locate here. Companies in the environmental category 1 to 3 can settle in Harnasch Port.","details_nl":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.businessparkhaaglanden.nl\/\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"http:\/\/www.businessparkhaaglanden.nl\/\"}]","photos":"[\"40_14487251140978_7815.jpg\",\"40_14487251140965_6169.jpg\",\"40_14487251148135_2987.jpg\",\"40_14487251150102_4483.jpg\",\"40_14487251158649_7896.jpg\",\"40_14487251159477_4501.jpg\",\"40_14487251162144_5240.jpg\",\"40_1448725116817_2253.jpg\",\"40_1448725116821_2344.jpg\",\"40_14487251169868_1370.jpg\",\"40_14487251170127_1011.jpg\",\"40_14487251172546_4585.jpg\",\"40_14487251173087_4033.jpg\",\"40_14487251174803_4609.jpg\"]"}},{"id":41,"title":"Plaspoelpolder","area":[[52.033274183827,4.3306732177734],[52.037920638091,4.3232917785645],[52.046684225835,4.3399429321289],[52.051329286324,4.3485260009766],[52.047317671607,4.3560791015625]],"data":{"wijkID":"41","text_nl":"De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark in het hart van de randstad. Het businesspark omvat zes decennia aan bedrijvigheid en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden. De Plaspoelpolder is met 15.000 werknemers en bijna 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio.\r\nHistorie\r\n\r\n Het gebied werd grotendeels ontwikkeld in de jaren zestig en zeventig en was een van de eerste grote bedrijventerreinen in zijn soort. Oorspronkelijk gericht op industrie, later is dit geleidelijk verschoven richting kantoren en midden- en kleinbedrijf. Shell en het Europees Octrooibureau behoren tot de eerste generatie bedrijven in het gebied. Later zijn daar vele andere lokale, regionale en internationale bedrijven en instellingen bijgekomen.\r\nTransitie\r\n\r\nVerschillende delen van de Plaspoelpolder zijn inmiddels herontwikkeld of staan in de planning om herontwikkeld te worden. Het stationsgebied is volledig vernieuwd en heeft een uiterst moderne uitstraling gekregen. Het havengebied bij de landtong wordt op dit moment herontwikkeld met nieuwe flexibele duurzame bedrijfsunits, een horecafaciliteit en een commerci\u00eble jachthaven. Het Europees Octrooibureau start in 2014 met de bouw van een nieuw duurzaam hoofdkantoor op de plek van het huidige kantoor. De ontsluiting van de Plaspoelpolder is de laatste jaren volledig vernieuwd met een eigen op- en afrit van de A4. Voor de komende jaren staan er verschillende transities op de rol, voornamelijk initatieven vanuit de markt.\r\n\r\nDe gemeente werkt actief samen met bedrijven en eigenaren om weinig kansrijke kantoorpanden een tweede leven te geven. Vervangende functies waaraan wordt gewerkt zijn oa short stay, studentenhuisvesting en multifunctionele ondernemershuizen. De gemeente heeft in 2012 een nieuwe gebiedsaanpak ge\u00efnitieerd welke bestaat uit het toevoegen van nieuwe functies zoals horeca en medische voorzieningen, een intensieve samenwerking met de markt, strategisch accountmanagement en actieve gebiedscommunicatie.\r\n\r\n \r\nKeurmerk Veilig Ondernemen\r\n\r\nIn Rijswijk hechten we er veel belang aan dat ondernemers veilig en prettig kunnen ondernemen. Iedere twee jaar worden de Rijswijkse werklocaties dan ook gekeurd op veiligheid en netheid door certificeringsinstituut KIWA .\r\n\r\nDe Plaspoelpolder is net als de andere Rijswijkse kantoor- en bedrijvenparken gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).\r\n\r\nHet belangrijkste element van het keurmerk en de daarop verleende certificering, is samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en het bedrijfsleven, die een basis vormt om de Plaspoelpolder schoon, netjes en veilig te houden. Er wordt gezamenlijk gesignaleerd en aandachtspunten worden samen opgelost.\r\n\r\nAanmelden voor de collectieve beveiliging kan via de Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk (CBBR). De deelname kan geheel dan wel gedeeltelijk worden terugverdiend door de korting op verzekeringspremies vanwege het KVO Keurmerk. Meer info over aanmelding en kortingen op premies te verkrijgen via de CBBR. cbbr@planet.nl.\r\n\r\n\r\nkijk op: plaspoelpolder.nl\/","text_en":"The Plaspoelpolder in Rijswijk is an easily accessible business park in the heart of the Randstad. The business park covers six decades of activity and has organically evolved into the largest and most versatile business park of The Hague region. Plaspoelpolder has 15,000 employees and nearly 400 companies a real job creator in the region.\r\nHistory\r\n\r\nThe area was largely developed in the sixties and seventies and was one of the first major industrial sites of its kind. Originally focused on industry, later it has gradually shifted towards offices and small businesses. Shell and the European Patent Office belong to the first generation of companies in the area. Later, we have started many other local, regional and international companies and institutions.\r\nTransition\r\n\r\nDifferent parts of the Plaspoelpolder have been redeveloped or are planned to be redeveloped. The station area is completely renovated and has been given a very modern look. The harbor area at the headland currently being redeveloped with new flexible sustainable business units, a catering facility and a commercial marina. The European Patent Office will start in 2014 with the construction of a new permanent headquarters on the site of the present office. The opening of the Plaspoelpolder in recent years completely renovated with private entrance and exit of the A4. For the coming years there are several transitions on the role, especially initiatives from the market.\r\n\r\nThe municipality is actively working with businesses and property owners to promising small offices a second life. Replacement features being worked on include short stay, student entrepreneurs and multifunctional houses. The municipality has in 2012 initiated a new regional approach which consists in adding new features such as hospitality and medical facilities, an intensive cooperation with the market, strategic account management and active communication area.\r\n\r\n \r\nSafe Businesses\r\n\r\nRijswijk we attach great importance to entrepreneurs to undertake safe and enjoyable. Every two years the Rijswijkse work sites are also inspected for safety and cleanliness by certification institute KIWA.\r\n\r\nPlaspoelpolder is like the other Rijswijk office and business parks certified with the Safe Enterprise Hallmark (KVO).\r\n\r\nThe main element of the label and certification conferred on them, the cooperation between police, fire department, municipality and business, which forms a basis to keep the Plaspoelpolder clean, tidy and safe. There is jointly identified and issues to be resolved together.\r\n\r\nSign up for the collective security via the Collective Security Companies Rijswijk (CBBR). Participation can be wholly or partly recouped by the reduction in insurance premiums due to the KVO Hallmark. To obtain further information on entry and discounts on premiums through the CBBR. cbbr@planet.nl.\r\n\r\n\r\nvisit: plaspoelpolder.nl\/","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"41_14485766730911_9237.jpg\",\"41_14485766692917_8731.jpg\",\"41_1448576672067_6215.jpg\",\"41_14485766793003_2850.jpg\",\"41_14485766877766_8033.jpg\",\"41_14485766763079_1589.jpg\"]"}},{"id":42,"title":"Rijswijk","area":[[52.061778907054,4.3744468688965],[52.049059601183,4.359769821167],[52.045877559237,4.3543329834938],[52.044226239258,4.3508702516556],[52.041835758893,4.3463346362114],[52.038667123658,4.3392919935286],[52.035604329215,4.3349123653024],[52.03148522794,4.3286444619298],[52.027100302233,4.3240863829851],[52.021287039527,4.3192617595196],[52.016476673196,4.3147804588079],[52.013807165091,4.3135697767138],[52.0132506278,4.3127024173737],[52.041391963443,4.2919850349426],[52.061646982635,4.3411874771118],[52.068163583146,4.3544483184814],[52.066527926653,4.3595123291016],[52.06452284664,4.3644905090332]],"data":{"wijkID":"42","text_nl":"Rijswijk ligt aan de zuidkant van Den Haag en aan de noordrand van Delft. De gemeente maakt deel uit van Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De gemeente heeft in totaal 48.382 inwoners (31 maart 2015, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 14 km\u00b2.\r\n\r\nEr is een oud centrum (oud rijswijk) met sfeervolle winkels en ouder huizen veelal gebouwd tussen 1900 en 1935. Daarnaast is er in de jaren 70 heel veel gebouwd in Rijswijk waarbij er ook voornamelijk flats zijn gebouwd. \r\n\r\nEr is aan deze zijde ook een groot winkelcentrum de Bogaard wat zich kenmerkt door de (platsic) koeien aan de buitenzijde.\r\n\r\nHistorie:\r\n\r\nDe 17e eeuw\r\n\r\nIn de 17e eeuw werd Den Haag het centrum van de macht van de Republiek der Nederlanden. De Hoornbrug in Rijswijk was vaak de locatie waar buitenlandse gezanten werden ontvangen door een delegatie van de Staten Generaal. Prins Maurits bezat in Rijswijk een stoeterij en een huis voor zijn vriendin Margaretha van Mechelen. Nadat Prins Maurits zijn landsadvocaat Van Oldenbarnevelt wegens landverraad had laten ombrengen, ontstond er onder zijn tegenstanders, onder wie de zonen Reinier en Willem van Oldenbarnevelt, een complot om hem te vermoorden. Dat had in Rijswijk moeten gebeuren wanneer Maurits zijn stallen of zijn geliefde zou bezoeken. Tot die aanslag is het niet gekomen omdat het complot uitlekte.\r\n\r\nFrederik Hendrik, die Maurits na diens dood in 1625 opvolgde, kocht in 1630 het landgoed Ter Nieuwburg in Rijswijk, en liet er een groot paleis bouwen. Dit voorbeeld werd spoedig een mode; veel machtige of welgestelde Nederlanders lieten in Rijswijk en omgeving een buitenplaats bouwen. \r\n\r\nIn 1697 werd de Vrede van Rijswijk getekend in Huis ter Nieuwburg\r\n\r\nDe bouw van deze buitenhuizen was van invloed op de ontwikkeling van de bouwnijverheid in Rijswijk. Ook ontwikkelde zich in die tijd de textielnijverheid als economische factor, maar toch bleven de landbouw en veeteelt verreweg het grootste middel van bestaan.\r\n\r\nLodewijk XIV van Frankrijk streefde ernaar om het Franse territorium aan al zijn grenzen uit te breiden. Frankrijk was daarom veelvuldig in oorlog met zijn buurlanden. Toch was de Zonnekoning niet in staat de Republiek der Nederlanden te onderwerpen. Toen Willem III de Engelse troon besteeg werd een grote coalitie tegen Frankrijk gevormd. Niettemin kon de oorlog niet beslist worden. Zweden ondernam pogingen om de partijen tot elkaar te brengen en in 1696 werd een voorlopige wapenstilstand gesloten. Het paleis van Willem III, Huis ter Nieuwburg, werd de locatie voor de vredesonderhandelingen, en uiteindelijk kon in 1697 de Vrede van Rijswijk worden getekend. Een half jaar lang was Rijswijk het middelpunt van Europa geweest.\r\nDe 18e eeuw\r\n\r\nRijswijk ondervond in de 18e eeuw een gestage economische groei. Het inwoneraantal groeide navenant. Ook in deze periode werden nog veel buitenplaatsen gebouwd; verschillende boerderijen en kastelen werden omgebouwd tot ware lusthoven in Franse stijl. Toch trad er in de loop van de eeuw een kentering op. Sommige buitenplaatsen bloeiden en andere, zoals Huis ter Nieuwburg, Gruysbeeck en Te Blotinghe, raakten in verval. Onder de bevolking in Nederland ontstond ontevredenheid over de macht van de regenten, en de invloed van revolutionaire idee\u00ebn in Frankrijk liet zich ook hier gelden. Er ontstond in Nederland een Patriottenbeweging die zich organiseerde tegen de prinsgezinden. Dit ging ook aan Rijswijk niet voorbij. In 1787 richtten Jacob van Vredenburch en Henricus Beukman in Rijswijk een Patriottistisch genootschap op. De prinsgezinde Gijsbert Karel van Hogendorp van de buitenplaats Sion stelde een petitie op om de Prins van Oranje in zijn functie te laten herstellen. Vergeefse pogingen van de Rijswijkse patriotten om de lijst van ondertekenaars van deze petitie in handen te krijgen, leidden ertoe dat er in Rijswijk een aantal soldaten gelegerd moest worden om ongeregeldheden te voorkomen. Een en ander had tot gevolg dat, net als in veel andere plaatsen, in augustus en september van 1787 terreur van de patriotten tegenover de prinsgezinden plaatsvond. Dat veranderde echter eind september, toen de prinsgezinden revanche namen op de patriotten.\r\nDe 19e eeuw\r\nDe Rooms-Katholieke kerk H. Bonifatius, buiten gebruik 1897, afgebroken 1898\r\nRijswijk in 1867. Het gebied ten noorden van de Laakmolensloot werd afgestaan ten behoeve van de aanleg van station Hollands Spoor\r\n\r\nIn 1795 viel het Franse leger het land binnen en werd de Bataafse Republiek gesticht. Daarmee werd onder andere de scheiding tussen kerk en staat ingevoerd. Het gevolg daarvan was dat de katholieken in Rijswijk het recht kregen om de Oude Kerk voor het katholieke geloof terug te eisen. Omdat de katholieken echter sinds 1784 weer een eigen kerk in Rijswijk hadden, werden de protestanten in staat gesteld voor 4.300 gulden de Oude Kerk te kopen. Na afsluiting van het Ancien R\u00e9gime werd Johan Willem van Vredenburch, zoon van een vooraanstaand Rijswijks patriot, de eerste burgemeester van Rijswijk.\r\n\r\nRijswijk bleef in de 19e eeuw een rustig landelijk dorpje. In de napoleontische tijd was het aantal inwoners gedaald, maar nu begon dat weer te stijgen, en aan het eind van de eeuw woonden er 3.000 mensen in Rijswijk. De nieuwe bestuursorde, waarin voor de oude bestuurselite geen plaats meer was, leidde ertoe dat buitenplaatsen in verval begonnen te raken.\r\n\r\nHet grondgebied van Rijswijk is door de eeuwen heen grotendeels intact gebleven. Als er veranderingen werden aangebracht, ging het hooguit om snippers grond. Zo werd in 1834 een stukje grond tussen de Trekvliet en de huidige Frederiklaan van Voorburg overgenomen, terwijl \u2019t Sluijsje werd afgestaan. In de 19e eeuw moest Rijswijk echter voor de eerste keer een beduidend stuk van het grondgebied aan Den Haag afstaan. Het station van Den Haag, waarmee Den Haag aan de treinverbinding Amsterdam-Rotterdam zou worden aangesloten, moest buiten de bebouwing van Den Haag worden gebouwd. Met tegenzin, maar tegen een jaarlijkse vergoeding van 400 gulden, deed Rijswijk daarom afstand van het grondgebied tussen de Hoefkade en de Laakmolensloot. Zelf kreeg Rijswijk in de loop van de eeuw vier stations aan deze spoorverbinding, te weten stopplaats Rijswijk-Wateringen (1847-1938), stopplaats Kleiweg (1887-1906), stopplaats 't Haantje (1887-1903) en station Rijswijk (1965-heden). Desondanks bleef Rijswijk in de 19e eeuw een rustige agrarische gemeente, die in trek bleef bij mensen die de rust zochten. Koning Willem III was enige tijd eigenaar van de buitenplaats Welgelegen, Hendrik Tollens vestigde zich in 1846 in Huize Ottoburg tegenover de Oude Kerk, en Generaal van Geen sleet zijn oude dag op Veldzigt. In 1887 werd de tramverbinding tussen Den Haag en Delft geopend. Rijswijk werd daardoor een aantrekkelijke woonomgeving en begon sneller te groeien. Den Haag groeide in de 19e eeuw eveneens snel en in 1896 wilde men opnieuw een gedeelte van Rijswijk annexeren. Rijswijk wist echter te bewerkstelligen dat het plan grotendeels werd afgeblazen, maar toch werd het gebied tussen de Laakkade en de Broeksloot inclusief de vier huishoudens bij Den Haag gevoegd. Hoewel Rijswijk aan het eind van de 19e eeuw nog steeds het dorpse agrarische karakter had, werd het door bouwondernemingen in privaat initiatief al fors uitgebreid. Het belang van landbouw en veeteelt nam verder af, de textielnijverheid ging verloren en commerci\u00eble en niet-commerci\u00eble dienstverlening was in opkomst. De komst van de stoommachine bewerkstelligde ook voor Rijswijk dat een zekere industrialisatie op gang kwam. Desondanks bleef het karakter van een agrarische gemeente nog gehandhaafd.\r\n20e eeuw\r\nOtto Kriens: Gezicht op de Kerkstraat te Rijswijk, ca 1900 (Collectie Museum Rijswijk)\r\n\r\nHet begin van de 20e eeuw kenmerkte zich door een forse groei van het inwoneraantal en bebouwing. In 1910 had Rijswijk 5.000 inwoners. Vervallen buitenplaatsen werden opgeofferd aan woningbouw. De moderne tijd deed zijn intrede. Rijswijk kreeg in 1907 de primeur van een tuinbouwschool voor meisjes. Margaretha Meyboom stichtte in 1903 de commune Westerbro aan de huidige Sir Winston Churchilllaan. De werkgelegenheid in de landbouw nam in de eerste helft van de 20e eeuw verder af, maar de tuinbouw maakte een verhoudingsgewijs sterke ontwikkeling door. Ook de detailhandel ontwikkelde zich in sterke mate.\r\n\r\nIn de jaren twintig wekte een nieuwe annexatiedreiging door Den Haag veel beroering. De provincie Zuid-Holland trok het voorstel in nadat bleek dat Rijswijk er in overgrote meerderheid fel op tegen was. In 1931 probeerde Den Haag het vergeefs opnieuw. Ondertussen bouwde Rijswijk verder; Leeuwendaal en Cromvliet werden volgebouwd, en het inwoneraantal liep eind jaren dertig op tot 18.000. In 1936 werd het sportvliegveld Ypenburg geopend, maar met de dreiging van de Tweede Wereldoorlog werd het in 1939 omgebouwd tot een militair vliegveld.\r\nTweede Wereldoorlog\r\n\r\nVliegveld Ypenburg bleek een van de belangrijkste doelen voor de Duitsers te zijn. Direct bij de aanval van Duitsland op Nederland werd om het vliegveld fel gevochten. Weliswaar was de Nederlandse luchtmacht niet opgewassen tegen de Duitse overmacht, maar de verdediging van het vliegveld was in staat om bij de eerste luchtaanvallen veel schade onder de Duitse toestellen aan te richten. In de loop van de eerste oorlogsdag viel het vliegveld toch in Duitse handen, maar aangevoerde versterkingen wisten het vliegveld te heroveren. De Duitsers verloren met de gevechten om Ypenburg 2700 man en 186 vliegtuigen, terwijl aan Nederlandse zijde 71 man gedood werden, onder wie 10 Rijswijkers.\r\n\r\nRijswijk verweerde zich gedurende de bezetting aanvankelijk niet actief tegen de Duitsers. Toen het gemeentepersoneel in 1940 gevraagd werd de Ari\u00ebrverklaring te tekenen, was daar geen weerstand tegen. De Rijswijkse politie assisteerde bij Duitse razzia\u2019s en de registratie van de 380 Joodse inwoners werd gewoon uitgevoerd. Nadat in 1941 de gemeenteraden werden opgeheven, kwam het bestuur van de gemeente Rijswijk in handen van burgemeester J. van Hellenberg Hubar, die de bezetter waar mogelijk tegenwerkte. Dat leidde er toe dat hij in 1943 door de Duitsers werd ontslagen, waarna de Haagse burgemeester, de NSB'er H. Westra het bestuur overnam.\r\n\r\nVoor de aanleg van de Atlantikwall werd een aantal Haagse wijken gesloopt. Rijswijk moest 250 woningen voor evacu\u00e9s beschikbaar stellen. Ook het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout leidde tot een stroom evacu\u00e9s naar Rijswijk, maar eveneens tot een verplichte uitstroom van oorspronkelijke Rijswijkers die economisch niet meer interessant voor Duitsers waren. Het vliegveld Ypenburg werd in de laatste oorlogsdagen nog gebruikt voor de lancering van V-1\u2019s, en vanuit het Rijswijkse Bos werden V-2\u2019s afgevuurd. Mislukte lanceringen en geallieerde bombardementen op de lanceerinstallaties kostten tientallen Rijswijkers het leven. Hoewel Rijswijk voor de oorlog een relatief grote aanhang onder de NSB had, bleven er tijdens de oorlog nog zo'n 130 over. Er waren enkele honderden Rijswijkers betrokken bij het verzet, waarvan er meer dan dertig in de strijd stierven. In totaal verloren 800 Rijswijkers het leven gedurende de Tweede Wereldoorlog.\r\nNaoorlogse groei\r\n\r\nKort na de oorlog deed Den Haag opnieuw een vergeefse poging om Rijswijk in te lijven. In 1952 kreeg Rijswijk een burgemeester die het beeld van het huidige Rijswijk nadrukkelijk zou bepalen. A.Th. Bogaardt was burgemeester van Batavia en directeur van sociale zaken in Batavia geweest, en had een uitgebreid netwerk aan connecties. De woningnood, die ook in Den Haag na de oorlog nijpend was, was voor Den Haag in de jaren vijftig opnieuw een reden om de vijf buurgemeentes te willen annexeren. Bogaardt wist dat tij te keren en ging ervan uit dat een snelle groei van Rijswijk de zelfstandigheid van de gemeente zeker zou stellen. Onder zijn twintigjarig bestuur is een groot deel van het oude dorp gesloopt, en de grootschalige nieuwbouw binnen en buiten de kern heeft het dorpse karakter, zoals dat nog tot 1950 bestond, volledig tenietgedaan. Er werden 15.000 nieuwe woningen gebouwd en het aantal inwoners steeg explosief tot ca. 54.000. De naam van de burgemeester wordt in herinnering gehouden door het winkelcentrum In de Bogaard. Wel is door de bouwexplosie onder zijn hand veel historisch erfgoed definitief verloren gegaan.\r\nLocatie van het Rijswijkse aardolieveld\r\n\r\nIn 1953 werd in een boring in de wijk Steenvoorde de eerste winbare hoeveelheid aardolie in West Nederland aangeboord. Dit leidde tot de ontwikkeling van het Rijswijkveld in de Hoekpolder, dat in 1954 in productie kwam en tot 1994 olie geproduceerd heeft. De \"Rijswijkconcessie\" van de NAM omvat nu het grootste deel van provincie Zuid-Holland.\r\n\r\nOp 5 januari 1959 werd met de bouw van het onderzoekslaboratorium van Shell in de Plaspoelpolder begonnen.\r\n\r\nLangzamerhand kwamen er grenzen aan de groei van de stad Rijswijk. Het agrarische gebied was nu grotendeels besteed aan woonwijken, openbaar groen en industrie- en kantoorgebieden, en verdere uitbreiding van het woonareaal zou in toenemende mate ten koste moeten gaan van het beschikbare openbare groen. Den Haag pleitte in 1988 voor de annexatie van het vliegveld Ypenburg, dat nog tot 1968 actief was gebruikt, maar sindsdien een slapend karakter had. Dit werd door Rijswijk van de hand gewezen en Rijswijk ontwikkelde de locatie vanaf 1997 zelfstandig tot nieuwe woonwijk.\r\nBovengrondse piramide, de ingang van het ondergrondse station Rijswijk\r\n\r\nIn de jaren negentig ging de spoorlijn ondergronds. Daarmee werd de infrastructuur van Rijswijk aanzienlijk verbeterd, want door de spoorlijn was er in de naoorlogse jaren een tweedeling in de stad ontstaan. Het zuidwestelijke nieuwe gedeelte was met slechts drie spoorwegovergangen verbonden met het noordoostelijke oudere gedeelte.\r\n\r\n21e eeuw\r\n\r\nIn 2002 werd door Den Haag, na afwijzing van de stadsprovincie Haaglanden, uiteindelijk Ypenburg toch geannexeerd. In 2009 werd een begin gemaakt met de omvorming van Sion en 't Haantje, de laatste agrarische terreinen in Rijswijk, tot woonwijk en bedrijventerrein. Ondanks alle veranderingen is Rijswijk met 30% openbaar groen nog steeds een van de groenste gemeentes van Nederland.[2] De Landgoederenzone Rijswijk heeft een aanzienlijk aandeel in het openbaar groen. \r\n\r\nRijswijk buiten is de laatste uitbreidingswijk deze wordt momenteel gerealiseerd.","text_en":"Rijswijk is located on the south side of The Hague and in the north of Delft. The municipality is part of the Metropolitan Region Haaglanden and Rotterdam-The Hague. The municipality has a total of 48 382 inhabitants (March 31, 2015, source: CBS) and covers an area of \u200b\u200b14 km\u00b2.\r\n\r\nThere is an old center (old rijswijk) with attractive shops and older houses mostly built between 1900 and 1935. In addition, in the 70s a lot of built in Rijswijk where there are mainly flats are built.\r\n\r\nThere is on this side also a large mall Bogaard which is characterized by the (platsic) cows on the outside.\r\n\r\nHistory:\r\n\r\nThe 17th century\r\n\r\nIn the 17th century Hague became the center of power of the Dutch Republic. The Hoornbrug in Rijswijk was often the place where foreign ambassadors were received by a delegation of the States General. Prince Maurice had in Rijswijk a stud farm and a house for his girlfriend Margaretha van Mechelen. After Prince Maurits his country lawyer Oldenbarnevelt treason had let kill, there arose among his opponents, including sons and Reinier Willem van Barneveld a plot to murder him. That should have been done in Rijswijk when Maurits his stables and his beloved would visit. Until this assessment has not come because the plot was leaked.\r\n\r\nFrederick Henry, who succeeded Maurice after his death in 1625, bought the estate in 1630 Ter Nieuwburg in Rijswijk, and let it build a large palace. This model soon became a fashion; many powerful or wealthy Dutch built a country seat in Rijswijk and environment.\r\n\r\nIn 1697 the Treaty of Rijswijk was signed in Huis ter Nieuwburg\r\n\r\nThe construction of these country houses had an impact on the development of construction in Rijswijk. Also in that time developed the textile industry as an economic factor, but still remained agricultural and livestock by far the largest source of income.\r\n\r\nLouis XIV of France strove to extend French territory at all its borders. France was, therefore, often at war with its neighbors. However, the Sun King was unable to subdue the Republic of the Netherlands. When William III formed the British throne a grand coalition against France was. Nevertheless, the war could not be decided. Sweden has tried to bring the parties together and in 1696 a provisional truce was signed. The palace of William III, Huis ter Nieuwburg, was the venue for the peace talks, and eventually was signed the Treaty of Rijswijk in 1697. For six months Rijswijk had been the center of Europe.\r\nThe 18th century\r\n\r\nRijswijk experienced in the 18th century a steady economic growth. The population grew. Also in this period were still many country estates built; several farms and castles were converted into true pleasure gardens in the French style. However, there appeared in the course of the century a turning point. Some estates flourished and others, such as Huis ter Nieuwburg, Gruysbeeck and Te Blotinghe, fell into disrepair. Among the population in the Netherlands arose dissatisfaction with the power of the regents, and the influence of revolutionary ideas in France had also apply here. Arose in the Netherlands Patriot Movement, which organized itself against the royalists. This went on Rijswijk over. Founded in 1787 by Jacob Vredenburch and Henricus Beukman in Rijswijk on a patriotic society. The Orangist Gijsbert Karel van Hogendorp of the outside Sion presented a petition to restore the Prince of Orange to leave his position. Futile attempts of Rijswijk patriots to get their hands on the list of signatories of this petition, meant that there had to be stationed some soldiers in Rijswijk in order to prevent disturbances. All this meant that, as happened in many other places, in August and September 1787 terror patriots against the royalists. This changed in late September, when the royalists took revenge on the Patriots.\r\nThe 19th century\r\nThe Roman Catholic church St. Boniface out of use in 1897, demolished in 1898\r\nRijswijk in 1867. The area north of the Laak Molensloot was ceded in favor of the construction of station Hollands Spoor\r\n\r\nIn 1795 the French army was founded the country and became the Batavian Republic. This introduced, among other things, the separation between church and state. The result was that the Catholics in Rijswijk were given the right to claim the Old Church for the Catholic Faith. Because Catholics but since 1784 again had its own church in Rijswijk, the Protestants were enabled for 4300 guilders to buy the Old Church. After the close of the Ancien Regime was Johan Willem van Vredenburch, son of a prominent Rijswijks patriot, the first mayor of Rijswijk.\r\n\r\nRijswijk remained in the 19th century, a quiet rural village. In the Napoleonic era, the number of inhabitants dropped, but now it began to rise again, and by the end of the century there were 3000 people in Rijswijk. The new executive order, in which the old administrative elite was no place, led estates in decline began to hit.\r\n\r\nThe territory of Rijswijk has remained largely intact over the centuries. If changes were made, it was at most to shreds ground. Thus acquired a piece of land between the Trekvliet and current Frederiklaan Voorburg in 1834, while 't Sluijsje was ceded. In the 19th century Rijswijk, however, had for the first time a significant part of the territory surrender to The Hague. The station of The Hague, The Hague, which would be connected to the train Amsterdam-Rotterdam had to be built outside the Hague buildings. Reluctantly, but an annual fee of 400 guilders, Rijswijk did therefore from the territory between the Hoefkade and Laak Molensloot. Rijswijk got himself in the course of the century four stations on this railway, namely stop Rijswijk Wateringen (1847-1938), stop Kleiweg (1887-1906), stop little cock (1887-1903) and Station Rijswijk (1965- present). Nevertheless Rijswijk remained in the 19th century, a quiet agricultural town, which remained popular for people seeking peace. King William III was for some time the owner of the country estate Welgelegen, Hendrik Tollens settled in 1846 in Huize Ottoburg opposite the Old Church, and General None spent his old age in Veldzigt. In 1887 the tram connection between The Hague and Delft was opened. Rijswijk was therefore an attractive living environment and began to grow rapidly. Hague grew in the 19th century too soon and in 1896 they wanted to annex a part of Rijswijk again. Rijswijk, however, managed to have the plan was largely abandoned, but the area was between the Laakkade and Broeksloot including four households joined the Hague. Although Rijswijk at the end of the 19th century was still the village agricultural character, by contractors in private initiative has already been considerably extended. The importance of agriculture and livestock continued to decline, the textile industry was lost and commercial and non-commercial services was on the rise. The arrival of the steam engine for Rijswijk also realized that a certain industrialization began. Nevertheless, the character of an agricultural town was still maintained.\r\n20th century\r\nOtto Kriens: View of Church Street in Rijswijk, ca 1900 (Collection Museum Rijswijk)\r\n\r\nThe early 20th century was marked by a significant growth in population and development. Rijswijk in 1910 had 5,000 inhabitants. Dilapidated estates were sacrificed to housing. The modern era was introduced. Rijswijk in 1907 was the first of a horticultural school for girls. Margaretha Meyboom founded in 1903 the commune Westerbro the current Sir Winston Churchill Avenue. Employment in agriculture increased in the first half of the 20th century continued to decline, but the horticultural made a relatively rapid development. Retailers also developed strongly.\r\n\r\nIn the twenties, raised a new threat of annexation by The Hague much turmoil. The province of South Holland withdrew the proposal after it appeared that there Rijswijk vast majority fiercely opposed. In 1931 the Hague tried in vain again. Meanwhile Rijswijk built on; Leeuwendaal and Cromvliet were built up, and the population ran late thirties up to 18,000. In 1936 the sport Ypenburg airport was opened, but it was the threat of World War II, it was converted in 1939 to a military airfield.\r\nWWII\r\n\r\nAirport Ypenburg turned out to be one of the main goals for the Germans. Directly in the attack of Germany on the Netherlands was fought fiercely to the airport. Although the Dutch air force was no match against the German forces, but the defense of the airport was able to inflict much damage under the German planes in the first air attacks. During the first day of war the airfield was still in German hands, but to reinforcements managed to retake the airport. The Germans lost the battle for Ypenburg 2700 men and 186 aircraft, while the Dutch side 71 men were slain, including 10 Rijswijkers.\r\n\r\nRijswijk weathered initially during the occupation, not active against the Germans. When the municipal staff in 1940 was asked to sign the Aryan declaration, there was no resistance. The Rijswijk police assisted in German raids and registration of the 380 Jewish inhabitants were simply executed. After the municipal councils were abolished in 1941, the municipality of Rijswijk the government fell into the hands of Mayor J. Hellberg Hubar, which worked against the Germans whenever possible. That led to that he was fired by the Germans in 1943, then Mayor of The Hague, the NSB H. Westra took over the administration.\r\n\r\nFor the construction of the Atlantic Wall was demolished several neighborhoods. Rijswijk had 250 homes for evacuees set available. The Allied bombing of the Bezuidenhout led to a stream of evacuees to Rijswijk, but also a mandatory outflow of original Rijswijkers which were no longer economically interesting for Germans. The airport Ypenburg was in the last days of the war used for launching V-1's, and from the Rijswijk Forest V-2s were fired. Failed launches and bombing of launchers costing tens Rijswijkers life. Although Rijswijk before the war had a relatively large following among the NSB, there were during the war, about 130 left. There were several hundred Rijswijkers involved in the resistance, of which more than thirty died in battle. In all, 800 Rijswijkers life during World War II.\r\nPostwar growth\r\n\r\nShortly after the war, Hague made another futile attempt to incorporate in Rijswijk. In 1952 Rijswijk had a mayor that would explicitly define the image of the current Rijswijk. A.Th. Bogaardt had been mayor of Batavia and director of social affairs in Batavia, and had an extensive network of connections. The housing shortage, which is also in The Hague after the war was dire, it was for the Hague in the fifties, another reason for wanting to annex the five neighboring municipalities. Bogaardt managed to turn that tide and assumed that rapid growth in Rijswijk the independence of the municipality would secure. During his twenty-year administration has demolished a large part of the old village, and the large-scale construction within and outside the core, the village character, as it still existed until 1950, fully offset. 15 000 new houses were built and the population soared to around 54,000. The name of the mayor is held in memory through the shopping center In de Bogaard. However, under his hand by the construction boom many historical heritage irretrievably lost.\r\nLocation of the Rijswijk oil field\r\n\r\nIn 1953 the first volume of recoverable oil drilled in the West Netherlands in a bore in the neighborhood Steenvoorde. This led to the development of the field in the Hoekpolder Rijswijk, which came into production in 1954 and has produced up to 1994 oil. The \"Rijswijk Concession\" NAM now includes most of South Holland province.\r\n\r\nOn January 5, 1959 began the construction of the Shell research laboratory in the Plaspoelpolder.\r\n\r\nGradually there were limits to the growth of the city of Rijswijk. The agricultural area was now largely devoted to residential areas, public parks, and industrial and office areas, and further expand the living space should be at the expense of the increasingly available public greenery. Hague pleaded in 1988 for the annexation of the Ypenburg airfield, which was actively used until 1968, but since then had a sleeping character. This was disclaimed by Rijswijk Rijswijk and developed the site from 1997 until new independent residential area.\r\nAboveground pyramid, the entrance to the underground station Rijswijk\r\n\r\nIn the nineties, the railroad went underground. Thus, the infrastructure of Rijswijk was greatly improved because the railroad was there arose a division in the city in the postwar years. The southwestern part was new with only three crossings associated with the northeastern older section.\r\n\r\n21st century\r\n\r\nIn 2002, by The Hague, after rejection of the city county Haaglanden eventually Ypenburg yet annexed. In 2009 a start was made with the transformation of Zion and little cock, the last agricultural land in Rijswijk, to residential and business area. Despite all the changes, Rijswijk with 30% green public still one of the greenest municipalities of the Netherlands. [2] Estates Zone Rijswijk has a significant share in public parks.\r\n\r\nRijswijk buiten is the latest expansion area which is currently being build.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"42_14487194288368_4139.jpg\",\"42_14487194362011_6708.jpg\",\"42_14487193883795_7583.jpg\",\"42_1448719399152_3120.jpg\",\"42_14487193897466_5944.jpg\",\"42_14487194318343_3379.jpg\",\"42_14487193915412_5402.jpg\",\"42_14487193888074_2417.jpg\"]"}},{"id":43,"title":"Wateringseveld \/ Strijp","area":[[52.040454864151,4.2989158630371],[52.021550301059,4.3117904663086],[52.019754480033,4.3062973022461],[52.01595132692,4.3092155456543],[52.014683537366,4.3052673339844],[52.017641657109,4.3023490905762],[52.017324725063,4.2999458312988],[52.015634382899,4.2971992492676],[52.017324725063,4.2898178100586],[52.016479561965,4.2868995666504],[52.017747300625,4.2836380004883],[52.019754480033,4.2807197570801],[52.022606632691,4.2856979370117],[52.037762244192,4.2747974395752],[52.042909758642,4.2849683761597],[52.044955401057,4.2890238761902],[52.041966092035,4.2965447902679]],"data":{"wijkID":"43","text_nl":"Wateringse Veld is een nieuwe woonwijk in de gemeente Den Haag. Tussen 1996 en 2012 werden er 7500 woningen gebouwd. \r\n\r\nHet behoort tot het stadsdeel Escamp en grenst aan de wijken Bouwlust en Vrederust en Morgenstond.\r\n\r\nWateringse Veld ligt op een gebied dat oorspronkelijk bij de gemeente Wateringen hoorde en voornamelijk voor glastuinbouw gebruikt werd. In 1994 is het gebied door Den Haag geannexeerd. Archeologische opgravingen toonden aan dat het gebied al in de Romeinse tijd bewoond was. In 1997 werden tegelijkertijd vier Romeinse mijlpalen uit de 2e en 3e eeuw n.Chr. opgegraven.","text_en":"","details_nl":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"www.wateringseveld.info\"}]","details_en":"[{\"title\":\"Info\",\"value\":\"www.wateringseveld.info\"}]","photos":"[\"43_14487291064192_9800.jpg\",\"43_14487291081227_8463.jpg\",\"43_14487291081895_4901.jpg\",\"43_1448729105329_5535.jpg\",\"43_14487291099501_7657.jpg\",\"43_14487291099776_5493.jpg\",\"43_1448729110057_9766.jpg\",\"43_14487291118723_3040.jpg\"]"}},{"id":44,"title":"Wateringen","area":[[52.038765396075,4.277286529541],[52.023662939376,4.2875862121582],[52.019437562956,4.2801189422607],[52.017219080549,4.2732954025269],[52.01986011856,4.2683708667755],[52.02334604999,4.2648196220398],[52.03052832477,4.2597770690918]],"data":{"wijkID":"44","text_nl":"Wateringen is een plaats met 14.406 inwoners (1 januari 2011) in het Westland in Zuid-Holland (gemeente Westland).\r\n\r\nEen rustig dorp met een leuke kern met behoorlijk wat winkels. De wekelijkse markt is op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur op het Vliethof.\r\n\r\nTot het einde van het jaar 2003 vormde de plaats Wateringen samen met Kwintsheul de gemeente Wateringen. Vanaf 1 januari 2004 vormt Wateringen (inclusief Kwintsheul) samen met de voormalige gemeenten Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier en Monster de nieuwe gemeente Westland door de gemeentelijke herindeling Westland.\r\n\r\nDe Haagse Vinex-wijk Wateringse Veld grenst aan Wateringen (en is gebouwd op gebied van de gemeente Wateringen dat in 1994 door Den Haag geannexeerd is). Wateringen heeft ook een wielren-criterium: de Wateringse wielerdag.","text_en":"Wateringen is a town of 14 406 inhabitants (January 1, 2011) in the Westland in South Holland (Westland).\r\n\r\nA peaceful village with a nice core with a lot of shops. The weekly market is on Wednesday from 9:00 to 16:00 on the Vliethof.\r\n\r\nUntil the end of the year 2003 was the place Wateringen with Kwintsheul the municipality Wateringen. As of January 1, 2004 is Wateringen (including Kwintsheul) along with the former municipalities Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier Monster and the new municipality Westland by the municipal reorganization Westland.\r\n\r\nThe Hague Vinex Wateringseveld borders Wateringen (and is built on area of the municipality of Wateringen which is annexed to The Hague in 1994). Wateringen also has a cycling criterion: Wateringsevest Wielerdag.","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"44_14487296256686_4834.jpg\",\"44_1448729625679_3395.jpg\",\"44_14487296248738_7006.jpg\",\"44_14487296260621_7026.jpg\",\"44_14487296288364_6504.jpg\"]"}},{"id":46,"title":"Den Hoorn","area":[[52.006230688889,4.2890453338623],[51.993759822674,4.3003749847412],[51.99582092579,4.3143653869629],[51.996243704445,4.3209743499756],[51.98995445995,4.3239784240723],[51.992544255846,4.3272399902344],[51.993442721466,4.3338489532471],[51.99756486201,4.3321323394775],[51.998674604234,4.337797164917],[52.000841164532,4.335823059082],[52.002796263081,4.3409729003906],[52.005596660883,4.3384838104248],[52.004909787074,4.3364238739014],[52.006864707912,4.3337631225586],[52.006547699523,4.3329048156738],[52.007340216286,4.3317890167236],[52.005755168726,4.3278408050537],[52.00628352415,4.3276691436768],[52.00586084031,4.3258666992188],[52.005332479896,4.3261241912842],[52.004222902724,4.3234634399414],[52.008925207707,4.3193435668945],[52.010562973202,4.3250942230225],[52.012887440667,4.3256950378418],[52.020071394865,4.31960105896],[52.010193160427,4.2963409423828]],"data":{"wijkID":"46","text_nl":"Den Hoorn is een dorp in de gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid-Holland, Nederland. Het dorp is gelegen onder de rook van Delft en is in feite een buitenwijk van Delft met een dorpshart.\r\n\r\nEen tweetal waterlopen doorkruist het dorp: de Lookwatering en de Gaag die vanuit Delft naar Schipluiden stroomt. In de kern van het dorp vindt men enkele karakteristieke bouwwerken onder andere 'de Bolle Kickert' (brug over de Gaag) en de katholieke Sint-Antonius en Corneliuskerk in neogotische stijl, een laat werk van Nicolaas Molenaar sr..\r\n\r\nDen Hoorn is van oudsher een agrarisch dorp. Veelal familiebedrijven met een bescheiden kascomplex. Diverse ontwikkelingen, onder andere schaalvergroting in de bedrijfstak en verslechterende marktomstandigheden, zorgden er medio 2002 voor dat circa 75% van de tuinbouwondernemers hun bedrijf gezamenlijk ter verkoop aanboden ter ontwikkeling van woningbouw en industrie. Deze clustering vond haar oorsprong in de ontwikkeling van een regionale rioolzuiveringsinstallatie, Delfluent, in het tuinbouwgebied aan de Noordhoornseweg.\r\n\r\nMomenteel wonen er zo'n 7000 mensen, maar door het bouwen van een nieuwe woonwijk (Look West) op de plaats waar vroeger de sportvelden van voetbalvereniging SV Den Hoorn en handbalvereniging D.I.O.S. waren gevestigd, zal het aantal inwoners in de toekomst flink toenemen. Beide sportverenigingen zijn in januari 2006 verhuisd naar een nieuw sportcomplex aan de Zuidhoornseweg, vlak bij Zwembad Kerkpolder en het ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis. Beide liggen in Delft, dat op een steenworp afstand van Den Hoorn ligt.\r\n\r\nAan de Gaag richting Schipluiden ligt het oude gehucht Hodenpijl, thans opgenomen in Den Hoorn. De voormalige neoclassicistische kerk deed voorheen dienst als lijmfabriek, maar is in opdracht van een lokale ondernemer in oude glorie hersteld. Achter het gebouw vindt men de R.K. begraafplaats van de St. Jacobusparochie van Schipluiden met een monumentaal priestergraf.\r\nGeschiedenis\r\n\r\nHet huidige Den Hoorn werd rond 1100 gesticht onder de naam Dijkshoorn, als onderdeel van de Hof van Delft, een grafelijk bezit. In 1246 kreeg Hof van Delft stadsrechten en groeide het uit tot het huidige Delft. Dijkshoorn en alle andere gebieden rondom Hof van Delft werden vanaf toen bekend als het ambacht Hof van Delft. In 1817 werd dit ambacht een gemeente, maar in 1921 werd het al weer opgeheven. Gedeelten van die opgeheven gemeente, waaronder Den Hoorn, \u2018t Woudt en Abtswoude, kwamen toen bij de toenmalige gemeente Schipluiden. In de 19e eeuw werden de raadsvergaderingen van de gemeente Hof van Delft in het oude Rechthuis gehouden, wat destijds een herberg was. Tegenwoordig is het een Chinees restaurant.\r\n\r\nAl vroeg in de 18e eeuw waren er veel boomgaarden en moestuinen gelegen in het huidige Den Hoorn. Langzaam heeft dat zich ontwikkeld tot de professioneel tuinbouw, waarvoor later veel kassen zijn aangelegd","text_en":"Den Hoorn is a village in the municipality of Midden-Delfland, Province of South Holland, Netherlands. The village is situated in the shadow of Delft and is in fact a suburb of Delft with a small town heart.\r\n\r\nTwo watercourses cross the village: the Lookwatering and Gaag that flows from Delft to Schipluiden. At the core of the village there are some distinctive buildings include \"Bolle Kickert '(bridge over the Gaag) and the Catholic Saint Anthony and Cornelius Church in neo-Gothic style, a late work of Nicholas Miller sr ..\r\n\r\nDen Hoorn is traditionally an agricultural village. Often family businesses with modest greenhouse complex. Several developments, including increases in scale in the industry and deteriorating market conditions, resulted in mid-2002, approximately 75% of the horticultural entrepreneurs shared their business offered for sale for development of housing and industry. This clustering originated in the development of a regional sewage treatment plant, Delfluent in the horticultural area to the Noordhoornseweg.\r\n\r\nCurrently there are about 7000 people, but by building a new residential area (Look West) at the place where once the playing fields of soccer club SV Den Hoorn and handball DIOS were established, the population in the future will increase considerably. Both sports have moved in January 2006 to a new sports complex at the Zuidhoornseweg, near pool Kerkpolder and hospital Reinier de Graaf Hospital. Both are in Delft, which is a stone's throw away from Den Hoorn.\r\n\r\nOn the Gaag Schipluiden direction lies the old hamlet Hodenpijl, now included in Den Hoorn. The former neoclassical church formerly served as glue factory, but was commissioned by a local entrepreneur restored to its former glory. Behind the building one finds the RK cemetery of the St. James Parish priest Schipluiden with a monumental tomb.\r\nHistory\r\n\r\nThe current Den Hoorn was founded around 1100 under the name Dijkshoorn as part of the Hof van Delft, a count's possession. In 1246 received city rights Hof van Delft and grew into the current Delft. Dijkshoorn and all other areas around Hof van Delft were from then on known as the craft Hof van Delft. In 1817, this craft became a municipality, but again it was disbanded in 1921. Parts of the former municipality, including Den Hoorn, 't Woudt and Abtswoude, then came to the then town of Schipluiden. In the 19th century the councils of the municipality of Hof van Delft were held in the old Rechthuis, what was then an inn. Today it is a Chinese restaurant.\r\n\r\nEarly in the 18th century there were many orchards and vegetable gardens located in present Den Hoorn. Which has slowly evolved into the professional horticulture, which later many greenhouses are constructed","details_nl":"[]","details_en":"[]","photos":"[\"46_14481236405608_4775.jpg\",\"46_14481236400811_9401.jpg\",\"46_14481236402109_6065.jpg\",\"46_14481236403172_6219.jpg\",\"46_14481236404167_3788.jpg\",\"46_14481236398004_7650.jpg\"]"}}]
    Copyright © 2017, Bjornd | Disclaimer