Hectiek op koopwoningmarkt houdt aan! Sterke daling aanbod, prijzen stijgen landelijk met 19%


Het woningaanbod en het aantal verkochte woningen in Nederland is opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het 3e kwartaal 2021. Met ruim 32.000 verkochte woningen in Nederland in het 3e kwartaal is dat een daling van circa 29% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het laagste aantal verkochte woningen sinds 2015. Met een te koop staand aanbod van slechts 16.500 woningen, 44% minder dan een jaar geleden, loopt de ontevredenheid bij woningzoekenden verder op. De toegenomen schaarste leidt opnieuw tot forse prijsstijgingen en een verder oplopend percentage overbiedingen op de vraagprijs voor woningen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het 3e kwartaal in Nederland van 2021 naar € 419.000,= en van een nieuwbouwwoning naar € 455.000,=. Dit is een stijging ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 van ruim 19% voor een bestaande woning en 14% voor een nieuwbouwwoning.
 
De cijfers die zijn gepresenteerd geven wederom geen fleurig beeld. Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten. Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de koopmarkt maar ook tussen huur en koop. De bereikbaarheid van de woningmarkt wordt zo voor grotere groepen steeds lastiger. Daarmee neemt de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers toe. In de Miljoenennota werd de woningnood eindelijk erkend. De woorden zijn er, nu de daden. De NVM sprak op Prinsjesdag al uit dat er weer perspectief geboden moet worden voor woningzoekenden. De NVM heeft daarom de belangrijkste punten voor het regeerakkoord alvast op een rij gezet. Deze tekst kan naadloos worden ingevoegd. Daaruit vloeien dan zowel regionale prestatieafspraken voort met andere overheden en een pakket van deregulering, lokale kennisontwikkeling, verlichtende stikstofmaatregelen en een uniformere fiscale inrichting.
 
Het 3e kwartaal van 2021 laat opnieuw grensverleggende cijfers zien. De gemiddelde verkoopprijs in Nederland is opnieuw gestegen met iets meer dan 19%. Inmiddels wordt 80% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Het is daarmee duidelijk dat de hectiek op de woningmarkt nog aanhoudt. Het is nu wel zo dat de omstandigheden hiervoor aanwezig zijn: de hypotheekrente is extreem laag, de spaartegoeden groter dan ooit en de economie ontwikkelt zich sterk. Voor de huizenkoper is dat gunstig en het schept vertrouwen. De NVM ziet kopers in deze krappe markt dan ook bewust de hoofdprijs bieden om andere kopers af te troeven. Daardoor worden prijzen geboden die ook ons soms de wenkbrauwen doen fronsen. Dat is geen situatie waar de NVM-makelaars echt blij mee ben. Als NVM-makelaars moeten wij steeds meer mensen teleurstellen dan wij blij kunnen maken. Elk kwartaal vraagt de NVM aandacht voor de woningnood en dringen ze aan op snel, slim en op maat van de marktvraag bouwen. Ook nu hamert de NVM weer op: balans in aanbod en vraag haalt de markt van het slot, brengt beweging en nieuw evenwicht. Dat betekent meer grondgebonden woningen dan appartementen bouwen. En het betekent ook kleinere kernen de kans geven een passend woonaanbod te creëren.
 
Te koop
Het aanbod van koopwoningen in Nederland is in vergelijking met een jaar geleden maar liefst 44% lager. De daling is bij vrijstaande woningen het hoogst; in een jaar tijd is dat met 55% afgenomen. De NVM ziet nu overal in de woningmarkt de doorstroming stagneren waardoor consumenten nog verder beperkt worden in hun keuzemogelijkheden. Voor tussenwoningen en appartementen in Nederland is de daling met circa 36% in een jaar tijd minder sterk. De regio’s Midden-, Oost- en Zuid-Nederland noteren de grootste daling van het aanbod in een jaar tijd. Op de Veluwe, in Zuidwest-Overijssel, Het Gooi en de Vechtstreek is het aanbod in een jaar tijd gehalveerd.
 
Bestaande woningbouw in cijfers in Nederland
Er werden ruim 32.000 woningen verkocht in het 3e kwartaal van 2021, bijna 29% minder dan in het 3e kwartaal 2020 en daarmee het laagste aantal sinds zes jaar. Op jaarbasis verkochten NVM-makelaars ruim 149.000 woningen;
De transactieprijs komt in het 3e kwartaal van 2021 uit op € 419.000,=, een stijging op jaarbasis van ruim 19%. Dat is iets lager ten opzichte van de stijging in het vorige kwartaal;
De prijs van tussenwoningen is het sterkst gestegen: 20,5% in een jaar tijd naar € 366.000,=; appartementen zijn het goedkoopste woningtype; de prijs steeg in een jaar tijd met ruim 18% naar € 351.000,=. Vrijstaande woningen noteren gemiddeld € 633.000,=, ook een stijging van ruim 18%;
Van de woningen werd circa 80% boven de vraagprijs verkocht, gemiddeld werden alle verkochte woningen 8,6% boven de vraagprijs verkocht. Voor tussenwoningen is dat gemiddeld 10,7% meer en vrijstaande woningen gaan gemiddeld 4,1% boven de vraagprijs weg;
Het duurt nu gemiddeld 23 dagen voor een woning is verkocht. Dat is 1 dag korter dan het vorige kwartaal en daarmee de kortste periode ooit. 

Huidige aanbod in Nederland
De Nederlandse koopwoningmarkt blijft aanhoudend ongekend krap met een indicator van 1,5;
In 1995 startte de meting van te koop staande woningen. Aan het eind van het 3e kwartaal 2021 stonden ruim 16.500 woningen te koop, een jaar geleden nog 29.500. Dit is het laagste aantal ooit sinds 1995 en 44% minder dan een jaar terug;
Het aanbod vrijstaande woningen daalde het snelst met 55% ten opzichte van een jaar eerder. Van tussenwoningen en appartementen daalde het aanbod met circa 36% in een jaar iets minder snel;
De vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning komt uit op € 480.000,=, een stijging ten opzichte van het 3e kwartaal van 2020 met 6,4%. Deze stijging vlakt iets af, het percentage lag lang boven 10%;
De looptijd van het aanbod, dus de tijd in dagen dat een woning gemiddeld te koop staat, is nu 45 dagen. Dat is ruim één maand korter dan in het 3e kwartaal 2020 toen de looptijd 87 dagen was. Bijna 75% van alle te koop staande woningen staat korter dan een kwartaal in aanbod; een jaar geleden was dat nog 60%. 

Nieuwbouwwoningen in Nederland
In het 3e kwartaal 2021 verkochten NVM-makelaars bijna 8.000 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een daling van 15% vergeleken met een jaar eerder en daarmee is de opwaartse trend gestopt;
Het aantal nieuwbouwwoningen dat nieuw op de markt kwam, is met 7.400 woningen liefst 28% lager dan een jaar eerder;
De helft van het te koop staande aanbod bestaat uit appartementen. De grootste vraag is echter naar grondgebonden woningen. Dat blijkt ook uit de verkoopsnelheid: 75% van de woonhuizen is binnen drie maanden na start verkoop verkocht. Voor appartementen is dat slechts 50%;
De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 13,6% toegenomen tot gemiddeld € 455.000,= in het 3e kwartaal 2021. 

De cijfers in onze regio
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 3e kwartaal 2021 29,7% minder woningen (956 woningen) verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2020. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 17,2% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 3e kwartaal 2021 € 433.000,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 20,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,8%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 3e kwartaal 2021 24 dagen versus 31 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 76%.
 
In de Gemeente Delft is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 een daling in transacties (216 woningen) van 17,9%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 9,3% minder woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 3e kwartaal 2021 € 390.000,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsstijging van 14,7% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsdaling van 2,6%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 3e kwartaal 2021 29 dagen versus 32 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 77%.
 
In het Westland zijn t.o.v. het 3e kwartaal 2020 28,1% minder woningen verkocht (173 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 2,1% minder woningen verkocht. Het Westland laat een prijsstijging zien van 26,8% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een stijging van 7,5%. De gemiddelde transactieprijs is € 474.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 27 dagen versus 30 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 79%.
 
In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 21% (117 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 17,6% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 17,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,6%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 384.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 27 dagen versus 33 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 80%.
 
In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen daling met 26,3% (87 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 21% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 22% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 975.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 65 dagen versus 72 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 49%.
 
In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 24,4% (236 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 8,9% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 18,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 3,2%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 375.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 27 dagen versus 28 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 86%.
 
In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 25% (195 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 19,4%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 17% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 430.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 20 dagen versus 27 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 85%.
 
In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 29,7% (96 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 9,1% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 17,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 518.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 26 dagen versus 28 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 92%.
 
In de Gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is t.o.v. het 3e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 40,7% (84 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 33,1% minder woningen verkocht. De prijs t.o.v. een jaar geleden is gestegen met 15,6% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 2,5%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 473.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 21 dagen versus 35 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2021 is 73%.