Huizenmarkt nieuws & cijfers 4e kwartaal 2019

Het laagste aanbod in 20 jaar en de afname van het aantal nieuwbouwwoningen baart zorgen!
 
Na de bekendmaking van de cijfers van het 4e kwartaal van 2019 waarin de NVM de situatie op de woningmarkt heeft getypeerd als ‘woningnood’, heeft onder andere waarnemend minister Van Veldhoven toegezegd meer vaart te willen maken met woningbouw. Juist daarom is de afname van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen in het 1e kwartaal van 2020 verontrustend. En daar komen nu de effecten van de coronacrisis nog bij, waardoor er minder nieuwbouw verwacht wordt.
 
In de tweede helft van maart 2020 bereikte de coronacrisis ons land. De NVM constateert dat vooral de verkoop van bestaande woningmarkt op peil blijft. De enorme krapte op de markt is er nog steeds en de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Omdat de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Nu is het nog steeds een goed moment om te kopen én te verkopen.
 
In het 1e kwartaal 2020 zijn er bijna 7% meer nieuwbouwwoningen in Nederland verkocht door NVM-makelaars dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om circa 8.600 nieuwbouwwoningen. Veel consumenten willen de stap zetten naar nieuwbouw. Die woningen zijn vaak van alle verduurzamende maatregelen voorzien waardoor de kosten voor de toekomst beperkt -of in elk geval bekend- zijn. Dat geeft een comfortabel gevoel.
 
Bestaande bouw is stabiel
In het 1e kwartaal van 2020 zagen de NVM-woningmakelaars in Nederland een minimale daling van het aantal verkopen van bestaande woningen. Er zijn 0,6% minder woningen verkocht dan in het 1e kwartaal 2019. In totaal verkochten de NVM-makelaars bijna 32.800 woningen. De prijs is in het 1e kwartaal van 2020 toegenomen met 9,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De transactieprijs van de gemiddeld verkochte bestaande woning bedraagt € 326.000,=. De gemiddelde prijs van de verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met ruim 14% toegenomen tot ruim € 400.000,= in het 1e kwartaal 2020.
 
Het woningaanbod bestaande bouw in Nederland krimpt nog steeds. Het aantal woningen dat halverwege het 1e kwartaal 2020 bij NVM-makelaars te koop stond is met 28,6% ten opzichte van het 1e kwartaal van vorig jaar erg hard gedaald. Er staan nu ongeveer 30.200 woningen in aanbod, een zéér laag aantal. Het is maar liefst 20 jaar geleden dat er zo weinig aanbod voor de woningzoekende consument beschikbaar was. Voornaamste oorzaak is het lage aantal woningen dat te koop is gezet (het nieuwe aanbod), dat waren slechts 31.700 woningen stelt de NVM. Dit is 10,6% minder dan vorig jaar en het laagste aantal in 5 jaar. Een potentiële koper kon in het 1e kwartaal 2020 uit slechts 2,8 woningen kiezen.
 
In de 2e helft van maart 2020 bereikte de coronacrisis ons land. In de eerste weken van de strengere maatregelen ten behoeve van voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus, loopt de woningmarkt nog ‘gewoon’ door. Het aantal woningen dat verkocht is, is in de week van 30 maart tot zondag 5 april met 4% toegenomen in vergelijking met de week ervoor. Huishoudens met concrete aankoopplannen, die op het punt staan om de stap te zetten, zetten deze gewoon door.
 
Kijkers zijn serieuzer
Makelaars geven aan dat er weliswaar minder kijkers zijn bij een woning, maar deze wel serieus zijn. De voorwaarden voor het kopen en financieren van een woning zijn nog gelijk en daarmee heel gunstig stelt de NVM. De voorziene verhoging van de rentes vormt nog geen probleem. Echter, de woningmarkt is een vertrouwensmarkt. De NVM ziet dat transacties die in de pijplijn zaten doorgaan. Wat de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn voor de woningmarkt zullen zijn, hangt vooral af van de lengte van de crisis en de zwaarte van de getroffen maatregelen. Cruciaal is wel dat alle betrokken overheden, projectontwikkelaars en financierders vertrouwen blijven houden en blijven investeren in betaalbare nieuwbouw. De krapte op de markt het uitgangspunt en de enorme vraag die erachter schuilgaat is niet van de een op de andere dag verdwenen.
 
In de eerste weken na de aankondiging van de periode van sociale onthouding nam het aantal ingetrokken biedingen toe, maar inmiddels zakt het weer terug naar het gemiddelde niveau. De NVM merkt en ziet op Funda, dat er nu meer huizen in verkoop komen. De NVM denkt dat mensen die een andere woning hebben gekocht of een andere woning willen kopen, de verkoop van de huidige woning naar voren halen. De verwachting is dat we dit effect later in het jaar daarom terug zullen zien in de vorm van minder nieuw aanbod.
 
Tot slot wil de NVM Afdeling Haaglanden een compliment maken aan de consumenten die de afgelopen weken tóch een woning fysiek hebben bezichtigd. Wij horen van onze leden dat de woningzoekenden heel goed de RIVM-maatregelen kennen en in de praktijk toepassen. Heel fijn dat alle betrokkenen zo op zoek kunnen naar een nieuw thuis, terwijl we ook letten op elkaars gezondheid.
 
De cijfers
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 1e kwartaal 2020 6,2% minder woningen (908 woningen) verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2019. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 23,8% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2020 € 362.800,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 15,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,8%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag is in het 1e kwartaal 2020 35 dagen versus 33 t.o.v. een jaar geleden.
 
In de Gemeente Delft is t.o.v. het 1e kwartaal 2019 een stijging in transacties (178 woningen) van 18,6%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 24,3% minder woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2020 € 315.100,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsstijging van 4,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsdaling van 3,5%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 1e kwartaal 2020 45 dagen versus 38 dagen t.o.v. een jaar geleden.
 
In  de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 1e kwartaal 2019 het aantal verkopen gestegen met 6,3% (112 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 16,1% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 14,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 8,1%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 313.500,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 49 dagen versus 48 dagen t.o.v. een jaar geleden.
 
In  de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 1e kwartaal 2019 het aantal verkopen gedaald met 5,4% (81 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 29,9% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 5,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 2,2%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 398.300,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 32 dagen versus 31 dagen t.o.v. een jaar geleden.
 
Met vriendelijke groet

Björnd Arendsen

Uw Makelaar & Taxateur voor woningen en bedrijfspanden